Primăria Oraşului Filiaşi

Primăria Oraşului Filiaşi

Anunţuri

30.01.2021 14:31:12

17.05.2024

Comunicat de presă privind începerea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILISANU”, SCOLII GIMNAZIALE FILIASI SI SCOLII FRATOSTITA DIN FILIASI, JUDETUL DOLJ”

Anunt de lansare a proiectului

Afis comunicat de presa

08.05.2024

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA FIȘELOR DE PROIECT CE PROVIN DIN PORTOFOLIUL STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI FILIAȘI PENTRU PERIOADA 2024-2030 (SIDU FILIAȘI 2024-2030)

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA FIȘELOR DE PROIECT

ANUNȚ PRIVIND ÎNREGISTRAREA PARTENERILOR RELEVANȚI ÎN COMITETUL DE MONITORIZARE A STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI FILIAȘI PENTRU PERIOADA 2024-2030 (SIDU FILIAŞI 2024-2030)

ANUNȚ PRIVIND ÎNREGISTRAREA IN CM SIDU

30.04.2024

În perioada 30.04 – 13.05.2024 are loc procesul de consultare publică a STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI FILIAȘI PENTRU PERIOADA 2024-2030. Având în vedere importanța documentului strategic pentru fundamentarea, prioritizarea și accesarea fondurilor europene necesare investițiilor vizate de către adminisitrația locală a orașului Filiași în următorii ani, organizațiile non guvernamentale, reprezentanții mediului de afaceri local dar și populația interesată de modul în care sunt propuse direcțiile de dezvoltare prin documentul strategic sunt invitați să completeze chestionarele atașate și să le transmisă la adresa de mail primarie@netfil.ro. Vă asigurăm că punctele de vedere exprimate sunt deosebit de importante și vor fi avute în vedere la definitivarea documentului strategic.

STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE A ORASULUI FILIASI PENTRU PERIOADA 2024 - 2030

CHESTIONAR IN RANDUL POPULATIEI CU PRIVIRE LA PRIORITATILE DE DEZVOLTARE ALE ORASULUI FILIASI IN PERIOADA 2024-2030

CHESTIONAR IN RANDUL ACTORILOR RELEVANTI DE LA NIVEL LOCAL CU PRIVIRE LA PRIORITATTILEDE DEZVOLTARE ALE ORASULUI FILIASI IN PERIOADA 2024-2030

19.04.2024

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA DOSARELOR SI REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE DESTINATE INCHIRIERII.

Anunt

19.04.2024

DISPOZIŢIA NR. 236 privind delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor de votare din oraşul Filiasi şi satele aparţinătoare la scrutinul pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice localedin anul 2024 din data de 9 iunie 2024.

Dispoziția privind numerotarea secții de votare.

Proces verbal constituire birou de circumscripție.

12.04.2024

UAT Filiași, titular al proiectului „Realizare stație de epurare și rețea de canalizare în satul Fratoștița, orașul Filiași, județul Dolj’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Realizare stație de epurare și rețea de canalizare în satul Fratoștița, orașul Filiași, județul Dolj’’, propus a fi amplasat în satul Fratoștița, orașul Filiași, județul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1,jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Anunt

19.02.2024

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare, in baza art VII din OUG nr.115/2023 alin.(2) lit.a) si art.VII alin.(7)/XI/XII din OUG nr.121/2023 pentru modificare si completarea Codului administrativ, pentru ocuparea unei functiei publice vacante de Consilier clasa I gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 21.03.2024, orele 10:30;

- proba de intreviu - data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

Anunt

Formular de inscriere

Bibliografie si tematica

Adeverinta TIP

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

Rezultate finale

06.02.2024

In baza prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul orasului Filiasi anunta organizarea dezbaterii publice privind proiectul de buget local pe anul 2024.

Dezbaterea publica va avea loc joi, 08.02.2024, ora 12:00, si/sau in orice zi pana pe 14.02.2024,in sala de sedinte a Primariei orasului Filiasi, din orasul Filiasi, Bulevardul Racoteanu, nr.160.

20.12.2023

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta a guvernului nr.115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, va aducem la cunostinta ca se anuleaza procedurile de organizare si sustinere a concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante in baza art.IV din OUG nr.34/2023, alin.(2) lit. a) si art.618 alin.(3) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anunt

29.11.2023

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocupareaa doua functii publice de executie de:

- Inspector clasa I gradul profesional principal in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarie si Incasare a impozitelor si Taxelor Locale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Inspector clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarie si Incasare a impozitelor si Taxelor Locale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 03.01.2024, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

Formular de inscriere

Fisa postului inspector principal

Fisa postului inspector superior

Tematica si bibliografie de concurs inspector principal.

Tematica si bibliografie de concurs inspector superior.

Adeverinta TIP

15.11.2023

Anunt - Proces verbal de publicare a planului parcelar si a tabelului parcelar TARLA 24 ORAS FILIASI

Anunt

Plan Filiasi 1

Plan Filiasi 2

Plan parcelar FILIASI TRUP 1

Plan parcelar FILIASI TRUP 2

13.11.2023

"UAT FILIASI", titular al proiectului CONSTRUIRE FORAJE DE MONITORIZARE PENTRU STATIA DE EPURARE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in ORAS FILIASI, SAT RACARII DE SUS.

Anunt

02.11.2023

Anunt referitor expropiere Reabilitare linie ferată Craiova-Caransebeș

Anunt

16.10.2023

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de:

- Inspector clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarie si Incasare a impozitelor si Taxelor Locale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 16.11.2023, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

Formular de inscriere

Fisa postului

Tematica si bibliografie de concurs

Adeverinta TIP

Erata

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare din data de 16.11.2023

Rezultate finale ITL superior

28.09.2023

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de:

- Consilier clasa I gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 30.10.2023, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

Formular de inscriere

Fisa postului consilier asistent

Fisa postului consilier superior

Tematica si bibliografie de concurs consilier asistent

Tematica si bibliografie de concurs consilier superior

Adeverinta TIP

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa 30.10.2023

Rezultat final

25.09.2023

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ORAS FILIASI SI SATE APARTINATOARE

Primaria Filiasi, in temeiul Legii nr.25/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, art.6 si art. 57-58 sin Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, in baza Ordinului nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, anunta locuitorii orasului Filiasi, publicul si autoritatile interesate despre posibilitatea consultarii formei PUG preliminar al orasului Filiasi si a satelor apartinatoare.

Anunt

Documentatie

15.09.2023

Anunt - Elaborare Studiu de fezabilitate "Drum de Mare Viteza Filiasi - Drobeta Turnu Severin".

Anunt

14.09.2023

In vederea îmbunătățirii condițiilor de internare a pacienților din Spitalul Filisanilor, dupa semnarea contractului de executie a lucrărilor, incepand cu data de 26.09.2023 se vor demara lucrarile de Reabilitarea Corp Principal C1 al Spitalul Filisanilor.

Valoare proiect 40 miliarde Lei ( vechi ).

Anunt

12.09.2023

"UAT FILIASI" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE FORAJE DE MONITORIZARE PENTRU STATIA DE EPURARE, propus a fi amplasat in ORAS FILIASI, SAT RACARII DE SUS.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1 si la sediul UAT FILIASI, STR. RACOTEANU, NR.160, FILIASI, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,00 si vineri intre orele 8,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, Nr. 1.

05.07.2023

Primaria orasului Filiasi, titular al proiectului "Construire locuinte sociale P+8 etapa II", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire locuinte sociale P+8 etapa II", propus a fi amplasat in orasul Filiasi, strada Nicolae Titulescu, Nr.2B, judetul Dolj.

Anunt

22.06.2023

Comunicat de presă privind începerea proiectului ”DOTAREA CU INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE A ORAȘULUI FILIAȘI”.

Anunt

22.06.2023

Comunicat de presă privind începerea proiectului ” Reabilitare spațiu arhivă”

Anunt

12.06.2023

U.A.T ORAS FILIASI anunta semnarea contractului de finantare nr. 20792 din 20.02.2023 pentru proiectul „Sisteme GIS de management al traficului si management urban in cadrul UAT Filiasi, Judetul Dolj”.

Anunt

12.06.2023

Comunicat de presă privind începerea proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE DOTARE SI EXTINDERE AMBULATORIU SPITALUL FILIȘANILOR.

Anunt

17.05.2023

Anunt - Avand in vedere ORDONANTA DE URGENTA Nr.34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative va aducem la cunostiinta ca se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, din cadrul Primariei orasului Filiasi.

Anunt

15.05.2023

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de: - Consilier clasa I gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 19.06.2023, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

Formular de inscriere

Fisa postului consilier superior

Bibliografie de concurs consilier superior

Tematica consilier superior

15.05.2023

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de: - Consilier clasa I gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 19.06.2023, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

Formular de inscriere

Fisa postului consilier asistent

Bibliografie de concurs consilier asistent

Tematica consilier asistent

15.05.2023

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unui post vacant de sofer treapta II in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Filiasi.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 06.06.2023 orele 10,00 - proba practica si 09.06.2023 proba interviu.

Anunt

Bibliografie

15.05.2023

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante de muncitor, din care muncitor calificat - 2 posturi si muncitor necalificat - 2 posturi in cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al orasului Filiasi.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 06.06.2023 orele 10,00 - proba practica si 09.06.2023 proba interviu.

Anunt

12.04.2023

PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE

Administratia Publica Locala Filiasi aduce la cunostiinta proprietarilor de autovehicule foarte vechi si nefunctionale ca va participa la "PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE" pentru a veni in sprijinul locuitorilor orasului, fiind o oportunitate pentru posesorii de masini mai vechi de 15 ani sa beneficieze de suma 3000 lei (2400 lei alocata din Fondul pentru Mediu si 600 lei sustinuta de la bugetul local).


Anunt

22.02.2023

INVITATIE DEZBATERE PUBLICA

Primaria orasului Filiasi va invita in data de 28.02.2023, ora 16 in sala de sedinte a Primariei oeasului Filiasi, str. Racoteanu, Nr.160, la dezbaterea publica a documentatiei in faza PLAN URBANISTIC ZONAL PRELIMINAR - etapa II-a pentru "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC FILIASI, BRANSAMENTE, RACORDURI, DRUMURI DE ACCESS SI IMPREJMUIRI SI RACORDARE LA SEN, ORAS FILIASI".


Invitatie dezbatere publica

PUZ Preliminar parc fotovoltaic

19.10.2022

In conformitate cu regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism in orasul Filiasi, aprobat prin HCL nr.22/31.08.2012

SC FILIASI SERVICE STL SRL solicita demararea procesului de informare si consultare a publicului in elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Etapa pregatitoare

ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE A PUZ pentru proiectul: "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC FILIASI, BRANSAMENTE, RACORDURI, DRUMURI DE ACCESS SI IMPREJMUIRI SI RACORDARE LA SEN, ORAS FILIASI, JUDETUL DOLJ", oras FILIASI, sat RACARII DE SUS, nr. cadastral 32634,33090,33091,33092,33093,33094,33089, judetul DOLJ.


Anunt

19.10.2022

Primaria Orasului Filiasi - ANUNT PUBLIC.

Comform art.10 din H.G. 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, coroborat cu Adresa nr.6103/GM/17.08.2022 emisa de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Garda Nationala de Mediu-Comisariatul General, fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia intocmirii Registrului de evidenta a sistemului individual de colectare si epurare a apelor uzate, pentru toate imobilele care au in dotare fosa septica-bazin vidanjabil.


Anunt

15.09.2022

Primaria Orasului Filiasi organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Filiasi, in conformitate cu prevederile art.48 alin1 si alin.2, art.479, art.597 alin.1, lit."h", art.67 alin.2 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examenul va avea loc la sediul Primariei Orasului Filiasi in ziua de 18.10.2022, orele 10:30 - proba scrisa, urmand ca proba de interviu sa se stabileasca potrivit art.60 alin.2 din H.G. nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anunt

Bibliografie

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale

07.07.2022

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de: - Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi;

- Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 08.08.2022, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

30.06.2022

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier achizitii publice clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii Publice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 01.08.2022, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultatele probei scrise

Rezultate finale

28.06.2022

Primaria orasului Filiasi, titular al proiectului "Retea de apa", sat Fratostita, oras Filiasi, judetul Dolj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Retea de apa, sat Fratostita, oras Filiasi, judetul Dolj" propus a fi amplasat in orasul Filiasi si satul Fratostita.

Anunt

23.06.2022

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar treapta profesionala II in cadrul Bibliotecii Orasenesti "Anton Pann" Filiasi.

Concursul va avea loc la sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 18.07.2022, orele 10:00 - proba scrisa si in ziua de 21.07.2022, orele 10:00 - interviul.

Anunt

Bibliografie de concurs

Fisa postului

Tematica de concurs

Rezultat selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale

22.06.2022

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unui post vacant ingrijitor cu 1/2 norma in cadrul Bibliotecii Orasenesti "Anton Pann" Filiasi.

Concursul va avea loc la sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 14.07.2022, orele 10:00 - proba practica si in ziua de 20.07.2022, orele 10:00 - interviul.

Anunt

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei practice

Rezultate finale

01.04.2022

HOTARAREA NR.32 privind initierea Planului Urbanistic Zonal si RLU aferent obiectivului de investitii "Construirea de locuinte sociale P+8 in orasul Filiasi, judetul Dolj"

Anunt

01.03.2022

Primarul orasului Filiasi , in temeiul art.45.(6) din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, republicate, cu modificari si completari, anunta intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal in Orasul Filiasi, strada Nicolae Titulescu, nr.2B, Nr. Cadastral 33378 in scopul CONSTRUIRII DE LOCUINTE SOCIALE P+8 IN ORASUL FILIASI:

Anunt

15.02.2022

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 21.03.2022, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maximum 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie concurs

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

Rezultate finale

12.01.2022

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier achizitii publice clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii Publice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 14.02.2022, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

15.11.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de Sef serviciu gradul I in cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public Privat al Orasului Filiasi. Conscursul va avea loc la sediul Primariei Orasului Filiasi in ziua de 21.12.2021 orele 10.30 proba scrisa.

Anunt

Bibliografie

Tematica de concurs

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat final

15.11.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Inspector clasa I gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarie si Incasare din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 16.12.2021, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat final

11.11.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier achizitii publice clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii Publice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 14.12.2021, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat final

03.11.2021

Anunt - Consiliul de Administratie al Spitalului Filisanilor, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER, persoana fizica.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din orasul Filiasi, B-dul. Racoteanu, nr.200, incepand cu data de 29.11.2021, ora 10:00.


Anunt, Calendar, Tematica pentru concurs, Bibliografie.

26.10.2021

Anunt - Consiliul de Administratie al Spitalului Filisanilor, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER, persoana fizica.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din orasul Filiasi, B-dul. Racoteanu, nr.200, incepand cu data de 18.11.2021, ora 10:00.


Anunt

Calendar

Bibliografie

Tematica pentru concurs

Anunt anulare concurs - 02.11.2021

26.10.2021

CĂTRE, OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI - Invitație de participare

Primaria oraşului Filiaşi, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98 /2016 invită operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect : Servicii de proiectare necesare pentru implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU-MODERNIZARE SCOALA PROFESIONALA P+1, POR 2014-2020, AXA 10”


Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Plan de amplasament

Certificat de urbanism

dali_RCTR_18032019

Borderou piese desenate_RCAE1

DALI parte desenata

14.10.2021

Anunt - Consiliul de Administratie al Spitalului Filisanilor, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER, persoana fizica.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din orasul Filiasi, B-dul. Racoteanu, nr.200, incepand cu data de 12.11.2021, ora 10:00.


Anunt

Calendar, Bibliografie, Tematica pentru concurs.

Adresa nr.6966 din 20.10.2021.

16.08.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Filiasi.

Examenul va avea loc la sediul Primariei Orasului Filiasi in ziua de 20.09.2021, orele 10:30 - proba scrisa.


Anunt promovare

Formular inscriere

Tematica ITL

Tematica Achizitii

Tematica Administratie

Tematica Politia locala

Bibliografie ITL

Bibliografie Achizitii

Bibliografie Administratie

Bibliografie Politia Locala

Rezultat selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale

02.08.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier achizitii publice clasa I gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului Achizitii Publice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 01.09.2021, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Adeverinta

07.06.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 08.07.2021, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Adeverinta

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

05.05.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional principal in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impozitelor si Taxelor Locale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 07.06.2021, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

Bibliografie

Formular de inscriere

Tematica de concurs

Adeverinta

Fisa postului

Tabel nominal privind admiterea/respingerea dosarelor

Rezultatele probei scrise

Rezultate finale

22.04.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a impozitelor si taxelor locale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 24.05.2021, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Formular de inscriere

Tematica de concurs

Adeverinta

Tabel nominal privind admiterea/respingerea dosarelor

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

08.04.2021

Primaria orasului Filiasi organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior detinut de functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Filiasi.

Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 10.05.2021, orele 10:30 proba scrisa.

Anunt

Bibliografie

Formular de inscriere

Tematica de examen

Tabel nominal privind admiterea/respingerea dosarelor

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

24.03.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Programe cu Finantare Extrena din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 26.04.2021, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

22.03.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 21.04.2021, orele 10:30;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

19.03.2021

Primaria orasului Filiasi organizeaza examen pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare detinute de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Filiasi si din cadrul serviciilor din subordinea Consiliului Local Filiasi.

Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 05.04.2021, orele 11:00 si va consta in proba scrisa si interviu sau proba practica si interviu, dupa caz.

ANUNT

Rezultatele probei practice la examenul din data de 05.04.2021


10.03.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 12.04.2021, orele 10:00;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Tematica de concurs

Formular de inscriere

Rezultate privind admiterea/respingerea dosarelor

Rezultatele probei scrise la concursul din 12.04.2021

Rezultatele finale

02.03.2021

INFORMARE - COMUNICAT DE PRESA - Anunț de începere a proiectului cu titlul ”Modernizare, extinderea si optimizarea consumului de energie electrică – sistemul de iluminat Oraș Filiași”.


29.01.2021

Anunț începere proiecte Fonduri Europene:
“Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul liceal tehnologic la Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu - Modernizare corp clădire C1, POR 2014 2020, Axa 10”
Anunț


“Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional la Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu-Modernizare școală Profesională P+1, POR 2014-2020, Axa 10”
Anunț


25.01.2021

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi; - Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 25.02.2021, orele 10:00;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Formular de inscriere

Rezultate privind admiterea - respingerea dosarelor

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

20.05.2020

Anunt public.

ANUNT


20.05.2020

Primaria orasului Filiasi organizeaza examen pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare detinute de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Filiasi.

Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 04.06.2020, orele 10:00 - proba scrisa.

ANUNT


20.05.2020

Primaria orasului Filiasi organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Filiasi.

Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 22.06.2020, orele 10:00 - proba scrisa.

ANUNT


10.04.2020

PREVENIREA INCENDIILOR LA ARDEREA MIRISTILOR SI PE TIMPUL ACTIUNILOR DE IGENIZARE

ANUNT


01.04.2020

FORMULARE DECLARATIE SI ADEVERINTA PENTRU COVID-19

DECLARATIE LA TERMINAREA PERIOADEI DE AUTOIZOLARE

DECLARATIE PE PRROPRIE RASPUNDERE

ADEVERINTA PERMANENTA


01.04.2020

INFORMARE - SOCIETATEA NATIONALA DE MEDICINA FAMILIEI


25.03.2020

INFORMARE - PROROGARE TERMENE DE PLATA


17.03.2020

INFORMARE - In contextul prevenirii raspandirii infectiei cu COVID-19, la nivelul PRIMARIEI ORASULUI FILIASI au fost luate urmatoarele masuri:


12.03.2020

HOTARAREA NR.5 privind aprobarea unor masuri suplimentare adoptate in cadrul sedintei extraordinare a C.L.S.U. Filiasi din data de 12.03.2020

HOTARAREA C.L.S.U. Filiasi NR.5 din 12.03.2020

12.03.2020

Primarul orasului Filiasi, Gheorghe Ilie Costelus, in temeiul art.45(6) din Legea 215/2001 la solicitarea investitorului PFA PARASCHIV EUGEN ptr REWE PROJECTENTWIICKLUNG ROMANIA SRL- proprietarul terenurilor situate in T20, P 4,5,6,7/1,8,57,58,59,60/1,60,61,4,5,6,7/1,8,57,58,59,60/1 va face cunoscut ca s-au finalizat propunerile preliminare pentru realizarea PUZ.


Anunt

Documentatie studiu oportunitate PUZ Filiasi

10.03.2020

HOTARAREA NR.2 privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare C.L.S.U Filiasi din data de 10.03.2020 - avand in vedere evolutia epidemiei de gripa cauzate de coronavirus COVID19


HOTARAREA NR.2 din 10.03.2020

10.03.2020

Primaria Orasului Filiasi, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODERNIZARE DRUMURI, STRAZI, SI/SAU CAI DE ACCESS IN ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ" propus a fi amplasat in Orasul Filiasi, sat Racarii de Sus, sat Fratostita si sat Balta, judetul Dolj.

Anunt

03.03.2020

STADIONUL ORASENESC FILIASI ORGANIZEAZA IN ZILELE DE 07.03.2020 SI 14.03.2020 ORELE 15:00:

27.02.2020

CORONAVIRUS - Ce este coronavirus, reguli de urmat pentru preventie.

26.01.2020

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs de recrutare in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de - Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi, b-dul Racoteanu, nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 30.03.2020, orele 10:00;

- proba de intreviul de va desfasura in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea proei scrise.


Anunt

Bibliografie

Fisa postului

Formular de inscriere

Rezultatele probei scrise

22.01.2020

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat treapta profesionala I in cadrul compartimentului Patrimoniului Administrativ Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 16.03.2020, orele 10:00 - proba practica si in ziua de 20.03.2020, orele 10:00 - interviul.

Anunt

Fisa postului

Rezultat selectie dosare

Rezultat final

22.01.2020

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat treapta profesionala IV in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi. Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 17.02.2020, orele 10:00 - proba practica si in ziua de 21.02.2020, orele 10:00 - interviul.

Anunt

Fisa postului

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba practica

Rezultate finale

20.01.2020

Anunt- Lista de ramasite si plusuri 2019 20.01.2020

Anunt

14.01.2020

Privind intentia de elaborare a studiului de oportunitate pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru inevstitia CONSTRUIRE DEPOZIT REGIONAL PENNY MARKET, CABINA POARTA, ACCES AUTO DIN DN66 (E70)SI PIETONAL, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, RECLAME PE FATADA SI IN PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE SANTIER

Anunt

Anunt individual 09.01.2020

Anunt

09.01.2020

Anunt individual 07.01.2020

Anunt

07.01.2020

Anunt individual 17.12.2019

Anunt

17.12.2019

Anunt individual 17.12.2019

Anunt

17.12.2019

Anunt individual 11.11.2019

Anunt

05.11.2019

Anunt individual 05.11.2019

Anunt

25.10.2019

Anunt individual 25.10.2019

Anunt

08.09.2019

Anunt individual 08.09.2019

Anunt

05.09.2019

Anunt individual 05.09.2019

Anunt

05.09.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de conducere de:

- Director executiv in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Filiasi;

Concursul va avea loc la sediul Primariei orasului Filiasi, B-dul Racoteanu nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 07.10.2019, orele 10:00;

- proba de interviu se va desfasura in termen de maximum 5 zile lucratoare de la sustinerea probrei scrise.

Anunt

Fisa postului

Formular

Rezultat selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale

28.08.2019

Anunt individual 28.08.2019

Anunt

28.08.2019

Anunt individual 26.08.2019

Anunt

19.08.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza examen pentru promovarea in clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, conform art.480 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ si ale art.144 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Anunt

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

06.08.2019

Anunt individual 06.08.2019

Anunt

25.07.2019

Anunt individual 25.07.2019

Anunt

25.07.2019

Anunt individual 25.07.2019

Anunt

24.07.2019

Anunt individual 24.07.2019

Anunt

23.07.2019

Anunt individual 23.07.2019

Anunt

23.07.2019

Anunt individual 23.07.2019

Anunt

12.07.2019

Anunt individual 12.07.2019

Anunt

10.07.2019

Material informativ privind "Pesta porcina Africana"

Pesta porcina africana cea ma periculoasa boala la porc"

24.05.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de:

- Inspector clasa I gradul profesional principal in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impoziteleor si Taxelor Locale.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi b-dul Racoteanu nr.160, astfel:

- proba scrisa in ziua de 26.06.2019, orele 10:00

- proba de interviu se va desfasura in termen de maximum 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 26.06.2019

Rezultat final.

03.05.2019

Anunt individual 03.05.2019

Anunt

02.05.2019

Anunt individual 02.05.2019

Anunt

23.04.2019

Anunt individual 23.04.2019

Anunt

23.03.2019

Anunt individual 23.03.2019

Anunt

11.03.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de: - Inspector clasa I gradul profesional principal in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impoziteleor si Taxelor Locale; Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 11.04.2019, orele 10:00 - proba practica si in ziua de 18.04.2019, orele 10:00 - interviul.

Anunt

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

Tabel nominal privind admiterea/respingerea dosarelor.

Anunt privind suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I gradul profesional principal.

06.03.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea a sase posturi contractuale vacante de muncitor necalificat in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi. Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 28.03.2019, orele 10:00 - proba practica si in ziua de 03.04.2019, orele 10:00 - interviul.

Anunt

Tabel nominal privind admiterea/respingerea dosarelor.

Rezultatele probei practice la concursul din data de 28.03.2019

Rezultatele finale la concursul din data de 03.04.2019

Rezultatul la contestatia din data de 03.04.2019

24.02.2019

Lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ale caror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere.

Centralizator

Harti

13.02.2019

Anunt individual 13.02.2019

Anunt

11.02.2019

Anunt individual 11.02.2019

Anunt

11.02.2019

Anunt individual 11.02.2019

Anunt

11.02.2019

Stimați cetăteni, S.C Compania de Apă Oltenia S.A anuntă întreruperea alimentării cu apă potabilă în localitătile de pe traseul conductei de transport a apei potabile Izvarna- Craiova, în data de 12.02.2019, între orele 09: 00- 24: 00, în scopul remedierii unei avarii la această conductă, produsă în zona localității Coțofenii din Fața, județul Dolj. În județul Dolj se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă în următoarele localități: 1. Orașul Filiași; 2. Comuna Braloștița; 3. Comuna Brădești; 4. Comuna Coțofenii din Fața; 5. Comuna Coțofenii din Dos; 6. Comuna Almăj; 7. Comuna Ișalnița; Concomitent se vor executa și alte lucrări de întreținere și reparații pe toată lungimea traseului conductei. Vă mulțumim pentru înțelegere!

09.01.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de Inspector de specialitate gradul debutant in cadrul compartimentului Administratie Publica Locala, Secretariat, Protocol, Relatii cu Publicul. Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 01.02.2019, orele 10:00 - proba scrisa si in ziua de 07.02.2019, orele 12:00 - interviul.

Anunt

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 01.02.2019

Rezultatele finale la concursul din data de 07.02.2019

16.11.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, titular al proiectului: "Amenajare zona lacuri in Filiasi, judetul Dolj" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt

16.11.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, titular al proiectului: "Protejarea si dezvoltarea faunei si florei acvatice a lacurilor aflate in administrarea orasului Filiasi" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt

16.11.2018

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de:

- Inspector clasa I gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului Tehnic Investitii, Avize, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

- Inspector clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Tehnic Investitii, Avize, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Anunt

Bibliografie - Inspector clasa I gradul profesional asistent.

Bibliografie - Inspector clasa I gradul profesional debutant.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

Rezultat selectie dosar - Inspector clasa I gradul profesional asistent.

Rezultat selectie dosar - Inspector clasa I gradul profesional debutant.

Rezultatele probei scrise si probei finale la concursul din 18.12.2018 - Inspector clasa I gradul profesional asistent.

13.11.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, in calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu dispozitile legale ale Legii 98/2016, HG 395/2016, solicita prin prezenta depunerea de oferte in vederea achizitiei privind, "Servicii de organizare eveniment - Rvelion 2019", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente" Denumire: "Servicii de organizare eveniment - Revelion 2019".

Invitatie de participare

Caiet de sarcini


29.10.2018

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de:

- Inspector clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impozitelor si Taxelor locale.

- Inspector clasa I gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impozitelor si Taxelor locale.

Anunt

Bibliografie - Inspector clasa I gradul profesional superior.

Bibliografie - Inspector clasa I gradul profesional asistent.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

Rezultat selectie dosare - Inspector clasa I gradul profesional superior.

Procedura de organizare si desfasurare a probei suplimentare de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informatiei la concursurile organizate de catre Primaria Orasului Filiasi.

Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor in domeniul tehnologiei informatiei.

Rezultat final selectie dosare - Inspector clasa I gradul profesional superior.

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 28.11.2018 - Inspector clasa I gradul profesional superior.

Rezultatele probei finale la concursul din data de 28.11.2018 - Inspector clasa I gradul profesional superior.

25.10.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Protejarea si dezvoltarea faunei si florei acvatice a lacurilor aflate in administrarea orasului Filiasi".

Anunt

25.10.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare zona lacuri in Orasul Filiasi, judetul Dolj" propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt

19.10.2018

Primaria Orasului Filiasi organizeaza examen, in conditiile legislatiei in vigoare pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare detinute de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Filiasi si din cadrul serviciilor din subordinea Consiliului Local Filiasi.

Anunt

Bibliografie


09.10.2018

PRIMARIA FILIASI prin GHEORGHE ILIE COSTELUS, titular al proiectului "Modernizarea, extinderea si optimizarea consumului de energie electrica - Sistem de iluminat in Orasul Filiasi", propus a fi amplasat in Orasul Filiasi, Judetul Dolj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj: Nu se supun evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizarea, extinderea si optimizarea consumului de energie electrica - Sistem de iluminat in Orasul Filiasi", propus a fi amplasat in Orasul Filiasi, Judetul Dolj.

Anunt


05.09.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea, extinderea si optimizarea consumului de energie electrica - Sistem de iluminat in Orasul Filiasi", propus a fi amplasat in Orasul Filiasi, Judetul Dolj.

Anunt


07.08.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, titular al proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea Serviciului Public de Transport persoane si reabilitarea infrastructurii aferente in Orasul Filiasi" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea Serviciului Public de Transport persoane si reabilitarea infrastructurii aferente in Orasul Filiasi", propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt


06.07.2018

UAT ORAS FILIASI titular al proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Filiaşi prin înfiinţarea Serviciului Public de Transport Persoane şi reabilitarea infrastructurii aferente în oraşul Filiaşi - Autobază cu autogară”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul„Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Filiaşi prin înfiinţarea Serviciului Public de Transport Persoane şi reabilitarea infrastructurii aferente în oraşul Filiaşi - Autobază cu autogară”, propus a fi amplasat în Orasul Filiasi.

Anunt


28.06.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj prin directiile/serviciile/compartimentele este operator de date cu caracter personal si figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Anunt


20.06.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reducerea emisiilor de Carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea Serviciului Public de Transport persoane si reabilitarea infrastructurii afereante in Orasul Filiasi-Autobaza cu Autogara" propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt


20.06.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reducerea emisiilor de Carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea Serviciului Public de Transport persoane si reabilitarea infrastructurii afereante in Orasul Filiasi" propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt


18.05.2018

Anunt privind admiterea/respingerea dosarelor candidatilor pentru examenul privind promovarea in clasa a functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Filiasi.

Anunt

Rezultatele probei scrise la examenul din data de 24.05.2018

Rezultatele probei finale examenul din data de 24.05.2018


17.04.2018

În temeiul Legii Nr.52/2003 privind transparența decizională în administrașia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Filiași anunță publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentației strategice: “Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Filiași”.

Anunt


13.04.2018

Primaria orasului Filiasi organizeaza examen, in conditiile legislatiei in vigoare pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare detinute de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Filiasi si din cadrul serviciilor din subordinea Consiliului Local Filiasi.

Bibliografia de examen

Rezultatele probei scrise la examenul din data de 02.05.2018

Rezultatele probei de interviu la examenul din data de 04.05.2018


30.03.2018

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE - conform Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 31.03.2023

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 30.09.2022

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 31.03.2022

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 30.09.2021

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 30.09.2020

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 31.03.2020

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 30.09.2019

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 31.03.2019

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 31.03.2018

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 30.09.2018


28.12.2017

DISPOZITIA nr. 501 - Privind afisarea locurilor de munca: - se aproba folosirea, cu titlu gratuit, a panourilor amplasate in orasul Filiasi pentru afisaj electoral, de catre agentii economici care doresc sa faca angajari precum si de persoanele care doresc sa se angajeze.

Dispozitia nr. 501


20.11.2017

In temeiul art.47 alin.(5) si alin.(6) si (7) Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunt Individual


15.11.2017

In temeiul art.47 alin.(5) si alin.(6) si (7) Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunt Individual


08.11.2017

In temeiul art.47 alin.(5) si alin.(6) si (7) Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunt Individual


20.10.2017

Primaria orasului FILIASI organizeaza examen, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare detinute de personalul contractual din cadrul aparatului de specialiate al primarului orasului Filiasi.

Anunt

Bibliografia de examen


12.10.2017

PRIMARIA FILIASI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj - fara acord de mediu in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului/fara evaluare adecvata pentru proiectul "Modernizare infrastructura rutiera in orasul Filiasi, judetul Dolj", propus a fi amplasat in intravilanul orasului Filiasi.

Anunt


11.10.2017

Primaria oraşului Filiaşi, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98 /2016 anunta operatorii economici interesați publicarea Invitatiei de participare / anunt de participare simplificat nr. 415375 in S.E.A.P pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect” ,,AMENAJARE STADION ORASENESC (SUPRAFATA DE JOC, TRIBUNE, ZID DE SPRIJIN , ALEI, PARCARE, IMPREJMUIRE)”.

Tip contract: Lucrari

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P.

Data limita de depunere a ofertelor: 26.10.2017, ora 15:00


02.10.2017

PRIMARIA FILIASI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "modernizare infrastructura rutiera in orasul Filiasi, judetul Dolj". propus a fi amplasat in intravilanul orasului Filiasi".

Anunt


23.08.2017

In temeiul art.47 alin.(5) si alin.(6) si (7) Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunt Individual


28.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Programe cu Finantare Externa.

Anunț

Bibliografie

Rezultat selectie dosare (stiinte juridice).

Rezultat selectie dosare (stiinte economice).

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 30.08.2017 - stiinte juridice.

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 30.08.2017 - stiinte economice.

Rezultatele probei finale la concursul din data de 30.08.2017 - stiinte juridice.

Rezultatele probei finale la concursul din data de 01.09.2017 - stiinte economice.

Rezultate contestatii depuse la proba scrisa din data de 30 august 2017.


27.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii Publice.

Anunț

Bibliografie

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 29.08.2017.

Rezultatele probei finale la concursul din data de 29.08.2017.


25.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de: Inspector clasa I gradul profesional asistent si Inspector clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Tehnic Investitii, Avize, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Anunț

Bibliografie Inspector clasa I gradul profesional asistent

Bibliografie Inspector clasa I gradul profesional debutant


20.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de Inspector clasa I gradul profesional superior si Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Cadastru si Evidenta Agricola.

Anunț

Bibliografie

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 23.08.2017.

Rezultate contestatii depuse la proba scrisa din data de 23 august 2017.

Rezultate probei finale la concursul din data de 28 august 2017.


20.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de muncitor necalificat in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Anunț

Rezultat selectie dosare muncitor necalificat in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Rezultatele probei practice - muncitor necalificat in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Rezultat la contestatiile inregistrate sub numerele 13378, 13403, 13402 si 13411 din 18.08.2017

Rezultatele finale la concursul din data de 22.08.2017.


20.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de Inspector de specialitate gradul debutant in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Anunț

Rezultat selectie dosare Inspector de specialitate gradul debutant in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 25.08.2017

Rezultatele finale la concursul din data de 31.08.2017


20.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator in cadrul compartimentului Administrarea Cimitirelor.

Anunț

Anunt amanare concurs

Rezultat selecție dosare Administrator in cadrul compartimentului Administrarea Cimitirelor.

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 24.08.2017.

Rezultatele finale la concursul din data de 29.08.2017.


30.06.2017

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor care trebuiesc respectate pe perioada de recoltare a cerealelor.

Anunt30.06.2017

Recomandari cadru pentru prevenirea incidentelor in timpul perioadelor de temperaturi extreme.

Anunt


19.05.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de:

 1. Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice - un post;
 2. Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice - un post.
Anunț
Bibliografie
Bibliografie - Erata
Rezultat selecție dosare Consilier clasa I gradul profesional superior
Rezultat selecție dosare Consilier clasa I gradul profesional debutant
Rezultatele probei scrise - Consilier clasa I gradul profesional debutant
Rezultatele probei finale


12.05.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de:

 1. Politist local clasa III gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala - un post;
 2. Politist local clasa III gradul profesional principal in cadrul Serviciului Politia Locala - un post.
Anunț
Bibliografie
Rezultat selectie dosare Politist local clasa III gradul profesional superior
Rezultat selectie dosare Politist local clasa III gradul profesional principal
Rezultate contestatii
Rezultatele probei scrise
Rezultatele probei finale


13.04.2017

Consiliul de Administrație al Spitalului Filişanilor organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager, persoană fizică.
Concursul se va desfășura la sediul unității începând cu data de 12.05.2017, ora: 10:00.

Anunț
Spitalul Filişanilor


13.04.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a 4 functii publice de executie de:

 1. Consilier clasa I gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală, Secretariat, Relaţii cu publicul - 3 posturi
 2. Consilier juridic clasa I gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului juridic - un post
Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultatele probei scrise - Consilier juridic clasa I gradul profesional debutant
Rezultatele probei scrise - Consilier clasa I gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală, Secretariat, Relaţii cu publicul
Rezultate contestatii
Rezultatele probei finale - Consilier juridic clasa I gradul profesional debutant
Rezultatele probei finale - Consilier clasa I gradul profesional debutant


07.04.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a trei functii publice de executie de:

 1. Inspector clasa I gradul profesional superior în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
 2. Inspector clasa I gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
 3. Inspector clasa I gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultatele probei scrise
Rezultate contestatii
Rezultate probei finale


03.04.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a trei functii publice de executie de Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii Publice:

Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultatele probei scrise
Rezultatele probei finale

10.02.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea:


18.01.2017

Regulament de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public al orașului Filiași

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea:

 • unei funcții publice de execuție de inspector clasa I, gradul profesional debutant
 • unei funcții publice de execuție de inspector clasa I, gradul profesional asistent
în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
Anunț
Bibliografie
Dosare depuse pentru concurs
Rezultat proba scrisă
Anunț interviu
Rezultat final

15.12.2016

Rezultat examen avansare

13.10.2016

Primăria oraşului Filiaşi împreuna cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Craiova" desfăşoara etapa de consultare publică a documentului "Planul de acţiune pentru Energie Durabilă - Zona Metropolitană Craiova"

Anunţ
Planul de acţiune pentru Energie Durabilă - Zona Metropolitană Craiova

11.10.2016

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană - Zona Metropolitană Craiova - varianta consultativă
Anunţ

30.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate debutant

Anunţ
Bibliografie şi fişa postului
Rezultat dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer treapta III

Anunţ
Bibliografie şi fişa postului
Rezultat dosare
Rezultat probă scrisă

28.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte economice, Asistenţă socială.

Anunţ
Rezultat probă scrisă

26.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor în cadrul compartimentului Achiziţii Publice, Patrimoniu-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Filiaşi.

Anunţ
Rezultat selecţie dosare
Rezultat probă practică
Rezultat final

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire şi Încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Anunţ

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire şi Încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Anunţ

22.07.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior, în cadrul serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte economice, Asistenţă socială.

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului

21.07.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate gradul II în cadrul compartimentului Administraţie Publică Locală, Secretariat, Protocol, Relaţii cu publicul din aparatul de specialitate al primarului oraşului Filiaşi.

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire şi Încasare a Impozitelor şi taxelor locale

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului
Dosare depuse
Rezultatele finale

15.07.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

11.07.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

09.02.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

31.12.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

27.11.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti "Anton Pann" Filiaşi:

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi, în ziua de 23.12.2015, orele 10:00 - probă scrisă şi în ziua de 30.12.2015 - interviul.

Anunţ
Dosare depuse
Rezultat proba scrisă
Rezultat contestaţie
Rezultat final

16.09.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post de supraveghetor sală în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti "Anton Pann" Filiaşi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi, în ziua de 08.10.2015, orele 10:00 - probă scrisă şi în ziua de 14.10.2015 - interviul.

Anunţ
Stare dosare candidaţi
Rezultat probă scrisă
Rezultat contestaţii

07.08.2015

Primarul Stăncioi Nicolae, pentru Consiliul Local Filiaşi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul Realizare staţie de epurare şi reţea de canalizare în satul Răcarii de Sus

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 14:00, precum şi la adresa apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.08.2015

Anunţ

23.06.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

11.06.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

20.04.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizeată concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post de medic stomatolog/dentist în cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală Filiaşi

Anunţ

23.02.2015

Se aprobă lista spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale, din proprietatea privată a oraşului Filiaşi, ce urmează a fi vândute:

Anunţ

09.02.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

20.12.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

19.12.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

12.11.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

11.10.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

29.08.2013

ANUNT - Prin prezenta aducem la cunostinta publicului ca a fost demarat procesul de elaborare a Planului Urbanistic general "Actualizare PUG in orasul Filiasi si satele apartinatoare

ANUNT

29.08.2013

ANUNT - Privind demararea procedurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orasului Filiasi si satelor apartinatoare

ANUNT

08.08.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

17.01.2013

Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu.


Anunţ

08.01.2013

Primarul Oraşului Filiaşi, în temeiul art 45(6) din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicate, la solicitarea unor investitori informează publicul, la iniţiativa acestora, despre intenţia de elaborare a unui Plan urbanistic zonal pentur realizarea investiţiei "Parc Fotovoltaic situat în T24,P1,2,1030 de către investitorii privaţi: SC FOTOVOLTAIC PROD&DISTRIBUTION SRL şi SC POWER REGENERABIL ENERGY SRL", proprietarii terenurilor

Obiectivul principal al întocmirii acestei documentaţii este realizarea în această zonă a unui parc fotovoltaic.

Publicul este rugat să se implice potrivit legii în prima etapă şi anume în aceea de elaborare a propunerilor. De aceea, orice persoană interesată este invitată să depună în scris propuneri, sugestii, opinii până la data de 30.01.2013 la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi la camera 25.


Anunţ
Plan urbanistic zonal

24.10.2012

SC FOTOVOLTAIC PROD&DISTRIBUTION SRL şi SC POWER REGENERABIL ENERGY SRL, anunţă elaborarea primei versiuni a planului: Plan Urbanistic Zonal - Parc fotovoltaic, Tarlaua 24, Parcela 1,2,1030, Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, Craiova, judeţul Dolj, la sediul titularilor: str. Manoleşti Deal, nr.33, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani şi la Primăria Oraşului Filiaşi cu sediul în oraşul Filiaşi, B-dul Racoţeanu, nr.178, cam.25.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova în termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Memoriu tehnic

13.09.2012

ANUNT - Privind Aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism din competenta de aprobare a Consiliului Local Filiasi

ANUNT

28.08.2012

ANUNT DE INTENTIE - ELABORARE ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

ANUNT

28.08.2012

Aprobarea Planului Urbanistic General al oraşului Filiaşi şi al satelor aparţinătoare
Hotărârea nr.22/31.08.2012

23.09.2010

Anunţ pentru organizarea concursului de ocupare a postului de manager la Spitalul Filişanilor

25.03.2009

Informare publică
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană

06.03.2009

Dezbatere publică

Informatii contact

B-dul Racoţeanu, nr.160
Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj
Telefon: 0371-517288
Fax: 0371-517289
Email: primarie@netfil.ro
contact@primaria-filiasi.ro

Meteo

Filiaşi
Coordonate: 44.55,23.5167
Temperatură: 15.32°C
Vânt: 1.1 Km/h
Umiditate: 90%
cer acoperit de nori

Răsărit: 05:53, Apus: 20:52
20.05.2024 01:25:31

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.9751
USD Dolarul american 4.5879
CHF Francul elveţian 5.0460
GBP Lira sterlină 5.8059
XAU Gramul de aur 351.6538

Copyright © Primăria Oraşului Filiaşi

Valid XHTML 1.0 Transitional