Primăria Oraşului Filiaşi

Primăria Oraşului Filiaşi

Hotărâri ale consiliului local


Anul 2020 (65 hotărâri)

40/12.05.2020

Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Filiasi

34/24.04.2020

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2020

75/14.04.2020

Privind aprobarea unor masuri speciale privind Sarbatorirea Sfintelor Pasti

74/14.04.2020

Privind aprobarea actului aditional nr2/2020 la Contractul de Lucrari nr.18436 din 4 Octombrie 2019 incheiat cu SC RESIDENCE DREAM CONSTRUCT SRL avand ca obiect "AMENAJARE ALEI PARC IN ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ"

67/14.04.2020

Privind modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2020

66/10.04.2020

Privind Aprobarea contractului nr.4949 din 09.04.2020 incheiat intre Primaria Orasului Filiasi si Directia de Sanatate Publica Dolj

65/10.04.2020

Privind obligatia purtarii sau a oricarei alte forme de protectie a caiilor respiratorii pentru raspandirea virusuruli SARS-Cov-2

62/09.04.2020

Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Filiasi

64/07.04.2020

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Filisanilor

63/07.04.2020

Privind incheierea protocolului de colaborare cu Asociatia Povestea Mea

62/07.04.2020

Privind transferul bunurilor denumite "Cutia Bebelusului" de la Directia de Asistenta Sociala Filiasi la Spitalul Filisanilor

61/07.04.2020

Privind aprobarea unor teste rapide pentru testarea personalului medical din cadrul Spitalului Filisanilor si personalul din cadrul autoritatilor publice locale

60/07.04.2020

Privind comunicarea catre cetatenii orasului Filiasi si a satelor apartinatoare a masurilor si recomandarile aprobate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Filiasi si distribuirea unor materiale de protectie pentru prevenirea si combaterea virusului COVID-19

59/01.04.2020

Privind aprobarea Avizului de oportunitate nr.1 din 13.03.2020 privind solicitarea elaborarii PUZ pentru "Construirea depozit regional Penny Market"

58/01.04.2020

Privind amenajarea spatiului de carantinare si cheltuielile aferente carantinei

57/01.04.2020

Privind aprobarea achizitionarii unui analizor RT-PCR pentru dotarea laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Filisanilor

56/01.04.2020

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Filisanilor

55/01.04.2020

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu S.C SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L pentru gestionarea populatie canine pe raza orasului Filiasi

54/01.04.2020

Privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2020, in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru prevenirea si limitarea COVID-19

53/23.03.2020

Privind modificarea si completarea Art.2 din H.C.L. nr.5/22.01.2020 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari in interes local, a cuantumului ajutorului de deces si a criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenta in anul 2020

52/23.03.2020

Privind aprobarea masurilor stabilite de Comitetul Local de Situatii de Urgenta, pentru prevenirea si combaterea virusului COVID-19

51/12.03.2020

Privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2020 la Spitalul Filisenilor, in vederea finantarii cheltuielilor legate de combaterea si prevenirea virusului COVID-19

50/12.03.2020

Privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pe anul 2020

49/10.03.2020

Privind stabilirea unor masuri de combatere si prevenire a virusului COVID-19

49/10.03.2020

Privind stabilirea unor masuri de combatere si prevenire a virusului COVID-19

38/10.03.2020

Privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Filiasi

2/10.03.2020

Privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare C.L.S.U. Filiasi din data de 10.03.2020

2/10.03.2020

Privind masurile adoptate in candrul sedintei extraordinare C.L.S.U. Filiasi din data de 10.03.2020

1/02.03.2020

Privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare C.L.S.U. Filiasi din data de 02.03.2020

1/02.03.2020

Privind masurile adoptate in candrul sedintei extraordinare C.L.S.U. Filiasi din data de 02.03.2020

36/19.02.2020

Privind modificarea H.C.L nr.141/23.08.2019 privind contractarea unei finantari rambursabile

35/19.02.2020

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2020

33/06.02.2020

Privind aprobarea Actului Aditional nr.1/23761/23.12.2019 la Contractul de Lucrari nr.16476 din 04.09.2019 incheiat cu S.C. GADEA CONSTRUCT S.R.L. avand ca obiect "REABILITARE CLADIRE POLICINICA (CAMIN NEFAMILISTI)".

32/06.02.2020

Privind modificarea anexei aprobata prin art.1 din Hotararea Consliului Local Filiasi nr.59/2009 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea unei locuinte proprietate personala si aprobarea incheierii unui contract de comodat

31/06.02.2020

Privind incheierea unui contract de prestari servicii

30/06.02.2020

Privind modificarea si completarea Art.1 din Hotararea Consiliului Local Filiasi nr160/15.11.2019 orivind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Fratostita

29/06.02.2020

Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru achizitia produselor de panificatie, laptelui si produselor lactate si a fructelor aferente Programului pentru scoli in Romania si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel judetean si/sau local

28/06.02.2020

Privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism a orasului Filiasi si aprobarea Regulamentului de organizare si funtionare al acesteia

27/06.02.2020

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Filiasi nr.8/2019 referitoare la stabilirea salariilor de baza si coeficientilor de ierarhizare pebtru functiile publice contractuale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local Filiasi

26/06.02.2020

Privind aprobarea Proiectului "MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA SISTEM DE ILUMINAT IN ORASUL FILIASI", si a cheltuielilor legate de proiect

25/31.01.2020

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni incepand cu luna februarie 2020

24/31.01.2020

Privind aprobarea Actului aditional nr.4/1430/21.01.2020 la Contractul de Lucrari nr.9686/22.05.2015 incheiat cu S.C PRIMACONS SRL avand ca obiect "REALIZARE STATIE DE EPURARE SI RETEA DE CANALIZARE IN SATUL RACARII DE SUS FILIASI"

23/31.01.2020

Privind rezilierea contractului de comodat nr.12970/2015 si aprobarea unui nou contract de comodat incheiat cu A.P.I.A Dolj

22/22.01.2020

Privind actualizarea valorii de cumparare, a cladirii proprietate a S.C. ENGIE Romania S.A. Bucuresti, situata in orasul Filiasi, rezultata din diferenta de curs valutar

21/22.01.2020

Privind aprobarea inchirierii a unui apartament in str.Tudor Vladimirescu, nr.2A, blocul A4, sc.1, ap.11

20/22.01.2020

Privind aporbarea obiectivului de investitii - Reabilitare Corp C5 de la Spitalul Filisanilor

19/22.01.2020

Privind aprobarea cofinatarii obiectivului de investitii - achizitie si montare lift in Corp C1 de la Spitalul Filisanilor

18/22.01.2020

Privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii Dotare cu aparatura medicala de inalta performanta - aparat radiologie digital cu grafie si scopie

17/22.01.2020

Privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii - Dotare cu echipamente pentru sterilizare Bloc Operator

16/22.01.2020

Se aproba actul aditional nr. 1/995/15.01.2020 la Contractul de concesiune nr. 13966/24.11.1998, care se va incheia de Consiliul Local Filiasi cu S.C ENGIE ROMANIA S.A

15/22.01.2020

Privind predarea catre Ministrerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii proiect tip- "Construire baza sportiva TIP1, B-dul Racoteanu nr.148, oras Filiasi"

14/22.01.2020

Privind aprobarea vanzarii imobilului teren din str.Morii nr.9B

13/22.01.2020

Privind aprobarea Regulamentului privind transformarea amenzilor contraventionale in munca in folosul comunitatii

12/22.01.2020

Privind aprobarea utilizarii excedentului local

11/22.01.2020

Privind aprobarea distribuirii unui numar de 27 pachete in cadrul proiectului CUTIA BEBELUSULUI

10/22.01.2020

Privind aprobarea Actului aditional nr.1/23911/30.12.2019 la Contractul de inchiriere nr.3343/2019 incheiat cu Directia Generala Regionala a Finatelor Publice Craiova

9/22.01.2020

Privind insusirea receptiei obiectivului de investitii "Construire Baza Sportiva cu teren multifunctional sintetic la Liceul Tehnologic Filiasi", inregistrarea in evidenta contabila si darea in administrare

8/22.01.2020

Privind aprobarea investitiei privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str.Cerbului

7/22.01.2020

Privind aprobarea unui contract de prestari servicii

6/22.01.2020

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale in orasul Filiasi pentru perioada 2020-2022

5/22.01.2020

Privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local, a cuantumului ajutorului de deces si a criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenta in anul 2020

4/22.01.2020

Privind aprobarea salariilor de baza si cieficientilor de ierarhizare pentru functiile publice si contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Filiasi din subordinea Consiliului Local Filiasi

3/22.01.2020

Privind aprobarea organigramei si statutului de functii pentru Serviciul de Asistenta Medicala Filiasi

2/09.01.2020

Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local

1/09.01.2020

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare a bugetului local al orasului Filiasi pe anul 2019

Anul 2019 (176 hotărâri)

208/13.12.2019

Privind aprobarea retelei scolare in orasul Filiasi pentru anul scolar 2020-2021

207/13.12.2019

Privind aprobarea Contractului de cofinantare nr. 170015284 privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str.Dezrobirii

206/13.12.2019

Privind modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la Activitatea Organizarea Pietelor, Targurilor si Balciurilor pe anul 2019

205/13.12.2019

Privind aprobarea excedentului bugetar la activitatea organizarea pietelor, targurilor si balciurilor

204/13.12.2019

Privind modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2019

203/13.12.2019

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

202/15.11.2019

Privind organizarea si desfasurarea manifestarii "Targ de Craciun - Filiasi " in perioada 30.11.2019-31.12.2019

201/15.11.2019

Privind aprobarea actului aditional nr.1/2019 la Contractul de Lucrari nr. 18436 din 4 Octombrie 2019 incheiat cu SC RESIDENCE DREAM CONSTRUCT S.R.L. avand ca obiect "AMENAJARE ALEI PARC IN ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ "

200/15.11.2019

Privind atribuirea unor terenuri pentru construirea unei locuintei proprietate personala

199/15.11.2019

Privind incheierea Acordului de Parteneriat in scopul implementarii proiectului "Un Copil o Carte"

198/15.11.2019

Privind aprobarea metodologiei privind implementarea proiectului CUTIA BEBELUSULUI

197/15.11.2019

Privind denumirea, marcarea cu panouri luminoase si iluminatul statiilor de calatori din orasul Filiasi

197/15.11.2019

Privind denumirea, marcarea cu panouri luminoase si iluminatul statiilor de calatori din orasul Filiasi

197/15.11.2019

Privind denumirea, marcarea cu panouri luminoase si iluminatul statiilor de calatori din orasul Filiasi

196/15.11.2019

Privind realizarea investitiei de extidere a retelei de distributie a gazelor naturale pe str.Cerbului, orasul Filiasi

195/15.11.2019

Privind aprobarea achizitionarii unui numar de 400 pachete de dulciuri pentru grupurile de colindatori de la institutiile scolare de pe raza orasului Filiasi, cu ocazia sarbatorilor de iarna

194/15.11.2019

Privind aprobarea unui contract de colaborare

193/15.11.2019

Privind desfasurarea manifestarilor prilejuite de organizarea "REVELION 2020"

192/15.11.2019

Privind inchiderea circulatiei auto pe str.Stadionului (portiunea B-dul.Racoteanu - intersectie cu str.Simion Barnutiu ) in perioada 30 Noiembrie -01 Decembrie si 31 Decembrie 2019-01 ianuarie 2020 cu ocazia organizarii manifestarilor dedicate "ZILEI NATIONALE A ROMANIEI " 2019 si evenimentul "REVELION 2020"

191/15.11.2019

Privind organizarea si desfasurarea manifestarilor dedicate ZILEI NATIONALE A ROMANIEI 2019

190/15.11.2019

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Fratostita

189/15.11.2019

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Filiasi

188/15.11.2019

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Liceului Tehnologic "DIMITRIE FILISANU"

187/15.11.2019

Privind inchiderea circulatiei auto pe strada Stadionului (portiunea B-dul Racoteanu - intersectie cu str. Simion Barnutiu) in data de 16 Noiembrie 2019 in intervalul orar 09.00-18.00 cu ocazia organizarii activitatilor desfasurate de CARAVANA SMURD "Fii Pregatit"

186/15.11.2019

Privind modificarea si complementarea art.22 din Regulamentul de organizare si functionare al DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA FILIASI aprobat prin H.C.L. nr. 26/2019

185/15.11.2019

privind incheierea uni contract de comodat cu A.J.O.F.M. Dolj pentru imobilul din B-dul Racoteanu nr.160

184/15.11.2019

privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Postliceale "Queen Elizabeth" Filiasi

183/15.11.2019

privind stabilirea si aprobarea Impozitelor si Taxelor Locale, pentru anul 2020 in orasul Filiasi

182/15.11.2019

privind aprobarea rectificarii creditelor interne pentru anul 2019

181/15.11.2019

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2019

180/15.11.2019

privind aprobarea efectuarii concediului de odihna aferent anului 2018, de catre Primarul orasului Filiasi, in cursul anului 2019

179/25.10.2019

Privind amplasarea a doua persoane din cadrul Primariei orasului Filiasi in cadrul programului anual Summit of Leaders -2019, Oxford Marea Britanie

178/25.10.2019

Privind incheierea Acordului de Parteneriat intre Consiliul Local Filiasi si Radio Romania Oltenia Craiova

177/25.10.2019

Privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Filiasi nr.116/2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI, STRAZI SI/SAU CAI DE ACCES IN ORASUL FILIASI JUDETUL DOLJ"

176/25.10.2019

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe strada Dezrobirii, orasul Filiasi

175/25.10.2019

Privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orasului Filiasi

175/25.10.2019

Privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 Decembrie 2018 datorate bugetului local al orasului Filiasi

174/25.10.2019

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin - Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 07.11.2019

173/25.10.2019

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin - Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 07.11.2019

172/25.10.2019

Privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Fratostita

171/25.10.2019

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu" Filiasi

170/25.10.2019

Privind aprobarea bugetului creditelor interne pentru anul 2019

169/25.10.2019

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate, pentru anul 2019

168/25.10.2019

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2019

167/01.10.2019

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Filiasi

166/01.10.2019

Privind modificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018

165/01.10.2019

Privind aprobarea actului aditional nr.1/2019 la Contractul de asociere nr.15557/20.08.2019 incheiat cu Clubul Sportiv Scoala de Fotblal "LUCEAFARUL" Filiasi

164/01.10.2019

Privind aprobarea Actului aditional nr.2/2019 la Contractul de asociere nr.12956/28.08.2015 incheiat cu Asociatia Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

163/01.10.2019

Privind insusirea receptiei oviectivului de investitii "Amenajare Stadion Orasenesc Filiasi" si inregistrarea in evidenta contabila

162/01.10.2019

Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna aferent anului 2018, de catre Primarul orasului Filiasi, in cursul anului 2019

134/26.09.2019

Privind aprobarea Actului Aditional nr. 3/2019 la Contractul de Lucrari nr. 9686 din 22.06.2015 incheiat cu S.C. PRIMACONS S.R.L. avand ca obiect "REALIZAREA DE STATIE DE EPURARE SI RETEA DE CANALIZARE IN SATUL RACARII DE SUS - FILIASI"

106/25.09.2019

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "REABILITARE CLADIRE POLICLINICA, ORASUL FILIASI,, JUDETUL DOLJ "

161/13.09.2019

Privind aprobarea Studiului de Amplasament "ELIBERARE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE GRADINITA IN FILIASI, B-DUL. RACOTEANU, NR.FN, JUD. DOLJ -PRIMARIA FILIASI"

160/13.09.2019

Privind organizarea si desfasurarea manifestarii "Festivalul Berii si Vinului -Filiasi 2019", in perioada 26.09.2019-29.09.2019

159/13.09.2019

Privind actualizarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "RETEA DE APA, SAT FRATOSTITA,ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ"

158/13.09.2019

Privind insusirea rezultatului inventarierii patrimoniului orasului Filiasi din anul 2018

157/13.09.2019

Privind aprobarea documentelor necesare demararii si derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj"

156/13.09.2019

Privind organizarea manifestarilor prilejuite de "Ziua Internationala a Educatiei" 5 Octombrie 2019

155/13.09.2019

Privind incheierea Acordului de Parteneriat in scopul impematarii proiectului Cutia Bebelusului

154/13.09.2019

Privind scaderea din evidenta analitica pe platitori a creantelor fiscale datorate de contribuabili persoane juridice care au fost radiati de la Oficiul Registrului Comertului si trecerea acestor creante in evidenta extrabilantiera

153/13.09.2019

Privind aprobarea Contractului de inchiriere nr.2706/315/2019 incheiat de Liceul Tehnologic "DIMITRIE FILISANU" cu scoala Postliceala Sanitara "QUEEN ELIZABETH" Filiasi

151/13.09.2019

privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul de Asistenta Medicala Filiasi

152/12.09.2019

Privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al Orasului Filiasi

150/09.09.2019

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate a Primarului Orasului Filiasi

148/23.08.2019

Privind modificarea anexei aprobata prin art. 1 din Hotararea Consiliului Local Filiasi nr. 42/2014 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea unei locuinte proprietate personala si aprobarea incheierii unui contract de comodat

147/23.08.2019

Privind rezilierea Contractul de Lucrari (proiecte si executie) nr. 22627/28.12.2018 cu S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

146/23.08.2019

Privind aprobarea contractului de inchiriere cu S.C. PRODCOM 6 F - IMPEX S.R.L. Filiasi

145/23.08.2019

Privind aprobarea actului aditional de concesiune nr. 22099/30.11.2014 incheiat cu Dr.DAJU CARMEN PARASCHIVA

144/23.08.2019

Privind aprobarea unui contract de inchiriere spatiu cu destinatia cabinet individual de psihologie

143/23.08.2019

Privind aprobarea Contractului de cofinantare nr.170014389/2019 privind acorarea accesului la sistemul de distributie al gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str.Tudor Vladimirescu

142/23.08.2019

Privind extinderea retelei de distributie a gazelor naturale pe Str.Cerbului din orasul Filiasi

141/23.08.2019

Privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 7.000.000 lei, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice in interes local

140/23.08.2019

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 urmare rectificarii bugetare

139/23.08.2019

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate, pentru anul 2019

138/23.08.2019

Privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2019

137/23.08.2019

Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna aferent anului 2018, de catre Primarul Orasului Filiasi, in cursul anului 2019

149/22.08.2019

privind punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, a salii de sedinta a Consiliului Local Filiasi pentru organizarea unor cursuri de perfectionare

136/12.08.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "REABILITARE CLADIRE POLICLINICA, ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ"

135/12.08.2019

Privind atribuirea denumirii "Stadionul STEFAN NANU" , Stadionului orasenesc din orasul Filiasi

133/12.08.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr. 114/2018 pentru obiectivul "REALIZARE STATIE DE EPURARE SI RETEA DE CANALIZARE IN SATUL RACARII DE SUS - FILIASI"

132/12.08.2019

Privind aprobarea Actului Aditional nr.5 la Contractul de Lucrari nr.1883 din 05.02.2018 incheiat cu S.C. BIOHABITAT CONTRUCT S.R.L. avand ca obiect "AMENAJARE STADION ORASENESC"

131/12.08.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr.114/2018 pentru obiectivul "AMENAJARE STADION ORASENESC"

130/12.08.2019

Privind aprobarea contractului de finantare incheiat cu Asociatia Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

129/12.08.2019

Privind validarea madatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Orasului Filiasi al domnului Greci Bogdan - Crisitian

128/26.07.2019

Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna aferent anului 2018, de catre Primarul orasului Filiasi, in cursul anului 2019

127/12.07.2019

Privind incheierea contractului de comodat cu Asociatia Plus Omenia

126/12.07.2019

Privind actualizarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si supraetajare corp C5 Spitalul Filisanilor"

125/12.07.2019

Privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul Local al Orasului Filiasi cu asociatia Alexis Project Team, Asociatia Fratii Racoteanu, Asociatia Culturala Procultura, Asociatia Plus Omenia, Spitalul Filisanilor

124/12.07.2019

Privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare in orasul Filiasi

123/12.07.2019

Privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat de interes local, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora

122/12.07.2019

Privind construirea comisiei pentru analiza dosarelor depuse in vederea atribuirii unui teren - loc de casa

121/12.07.2019

Privind incheierea unui contract de comodat cu Directia de Asistenta Sociala Filiasi

120/12.07.2019

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companie de Apa Oltenia S.A. pentru data de 14.08.2019

119/27.06.2019

Privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

118/27.06.2019

Privind aprobarea unui contract de comodat

117/27.06.2019

Privind realizarea lucrarilor "REPARATII ALEI PARC, ZONA LACURI CU ASFALT BAD 8 SI BORDURI"

116/27.06.2019

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI, STRAZI SI/SAU CAI DE ACCES IN ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ "

115/27.06.2019

Privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea unei retele de coopereare interinstitutionala ONG-apl

114/27.06.2019

Privind aprobarea contractului de ascociere si a contractului de finantare cu Clubul Sportiv Scoala de Fotbal "LUCEAFARUL" Filiasi

113/27.06.2019

Se aproba actul aditional nr. 01/2019 la Contractul de concesiune nr.6736/30.12.1993, cu modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale, dintre Consiliul Local Filiasi cu S.C. EMVAL PREST POP S.R.L. FILIASI, cu amendamentele formulate de domnii consilieri, comform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare

112/27.06.2019

Privind modificarea structurii organizatorice a SPITALULUI FILISANILOR, inclusiv a Ambulatoriului integrat

111/13.06.2019

Privind scaderea din evidenta analitica pe platitori a creantelor fiscale datorate de contribuabilii persoane juridice care au fost radiati de la Oficiul Registrul Comertului si trecerea acestor creante in evidenta extrabilantiera

110/13.06.2019

Privind realizarea investitiei de extindere de distributie a gazelor naturale pe strada Tudor Vladimirescu din orasul Filiasi

109/13.06.2019

Privind aprobarea Regulamentului intern al Directiei de Asistenta Sociala Filiasi pentru acordarea voucherelor de vacanta

108/13.06.2019

Privind aprobarea Contractului de Administrare incheiat cu SPITALUL FILISANILOR

107/05.06.2019

Privind suplimentarea burselor de merit acordate elevilor din cadrul Scolii Gimaziale Fratostita

105/05.06.2019

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare termica corp C1, P+2, cladire spital si laborator analize medicale SPITALUL FILISANILOR"

104/05.06.2019

Privind situatia terenurilor disponibile in vederea atribuirii tinerilor pentru construirea unei locuinte

103/05.06.2019

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Achizitie montaj lift corp C1" la Spitalul Filisanilor

102/05.06.2019

Privind aprobarea documentatiei de demolare a constructiei Casa de Cultura Filiasi

101/05.06.2019

Privind aprobarea protocolului de predare-primire a imobilului din strada Tudor Vladimirescu nr.41 incheiat cu Spitalul Filisanilor

100/05.06.2019

Privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de Lucrari nr.15284 din 13 Septembrie 2018 incheiat cu ASOCIEREA S.C. DOMARCONS S.R.L. - S.C. GIDAZI PROD COM S.R.L. avand ca obiect "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ"

99/05.06.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr.114/2018 si a cofinatarii de la bugetul local pentru obiectivul "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN ORASUL FILIASI ,JUDETUL DOLJ"

98/05.06.2019

Privind aprobaerea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

97/05.06.2019

Privind aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Extindere parcare TBC"

96/05.06.2019

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 02.07.2019

95/05.06.2019

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru SPITALUL FILISANILOR

94/28.05.2019

Privind inchiderea circulatiei auto pe strada Stadionului (portiunea B-dul Racoteanu-intersectie cu Str. Simion Barnutiu) in 1 Iunie 2019 cu ocazia organizarii manifestarilor prilejuite de "ZIUA COPILULUI" - 1 Iunie 2019

93/28.05.2019

Priviind organizarea manifestarilor cultural-artistice prilejuite de "ZIUA COPILULUI " - 1 Iunie 2019

92/23.05.2019

Privind aprobarea cofinatarii obiectivului de investitii achizitie computer tomograf

91/23.05.2019

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 23.05.2019

90/14.05.2019

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr.170013422/2019 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Aleea 1- 24 Ianuarie

89/14.05.2019

Privind incheierea unui contract de prestari servicii

88/14.05.2019

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI FILIASI"

87/14.05.2019

Privind acordarea unor titluri de "CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI FILIASI"

86/14.05.2019

Privind inchiderea circulatiei pe strada Stadionului (portiunea B-dul Racoteanu intersectie cu str. Simion Barnutiu) in perioada 16-20 Mai 2019 cu ocazia organizarii manifestarilor dedicate "ZILELOR ORASULUI FILIASI"

75/11.04.2019

privind realizarea extidenrii retelei de distributie a gazelor naturale pe Aleea 1-24 Ianuarie din orasul Filiasi

74/11.04.2019

privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020"

73/02.04.2019

privind aprobarea proiectului si actualizarea cheltuielilor legate de proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL LICEAL TEHNOLOGIC LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU-MODERNIZARE CORP CLADIRE C1, POR 2014-2020, AXA 10"

72/02.04.2019

privind aprobarea proiectului si actualizarea cheltuielilor legate de proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL LICEAL TEHNOLOGIC LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU-MODERNIZARE CORP CLADIRE C1, POR 2014-2020, AXA 10"

71/02.04.2019

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 02.04.2019

70/26.03.2019

Privind actualizarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie "TROTUARE SI PARCARI LATERALE B-DUL RACOTEANU"

69/26.03.2019

Privind aprobarea proiectului si actualizarea cheltuielilor legate de proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU - MODERNIZARE SCOALA PROFESIONALA P+1, POR 2014 - 2020 AXA 10"

68/26.03.2019

Privind aprobarea documentatiei si actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU- MODERNIZARE SCOALA PROFESIONALA P+1, POR 2014 - 2020 AXA10

67/26.03.2019

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare termica corp C1, cladire spital si laborator analize medicale SPITALUL FILISANILOR.

66/26.03.2019

Privind aprobarea redeventei minime pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al orasului Filiasi

65/26.03.2019

Privind executia unor lucrari de intretinere si modernizare in regie proprie la drumurile de exploatare, strazi si alei

64/26.03.2019

Privind includerea in inventarul domeniului public si domeniului privat al orasului Filiasi a unor obiective de investitii finalizate

63/26.03.2019

Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Spitalului Filisanilor

62/26.03.2019

Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea Titlului de "CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI FILIASI"

61/26.03.2019

Privind aprobarea statiilor publice de imbarcare/debarcare pentru traseele care tranziteaza orasul Filiasi, judetul Dolj

60/21.03.2019

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr.170012902/2019 privind racordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Gheorghe Doja

59/21.03.2019

Privind organizarea manifestarilor dedicate "ZILELOR ORASULUI FILIASI " in perioada 17-19 mai 2019

58/21.03.2019

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ionescu Adriana si validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al orasului Filiasi al d-rei Staicu Elena - Lucia

57/21.03.2019

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

56/15.03.2019

Privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Filiasi

55/15.03.2019

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr.170012644/2019 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Libertatii

54/15.03.2019

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr. 170011604/2019 privind racordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Dimitrie Filisanu

53/15.03.2019

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr.170012643/2019 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Armoniei

52/15.03.2019

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr. 170011606/2019 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Aleea 2 24 ianuarie

51/15.03.2019

Privind achizitionarea de veste fluorescent - reflectorizante

50/15.03.2019

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 04.04.2019

49/15.03.2019

Privind imputernicirea Domnului Florescu Laurentiu Ionel Viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ - teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Oltenia

48/15.03.2019

Privind modificarea structurii organizatorice a SPITALULUI FILISANILOR

47/15.03.2019

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru SPITALUL FILISANILOR

46/26.02.2019

Pentru aprobarea Actului Aditional nr.1 din 25.02.2019 la contractul -cadrul nr.3318/2010 privind pachetul de beneficii retail acordat salariatilor

45/26.02.2019

Privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de Lucrari nr. 15284 din 13 Septembrie 2018 incheiat cu ASOCIEREA S.C DOMARCONS S.R.L - S.C. GIDAZI PROD COM S.R.L avand ca obiect "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ"

44/26.02.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. nr.114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ"

43/26.02.2019

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul " MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU - MODERNIZARE SCOALA PROFESIONALA P+1, POR 2014-2020 - AXA 10"

42/26.02.2019

Privind aprobarea inchirierii unui apartament in str. N. Balcescu. bl.A7, sc.1 ap.13

41/26.02.2019

Privind modificarea si completarea art.2 din Hotararea Consiliului Local Filiasi nr.29/2017 privind inregistrarea Primariei Orasului Filiasi in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

40/26.02.2019

Privind modificarea structurii organizatorice a SPITALULUI FILISANILOR

39/26.02.2019

Privind Agenda Manifestarilor culturale ce se vor desfasura in orasul Filiasi in anul 2019 - Anul Cartii in Romania

38/14.02.2019

Privind completarea nimenclatorului stradal al orasului Filiasi

37/14.02.2019

Privind aprobarea inchirierii a unui apartament situat in A4, sc.2 , ap.13

36/14.02.2019

Privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 378/2009 incheiat cu S.C FILMED S.R.L.

35/14.02.2019

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 64.12 mp

34/14.02.2019

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Filisanilor

33/14.02.2019

Privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Filisanilor

32/14.02.2019

Privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Filisanilor - Ambulatoriu integrat

31/14.02.2019

Privind infiintarea liniei de garda in specialitatea pediatrie in cadrul Spitalului Filisanilor

29/14.02.2019

Privind insusirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Schimbare sistem de invelitoare din terasa in sarpanta la corpul C2 - Scoala Gimnaziala Filiasi

27/14.02.2019

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

26/14.02.2019

Privind aprobarea infiintarii Directiei de Asistenta Sociala Filiasi

25/14.02.2019

Privind modificarea componentei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

24/14.02.2019

Privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al orasului Filiasi al domnului Rosu Emil

Anul 2018 (290 hotărâri)

290/20.12.2018

Privind aprobarea Contractului de coofinantare nr. 170012121/2018 privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Plopului

289/20.12.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr. 170012122/2018 privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. C-tin Brancusi

288/20.12.2018

Privind reabilitare conducta alimentare cu apa potabila strada Pacii, orasul Filiasi

287/20.12.2018

Privind reabilitare conducta alimentare cu apa potabila strada Morii, orasul Filiasi

286/20.12.2018

Privind aprobarea actului aditional nr.3 la Contractul de Servicii nr. 4069 din 17 Martie 2014 incheiat cu S.C TOPGES PROIECT S.R.L CRAIOVA avand ca obiect "Actualizare plan urbanistic general si regulament local de urbanism al orasului Filiasi, judetul Dolj

285/20.12.2018

Privind aprobarea actului aditional nr.3 la Contractul de Lucrari nr. 1883 din 5 februarie 2018 incheiat cu S.C BIOHABITAT CONSTRUCT S.R.L FILIASI, avand ca obiect " AMENAJARE STADION ORASENESC (SUPRAFATA DE JOC, TRIBUNE, ZID DE SPRIJIN, ALEI, PARCARE, IMPREJMUIRE)

284/20.12.2018

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Filiasi

283/17.12.2018

Privind inchiderea circulatiei auto pe strada Stadionului in perioada 31.12.2018 - 01.01.2019 cu ocazia organizarii evenimentului "REVELION FILIASI 2019"

282/17.12.2018

Privind aprobarea achizitionarii unui numar de 300 de pachete de dulciuri pentru grupurile de colindatori de la institutiile scolare de pe raza orasului Filiasi cu ocazia sarbatorilor de iarna

281/13.12.2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2018

280/13.12.2018

Privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a persoanelor Filiasi

279/13.12.2018

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5373/12.04.2011 incheiat cu C.M.I Dr.Gidea Meronica

278/13.12.2018

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1/30.01.2013 incheiat cu S.C DIAB SAN S.R.L. Craiova

277/13.12.2018

Privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii unor produse cu ocazia sfarsitului de an pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial din institutiile scolare subordonate Consiliului Local Filiasi

276/13.12.2018

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 ca urmare a rectificarii bugetare

275/13.12.2018

Privind modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2018

274/13.12.2018

Privind modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2018

273/13.12.2018

Privind stabilirea amplasamentului pentru depozitarea pietrei cubice rezultate din decopertarea strazilor din orasul Filiasi

272/13.12.2018

Privind mandatarea domnului Florescu Laurentiu Ionel, Viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

271/13.12.2018

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al orasului Filiasi

270/13.12.2018

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Casa de Cultura a orasului Filiasi

269/13.12.2018

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

267/29.11.2018

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.20850/29.10.2007 incheiat cu Dr. DANCHE ADNAN

266/29.11.2018

Privind modificarea si completarea art.3 din Hotararea nr. 62 /2018 privind cumpararea de catre orasul Filiasi a cladirii proprietate a S.C ENGIE ROMANIA S.A Bucuresti situata in orasul Filiasi , str. Garii nr.4 judetul Dolj

265/29.11.2018

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi

264/29.11.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL LICEAL TEHNOLOGIC LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU -MODERNIZARE CORP CLADIRE C1, POR 2014-2020 AXA 10"

264/29.11.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL LICEAL TEHNOLOGIC LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU -MODERNIZARE CORP CLADIRE C1, POR 2014-2020 AXA 10"

263/16.11.2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare infrastructura rutiera in orasul Filiasi, judetul Dolj"

262/16.11.2018

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL LICEAL TEHNOLOGIC LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU - MODERNIZARE CORP CLADIRE C1, POR 2014-2020 AXA 10"

261/16.11.2018

Privind aprobarea eliberarii unor autorizatii de construire in regim de urgenta

260/16.11.2018

Privind aprobarea protocolului de predare - primire a unor bunuri publice si private realizate in cadrul proiectelor finantate prin POS Mediu 2007- 2013

259/16.11.2018

Privind aprobarea unui contract de colaborare

258/16.11.2018

Privind inchiderea circulatie auto pe strada stadionului in perioada 30 Noiembrie - 01 Decembrie 2018 cu ocazia organizarii manifestarilor pentru comemorarea Centenarului Mari Uniri reunite sub genericul " SPECTACOL ANIVERSAR ROMANIA 100"

257/16.11.2018

Privind tarifele minime de inchiriere pentru anul 2018-2019

256/16.11.2018

Privind aprobarea procesului de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Reabilitare corp C2 si C3 - Reparati capitale " la Spitalul Filisanilor

255/16.11.2018

Privind aprobarea procesului de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Sala sedinta si festivitati" la Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu

254/16.11.2018

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 07.12.2018

253/16.11.2018

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 07.12.2018

252/16.11.2018

Privind organizarea si desfasurarea evenimentului "SPECTACOL ANIVERSAR ROMANIA 100"

251/16.11.2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate - Liceul Tehnologic "DIMITRIE FILISANU " pentru anul 2018

250/16.11.2018

Privind modificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2018

249/16.11.2018

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Filisanilor

248/16.11.2018

Privind modificarea statului de functii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al orasului Filiasi

247/02.11.2018

Privind propunerea schimbarii destinatiei corpurilor de cladire C2 si C3 aflate in administratia Spitalului Filisanilor cu destinatia de magazii in ambulatoriu de specialitate

246/02.11.2018

Privind suplimentarea sumei alocate pentru organizarea si desfasurarea evenimentului "REVELION 2019"

245/02.11.2018

Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Spitalului Filisanilor

244/02.11.2018

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Fratostita

243/02.11.2018

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Filiasi

242/02.11.2018

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic " Dimitrie Filisanu" Filiasi

241/02.11.2018

Privind scaderea din evidenta analitica pe platitori a creantelor fiscale datorate de contribuabilii persoane juridice care au fost radiati de la Oficiul Registrului Comertului si trecerea acestor creante in evidenta bilantiera

239/02.11.2018

Privind aprobarea Raportului delegatiei orasului Filiasi care s-a deplasat in Orasul Ialoveni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova in Perioada 24-28 octombrie 2018

238/02.11.2018

Privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Filiasi nr. 202/27 Septembrie 2018 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitie "REABILITARE MODERNIZARE BIBLIOTECA ORASENEASCA FILIASI SI EXTINDERE CORP NOU CU DESTINATIE CASA DE CULTURA

237/30.10.2018

Privind incheierea Contractului de Parteneriat Educational in cadrul proiectului educativ "Calatori pe taram de poveste" Octombrie 2018 - iunie 2019

236/30.10.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de concesiune privind Concesionarea terenului in suprafata de 10.998 mp (CF.32878 Filiasi ) situat in Filiasi , str. Izvor , F.N - Zona Hoancea

235/30.10.2018

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Fratostita

234/30.10.2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2018

234/30.10.2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2018

233/30.10.2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2018

232/24.10.2018

Privind aprobarea proiectului " Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Mehedinti, Dolj si Olt, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat

231/24.10.2018

Privind aprobarea proiectului " Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Mehedinti, Olt, Dolj la serviciile medicale de urgenta" a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat.

230/18.10.2018

Privind aprobarea unui contract de inchiriere cu S.C. GIDAZI PROD COM S.R.L CRAIOVA pentru realizarea organizarii de santier

229/18.10.2018

Privind aprobarea unui contract de inchiriere cu S.C. DOMARCONS S.R.L. CRAIOVA pentru realizarea organizarii de santier

228/18.10.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare Termica - Cresterea eficientei energetice in Cladirile Publice - Gradinita Nr.3 Filiasi ,judetul Dolj"

227/18.10.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare Termica - Cresterea eficientei energetice in Cladirile Publice - Gradinita Nr.2 Filiasi ,judetul Dolj"

226/18.10.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare Termica - Cresterea eficientei energetice in Cladirile Publice - Gradinita Nr.1 Filiasi ,judetul Dolj"

225/18.10.2018

Privind participarea in calitate de partener in cadrul proiectului " Mapping and pilot prevention of common hazards along the Lower Danube river bank"

224/12.10.2018

Privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local Filiasi nr.42 /2016

223/12.10.2018

Privind aprobarea contractului de mandat pentru desemnarea Administratorului interimar al S.C. PARC INDUSTRIAL FILIASI S.R.L

222/12.10.2018

Privind participarea in calitate de partener in cadrul proiectului "The independence way1877-1878"

221/12.10.2018

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 cu urmare a modificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli

220/12.10.2018

Privind modificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate - Piata, pentru anul 2018

219/12.10.2018

Privind modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2018

218/12.10.2018

Privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre orasul Filiasi si S.C. VH ELECTRONIC S.R.L CRAIOVA

217/12.10.2018

Privind aprobarea programului si itinerariului delegatiei orasului Filiasi care se va deplasa in orasul Ialoveni din Republica Moldova

216/12.10.2018

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pentru gestionarea populatiei canine de pe raza orasului Filiasi

215/12.10.2018

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe str. Plopului, orasul Filiasi

214/12.10.2018

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe str. Constantin Brancusi, orasul Filiasi

213/12.10.2018

Privind aprobarea contractului de inchiriere cu Directia Regionala a Finantelor Publice Craiova

212/12.10.2018

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Liceului Tehnologic "DIMITRIE FILISANU"

211/12.10.2018

Privind desemnarea Domnului Florescu Laurentiu Ionel, viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala A Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

210/12.10.2018

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

240/02.10.2018

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Filiasi

209/28.09.2018

Privind aprobarea contractului de asociere si a contractului de finantare cu Clubul Sportiv Scoala de Fotbal "LUCEAFARUL" Filiasi

208/28.09.2018

Privind intocmirea expertizei tehnice pentru reabilitarea "MAUSOLEULUI FAMILIEI FILISANU"

207/28.09.2018

Privind participarea in calitate de partener in cadrul proiectului "The independence way 1877-1878"

206/28.09.2018

Privind aprobarea proiectului " IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI PRIN MODERNIZAREA INSTITUTIILOR CULTURALE SI A SPATIILOR PUBLICE URBANE IN ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ"

205/27.09.2018

Privind participarea in calitate de partener in cadrul proiectului "Mapping and pilot prevention of common hazzards along the Lower Danube River bank"

204/27.09.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Protejarea si dezvoltarea florei si faunei acvatice a lacurilor aflate in administrarea orasului Filiasi"

203/27.09.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "AMENAJARE ZONA LACURI IN ORASUL FILIASI , JUDETUL DOLJ"

202/27.09.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitie "REABILITARE MODERNIZARE BIBLIOTECA ORASENEASCA FILIASI SI EXTINDERE CU CORP NOU CU DESTINATIE CASA DE CULTURA

201/27.09.2018

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 ca urmare a rectificari bugetare

200/27.09.2018

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

199/21.09.2018

Privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

198/21.09.2018

Privind aprobarea proceduri de acordare a unor inlesniri la plata , constand in scutirea de majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orasului Filiasi

197/21.09.2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2018

196/21.09.2018

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2018

195/07.09.2018

Privind organizarea si desfasurarea actiunilor de curatenie generala pe domeniul public in data de 15 septembrie 2018

194/07.09.2018

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil - Alin - Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 02.10.2018

193/07.09.2018

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil - Alin - Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 02.10.2018

192/07.09.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr. 170011548/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Infratirii

191/07.09.2018

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe str. Gheorghe Doja, orasul Filiasi

190/07.09.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr. 170011558/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. 24 ianuarie

189/07.09.2018

Privind deplasarea domnului Primar al orasului Filiasi la sedinta ordinara a Consiliului Director al A.O.R in perioada 23-26 septembrie 2018 la Chisinau, Republica Moldova

188/07.09.2018

Privind deplasarea unei delegatii a orasului Filiasi in orasul Ialoveni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova

187/07.09.2018

Privind inchiderea circulatiei auto pe str. Stadionului in perioada 14-16 septembrie 2018 cu ocazia organizarii manifestarilor reunite sub genericul "Festivalul Berii si Vinului - Filiasi 2018"

187/31.08.2018

186/31.08.2018

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi

185/31.08.2018

Privind aprobarea actului aditional nr.1/2018 la Contractul de inchiriere nr.378/2009 incheiat cu S.C FILMED S.R.L. FILIASI

184/31.08.2018

Privind organizarea si desfasurarea evenimentului "CINEMATOGRAFIC IN AER LIBER" 2018 Filiasi

183/31.08.2018

Privind aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la serviciile de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Mehedinti, Dolj si Olt " a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea acordului de parteneriat

182/31.08.2018

Privind aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Mehedinti, Dolj si Olt la serviciile medicale de urgenta", a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat

181/31.08.2018

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

180/14.08.2018

Privind aprobarea proiectului " MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA - SISTEM DE ILUMINAT IN ORASUL FILIASI"

179/10.08.2018

Privind extinderea retelei de distributie a gazelor naturale pe strada Agronomului, Aleea 1 Agronomului si aleea 2 Agronomului din orasul Filiasi

178/10.08.2018

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia Extindere Parcare TBC

177/10.08.2018

Privind aprobarea PLANULUI DE ACTIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILA -ORASUL FILIASI (PAED)

176/10.08.2018

Privind aprobarea proiectului " Constructii Gradinite Regiunea SUD-Vest, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat

175/10.08.2018

Privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Filiasi pentru perioada 2014-2020

174/10.08.2018

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 ca urmare a rectificarii bugetare

173/10.08.2018

Privind aprobarea infintarii S.C PARC INDUSTRIAL FILIASI S.R.L.

172/27.07.2018

Privind incheierea prin licitatie publica a unei suprafete de 400 m.p teren, proprietate publica a orasului Filiasi, Satul Racarii de Sus.

171/27.07.2018

Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi

170/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de finantare incheiat cu Asociatia Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

169/27.07.2018

Privind introducerea in inventariul domeniului public al orasului Filiasi si darea in administrare catre Scoala Gimnaziala Fratostita a obiectivului de investitii "Realizare put forat si construire grupuri sanitare"

168/27.07.2018

Privind infintarea, organizarea si functionarea Centrului Cultural al orasului Filiasi

167/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011456/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Gheorghe Doja - partial str. Stefan Cel Mare, Rozelor

166/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011340/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Aleea 1 Izvor

165/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011451/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. petunilor

164/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011362/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Militari

163/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011373/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str.Valea Vlaicii

162/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011455/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str.M kogalniceanu

161/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011453/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Crizantemelor

160/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011371/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Bujorului

159/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011363/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. 1 Mai

158/27.07.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170011448/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. M. Eminescu

157/27.07.2018

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe strada Armoniei, orasul Filiasi

156/27.07.2018

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe strada Libertatii, orasul Filiasi

155/27.07.2018

Privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de Management nr.8180 / 22.05.2017 al SPITALULUI FILISANILOR

154/27.07.2018

Privind aprobarea achizitionarii serviciului de telefonie mobila

153/27.07.2018

Privind acceptarea donatiei a unui imobil - teren intravilan in suprafata de 225 m.p

152/27.07.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 420 m.p

151/27.07.2018

Privind insusirea raportului de evaluare a terenului in suprafata de 706 m.p

150/27.07.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 19.44 m.p

149/27.07.2018

Privind organizarea si desfasurarea manifestarii "Festivalul Beri si Vinului - Filiasi 2018" in perioada 14.09.2018 - 16.09.2018

148/27.07.2018

Privind incheierea unui contract de prestari servicii

147/27.07.2018

Privind incheierea Memorandumului de colaborare cu Asociatia " Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate - SASTIPEN"

146/18.07.2018

Privind introducerea la inventarul domeniului public al orasului Filiasi a obiectului de investitii "Alei Cimitir"

145/18.07.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare Termica - Cresterea eficientei energetice in cladirile publice - Primaria orasului Filiasi"

144/18.07.2018

Privind aprobarea Programul de Imbunatatire a Eficientei Energetice al Orasului Filiasi

143/18.07.2018

Privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Filiasi pentru perioada 2014-2020

142/06.07.2018

Privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de Servicii nr. 8633/18.05.2018 avand ca obiect "CONSULTANTA OBTINERE FINANTARE NERAMBURSABILA POR 3.2 SI/SAU POR 3.1"

141/06.07.2018

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe strada Dezrobirii, orasul Filiasi

140/06.07.2018

Privind virarea de credite de la un capitol la altul in cadrul bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2018

139/06.07.2018

Privind virarea de credite de la un capitol la altul in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli la Consiliul Local Filiasi pentru anul 2018

138/06.07.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 32.00 m.p

137/06.07.2018

Privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de Servicii, nr. 12935 din 8 august 2017, incheiat cu S. LUYY SERV S.A STREHAIA, avand ca obiect "INTRETINERE SI REPARATIE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL SI PIETONAL AL ORASULUI FILIASI"

136/27.06.2018

Privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

135/27.06.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU - MODERNIZARE SCOALA PROFESIONALA P+1, POR 2014-2020, AXA 10"

134/27.06.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL LICEAL TEHNOLOGIC LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU -MODERNIZARE CORP CLADIRE C1, POR 2014-2020, AXA 10"

133/27.06.2018

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

132/27.06.2018

Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna aferent anului 2017, de catre Primarul orasului Filiasi , in cursul anului 2018

131/20.06.2018

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe str.INFRATIRII, orasul Filiasi

130/20.06.2018

Privind realizarea investitiei de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe str. VIILOR , orasul Filiasi

129/20.06.2018

Privind actualizarea strategiei de dezvoltare durabila a orasului Filiasi pentru perioada 2014-2020

128/20.06.2018

Privind aprobarea scoateri din functiune a unor mijloace fixe si casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Spitalului Filisanilor

127/20.06.2018

Privind constituirea echipei management pentru proiectele privind modernizarea infrastructurii educationale la Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu

126/20.06.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon in orasul Filiasi prin Infintarea Serviciului Public de Transport Persoane si Reabilitarea Infrastructuri aferente"

125/20.06.2018

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon in orasul Filiasi prin Infintarea Serviciului Public de Transport persoane si Reabilitarea Infrastructurii aferente - Autobaza si Autogara"

124/20.06.2018

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon in orasul Filiasi prin Infintarea Serviciului Public de Transport persoane si Reabilitarea Infrastructurii aferente"

123/14.06.2018

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi

122/14.06.2018

Privind aprobarea studiului de oportunitate - Achizitie Autobuze

121/14.06.2018

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare al parcarilor publice din orasul Filiasi, judetul Dolj

120/14.06.2018

Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru orasul Filiasi

119/14.06.2018

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

118/31.05.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170010087/2017 privind aprobarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. 8 Martie

117/31.05.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170010089/2017 privind aprobarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str.Valcelei

116/31.05.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr.170009449/2017 privind aprobarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Racoteanu

115/31.05.2018

Privind deplasarea unei delegatii a orasului Filiasi in orasul Ialoveni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova

114/31.05.2018

Privind constituirea comisiei pentru avizarea proiectelor privind realizarea unor statui si a Monumentului eroilor Balta

113/31.05.2018

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic " Dimitrie Filisanu" Filiasi

112/31.05.2018

Privind transmiterea in administrare a unui bun mobil

111/31.05.2018

Privind inchirierea unui spatiu cu destinatia sediu de partid

110/31.05.2018

Privind rezilierea unui contract de inchiriere

109/31.05.2018

Privind atribuirea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Filiasi - Fratostita, Filiasi - Balta

108/31.05.2018

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Filisanilor

107/31.05.2018

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al orasului Filiasi

106/31.05.2018

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Casa de Cultura Filiasi

105/31.05.2018

Privind aprobarea organigramei si statutului de functii pentru Biblioteca oraseneasca "Anton Pann" Filiasi

102/11.05.2018

Privind organizarea manifestarilor dedicate evenimentului " BALCIUL DE INALTARE DIN FILIASI - SATUL FRATOSTITA"

101/11.05.2018

Privind aprobarea actului aditional nr.1/11.05.2018 la Contractul de concesiune a unor pasuni aflate in proprietate privata a orasului Filiasi nr, 9114/04.06.2013

100/11.05.2018

Privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unitatii Administrativ -Teritoriale - orasul Filiasi, judetul Dolj

99/11.05.2018

Privind actului aditional nr.1/11.05.2018 la Contractul de servicii nr. 21420/15.12.2017

98/11.05.2018

Privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Unitatii Administrativ- Teritoriale - orasul FIliasi, judetul Dolj

97/11.05.2018

Privind demolarea imobilului constructie Teatrul De Vara Filiasi

96/11.05.2018

Privind aprobarea documentatiei pentru concesionarea , prin licitatie publica a terenului in suprafata de 10.998 m.p situati in Filiasi, str. Izvor F.N zona Hoancea

95/11.05.2018

Privind anularea unei documentatii cadastrale de dezmembrare si retragerea dreptului de folosinta a terenurilor acordate unor persoane pentru construirea unei locuinte proprietate personala

94/11.05.2018

Privind premierea gospodarilor orasului Filiasi

93/11.05.2018

Privind achizitionarea serviciului de expertiza financiar - contabila asupra activitatii asociatiilor de proprietari din orasul Filiasi

92/11.05.2018

Privind extinderea retelei de distributie a gazelor naturale pe str. Libertatii din orasul Filiasi

91/11.05.2018

Privind stabilirea zilelor de curatenie generala pe domeniul public

90/11.05.2018

Privind punerea la dispozitia Asociatiei Sportive "Amatori" Filiasi a terenului de sport din incinta Scolii Gimnaziale Filiasi

89/11.05.2018

Privind modificarea statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

88/20.04.2018

Privind extinderea retelei de distributie a gazelor naturale pe str. Plopului din orasul Filiasi

87/20.04.2018

Privind realizarea investitiilor de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale pe str. Mihai Eminescu din orasul Filiasi

86/20.04.2018

Privind aprobarea contractului de coofinantare nr. 170009371/2018 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. Viata Noua

85/20.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a spatiului cu destinatia cabinet medical situat in incinta Policlinicii Filiasi

84/20.04.2018

Privind insusirea raportului de evaluare a terenului in suprafata de 50.10 mp

83/20.04.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Modernizare infrastructura rutiera in orasul Filiasi, judetul Dolj"

82/20.04.2018

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 24.05.2018

81/05.04.2018

Privind prelungirea termenului pentru avizarea sau autorizarea activitatilor desfasurate de agentii economici pentru anul 2018

80/05.04.2018

Privind prelungirea strazii Nicolae Titulescu

79/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 380,23 m.p.

78/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 121,00 m.p.

77/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 377,19 m.p.

76/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 858,00 m.p.

75/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 70,57 m.p.

74/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 410,00 m.p.

73/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 66,45 m.p.

72/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 14,00 m.p.

71/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 50,00 m.p.

70/05.04.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 471,00 m.p.

69/05.04.2018

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 19,44 m.p.

68/05.04.2018

Privind incheierea Protocolului de Colaborare cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj

67/05.04.2018

Privind incheierea Protocolului-cadru de Cooperare privind schimbul de informatii

66/05.04.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU -MODERNIZARE SCOALA PROFESIONALA P+1,POR 2014-2020,AXA 10'

65/05.04.2018

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL LICEAL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU-MODERNIZARE CORP CLADIRE C1,POR 2014-2020,AXA 10

63/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 10,00 m.p.

62/29.03.2018

Privind cumpararea de catre orasul Filiasi a cladirii proprietate a S.C. ENGIE Romania S.A.Bucuresti,situata in orasul Filiasi,str.Garii nr.4,judetul Dolj

61/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 73,87 m.p.

60/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 333.00 m.p

59/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 173,72 m.p.

58/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 27,75 m.p.

57/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 49,50 m.p.

56/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 22,40 m.p.

55/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 45,65 m.p.

54/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 93,31 m.p.

53/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 123,23 m.p.

52/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 148,24 m.p.

51/29.03.2018

Privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 36,94 m.p.

50/29.03.2018

Privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Filiasi nr 167/2017 privind concesionarea,prin licitatie publica,a terenului in suprafata de 9281,25 m.p apartinand domeniului public al orasului Filiasi

64/23.03.2018

Privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Filiasi n.r 43/2018 privind aprobarea cesiunii de catre Liceul Tehnologic ,,DIMITRIE FILISANU' a Contractului de prestari servicii nr.169/2017 incheiat cu RomActiv Business Consulting S.R.I.Bucuresti

49/23.03.2018

Privind transmiterea in administrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a unor utilaje

48/23.03.2018

Privind inscrierea proiectului ,,FESTIVALUL NATIONAL DE FOLCLOR NICOLAE BOULEANU 2018' in vederea obtinerii finantarii nerambursabile din Fondul Cultural National

47/23.03.2018

Privind aprobarea lucrarilor de reparatii la corpul de cladire II al Primariei orasului Filiasi si atribuirea contractului de lucrari

46/23.03.2018

Privind acordul aderarii Orasului Filiasi la CONVENTIA PRIMARILOR-angajament voluntar al autoritatilor locale in vederea dezvoltarii unor planuri locale de actiune pentru promovarea eficientei energetice si a energiei durabile

45/23.03.2018

Privind realizarea investitiilor de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale in orasul Filiasi

44/23.03.2018

Privind aprobarea cesiunii de catre Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Filisanu' a Contractului de prestari servicii nr 170/2017 incheiat cu RomActiv Business Consulting S.R.L Bucuresti

43/23.03.2018

Privind aprobarea cesiuniii de catre Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Filisanu' a Contractului a prestari servicii nr 169/2017 incheiat cu RomActiv Business Consulting S.R.L. Bucuresti

42/23.03.2018

Privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018-anexa la Strategia anuala de achizitii publice a orasului Filiasi pentru anul 2018

41/23.03.2018

Pentru aprobarea PROCEDURII OPERATIONALE PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE, Anexa 1

40/23.03.2018

Privind activitatea Acordului de parteneriat in scopul implementarii proiectului,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA EFICIENTA A ENERGIEI PENTRU SEDIUL POLITIEI ORAS FILIASI SI CONSILIUL LOCAL FILIASI'

39/07.03.2018

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017

38/16.02.2018

Privind aprobarea unui contract de inchiriere spatiu cu destinatia cabinet medical

37/16.02.2018

Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a orasului Filiasi pentru anul 2018

36/16.02.2018

Privind tarifele minime de inchiriere pentru anul 2018

35/16.02.2018

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatiile autofinantate pentru anul 2018

34/16.02.2018

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local pe anulu 2018

33/16.02.2018

Privind aprobarea raportarii excedentelor existente la finele anului 2017,rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate ,finantate integral din venituri proprii,precum si a celor rezultate din activitatile finantate din venituri proprii

32/14.02.2018

Privind demolare imobilului constructive Casa de Cultura Filiasi

31/14.02.2018

Privind aprobarea Protocolului de colaborare cu S.C. IPA S.A. Sucursala CIFATT Craiova

30/14.02.2018

Privind organizarea si desfasurarea evenimentului 'Dragobetele,,2018 Filiasi

29/14.02.2018

Privind marirea suprafetei de teren inchiriata prin act additional la Contractul de inchiriere nr.6284/2013 de la 16 m.p. la 32,00 m.p

28/14.02.2018

Privind incetarea prin reziliere a unui contract de concesiune si incheierea unui contract de superficie

27/14.02.2018

Privind aprobarea unui contract de superficie

26/14.02.2018

Privind incetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr.1520/2007

25/14.02.2018

Privind aprobarea Programului Manifestarilor Culturale ce se vor desfasura in orasul Filiasi in anul 2018-Anul Centenarului Marii Uniri

24/14.02.2018

Prvind incetarea,prin reziliere,a unui contract de concesiune

23/14.02.2018

Privind aprobarea contractului de inchiriere cu Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova

22/14.02.2018

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 09.03.2018

21/14.02.2018

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 09.03.2018

20/14.02.2018

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pitaroiu Daniel si validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al orasului Filiasi al domnului Rosu Marinel

19/26.01.2018

Privind organizarea si desfasurarea evenimentului,,VALENTINE`S DAY"2018 Filiasi

18/26.01.2018

Privint transferul unor bunuri de la Piata Agroalimentara Filiasi si Piata Garii la Targul saptamanal Filiasi

17/26.01.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE TRONSON CANALIZARE PRELUARE APE PLUVIALE DIN STR.N.TITULESCU,ORASUL FILIASI,JUDETUL DOLJ"

16/26.01.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "ALEI CIMITIR"

15/26.01.2018

Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi

14/26.01.2018

Privin punerea la dispozitia Asociatiei Sportive,,AMATORI" Filiasi a ,,SALII DE SPORT CU NIVEL DE PRACTICA SPORTIVA COMPETIONALA LOCALA FILIASI"

13/26.01.2018

Privind scutirea de la plata taxelor speciale de tranzit a autospecialelor de transport deseuri in cadrul Proiectului,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj"

12/26.01.2018

Privind unui contract de prestari servicii

11/26.01.2018

Privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local,a cuantunului ajutorului de deces si a criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenta

10/26.01.2018

Privind aprobarea salariilor de baza si coeficientilor de ierarhizare pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local Filiasi

9/18.01.2018

Privind imputernicirea Liceului Tehnologic ,,DIMITRIE FILISANU" pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,Axa prioritara 10,,Obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la Invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii

8/18.01.2018

Privind imputernicirea SPITALULUI FILISANILOR pentru depunerea cererii de finantare pentru proiectul,,Reabilitate termica corp C1,cladire spital si laborator analize medicale SPITALUL FILISANILOR"

7/18.01.2018

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pentru gestionarea populatiei canine de pe raza orasului Filiasi

6/18.01.2018

Privind aprobarea raportarii excedentelor existente la finele anului 2017,rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate ,finatate integral din venituri proprii,precum si a celor rezultate din activitatiile finantate din venituri proprii

5/18.01.2018

Privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Filiasi pentru perioada 2014-2020

4/08.01.2018

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin- Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 31.01.2018

3/08.01.2018

Privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru asfaltare Drum comunal DC 121A-Km. 0.000 -Km 1.100 (Str Luncii-Sat Bilta)

2/08.01.2018

Privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori

1/08.01.2018

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al orasului Filiasi pe anul 2017 din excedentul bugetar al bugetului local al orasului Filiasi

Anul 2017 (214 hotărâri)

215/29.12.2017

Privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

214/29.12.2017

Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna aferent anilor 2016-2017,de catre Primarul orasului Filiasi,in cursul anului 2018

213/21.12.2017

Privind inchiderea circulatiei auto pe strada Stadionului(portiunea B-DUL Racoteanu-intersectie cu str.Simion Barnutiu) in perioada 31.12.2017-01.01.2018 cu ocazia organizarii evenimentului ,,REVELION 2018"

212/21.12.2017

Privind aprobarea realizarii unui PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA pentru orasul Filiasi

211/21.12.2017

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ,,TROTUARE SI PARCARI LATERALE B-DUL RACOTEANU

210/21.12.2017

Privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de Servicii nr.4069 din 17 Martie 2014 Incheiat cu S.C. TOPGES PROIECT S.R.L CRAIOVA avand ca obiect ,,Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al orasului Filiasi,judetul Dolj

209/21.12.2017

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin-Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 31.01.2017

208/21.12.2017

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin-Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru data de 15.01.2018

207/21.12.2017

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

206/13.12.2017

Privind atribuirea,cu titlu gratuit,a cantitatii de10,567 m.c. material lemnos(cherestea)Parorhiei Bilta

205/13.12.2017

Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi

204/13.12.2017

Privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta familiei Vatuiu Mariana Vasilica si Vatuiu Puiu Alin

203/13.12.2017

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul,,ASFALTARE STRADA VALEA BISERICII(CIMITIRULUI)" DIN SATUL FRATOSTITA,ORASUL FILIASI

201/13.12.2017

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Faza D.A.L.I. pentru obiectivul,,REABILITARE Corp C2,C3 REPARATII CAPITALE" la SPITALUL FILISANILOR

200/13.12.2017

Privind infintarea Liniei de garda in specialitatea medicina de urgenta in cadrul Compartimentului Primiri Urgente al Spitalului Filisanilor

199/13.12.2017

Privind aprobarea retelei scolare in orasul Filiasi

196/13.12.2017

privind aprobarea statului de functii pentru Servicul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al orasului Filiasi

195/13.12.2017

Privind aprobarea,,PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE" din cadrul Primariei orasului Filiasi pentru anul 2018

194/13.12.2017

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

193/13.12.2017

Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea,avizarea,autorizarea si desfasurarea activitatilor operatorilor economici si a serviciilor de piata in orasul Filiasi

198/08.12.2017

Privind alocarea unei sume de bani in vederea achizitionarii unor produse,cu ocazia sfarsitului de an pentru prescolari si elevii din invatamantul primar si gimnazial din institutiile scolare subordonate Consiliului Local Filiasi

197/08.12.2017

Privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

192/23.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 121 mp

191/23.11.2017

Privind concesionarea prin marirea suprafetei de teren de la 110 mp pana la 137.75 mp

190/23.11.2017

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa S.A. pentru data de 18.12.2017

189/23.11.2017

Privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

188/23.11.2017

Privind incheierea contractului de parteneriat educational in cadrul proiectului educativ interjudetean "TEHNICA VIITORULUI" 2018

187/23.11.2017

Privind modificarea si completarea documentatiei tehnice pentru obiectivul "Reparatii curente drumuri prin impietruire in orasul Filiasi, judetul Dolj"

186/23.11.2017

Privind realizarea obiectivului de investitie "TROTUARE SI PARCARI LATERALE B-DUL RACOTEANU" in orasul Filiasi

185/23.11.2017

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatiile autofinantate

184/23.11.2017

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

183/23.11.2017

Privind stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale in orasul Filiasi pentru anul 2018

182/07.11.2017

Privind incheierea acordului de parteneriat in scopul implementarii proiectului "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA EFICIENTA A ENERGIEI PENTRU SEDIUL POLITIEI ORASULUI FILIASI SI CONSILIUL LOCAL FILIASI"

181/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 73.87 mp

180/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 10 mp

179/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 14. mp

178/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 22.40 mp

177/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 45.65 mp

176/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 49.50 mp

175/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 50.10 mp

174/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 50 mp

173/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 471 mp

172/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 148.24 mp

171/03.11.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

170/03.11.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

169/03.11.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

168/03.11.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

167/03.11.2017

Privind aprobarea concesionarii , prin licitatie publica a terenului in suprafata de 9.281.25 mp apartinand domeniului public al orasului Filiasi

166/03.11.2017

Privind achizitionarea de catre orasul Filiasi a imobilelor situate in orasul Filiasi , str. Dimitrie Filisanu nr.3, proprietate a S.C DOMARCONS S.A Craiova, pentru amenajare targ saptamanal

165/03.11.2017

Privind achizitionarea de catre orasul FIliasi a imobilelor situate in orasul Filiasi , str. Cerbului nr.15, proprietate a S.C FILFOREST S.R.L, in vederea finantarii unui parc industrial

164/03.11.2017

Privind dezafectarea unor suprafete de teren din domeniul public si completarea domeniului privat al orasului Filiasi

163/03.11.2017

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate obiectivul de investiti "Construire Baza Sportiva " la Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu

162/03.11.2017

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate

161/03.11.2017

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

160/03.11.2017

Privind incheierea unui contract de prestari servicii

159/03.11.2017

Privind scaderea din evidenta analitica pe platitor a creantelor fiscale datorate de contribuabilii persoane juridice care au fost radiati de O.R.C si trecerea acestor creante in evidenta extrabilantiera

158/03.11.2017

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 29.11.2017

157/24.10.2017

Privind accesarea fondurilor de componet EEA si elaborarea PAED prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie

156/24.10.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN ORASUL FILIASI JUDETUL DOLJ"

155/20.10.2017

Privind insusirea raportului de evaluare a terenului in suprafata de 65 mp

154/20.10.2017

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Fratostita

153/20.10.2017

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Filiasi

152/20.10.2017

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Liceului Tehnologic "DIMITRIE FILISANU"

151/20.10.2017

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

150/12.10.2017

Privind aprobarea proiectului "MODERNIZAREA INSTALATIIILOR ILUMINATULUI PUBLIC CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA SI ACHIZITIONAREA UNOR MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC"

149/09.10.2017

Privind incheierea unui contract de comodat

148/03.10.2017

Privind cumpararea cladirii proprietate a S.C ENGIE Romania S.A Bucuresti, situata in orasul Filiasi , str. Garii nr.4, judetul Dolj

147/03.10.2017

Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare termica corp C1, cladire spital si laborator analize medicale SPITALUL FILISANILOR"

146/29.09.2017

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

145/29.09.2017

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 03.11.2017

144/29.09.2017

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 31.10.2017

143/29.09.2017

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Fratostita

142/29.09.2017

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Filiasi

141/29.09.2017

Privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

140/22.09.2017

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local FIliasi pentru anul 2017

139/22.09.2017

Privind aprobarea contractului de cooperare pentru organizarea manifestarii ""FESTIVALUL BERII - FILIASI 2017 , editia a 4.-a " in perioada 29.09.2017- 01.10.2017

138/22.09.2017

Privind aprobarea contractului de finantare cu Asociatia Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

137/22.09.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

136/22.09.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

135/22.09.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

134/22.09.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

133/22.09.2017

Privind aprobarea unui contract de superficie

132/22.09.2017

Privind dezafectarea unor suprafete de teren din domeniul public si completarea domeniului privat al orasului Filiasi

131/22.09.2017

Privind aprobarea intelegerii de cooperare intre orasul Filiasi , judetul dolj din Romania si orasul Ialoveni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova

130/22.09.2017

Privind modificarea tarifelor pentru serviciile de salubritate in orasul FIliasi

129/22.09.2017

Privind aprobarea documentelor necesare demarari si derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului "Sistemul de management integrat al Deseurilor in Judetul Dolj"

128/22.09.2017

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu" Filiasi

127/22.09.2017

Privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata, constannd in scutirea de majorari aferente obligatiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orasului Filiasi

126/31.08.2017

Privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Local Filiasi in administrarea Consiliului Judetean Dolj a unei suprafete de 3.684 mp din str. Rampei din orasul Filiasi pentru access la statia de transfer

125/31.08.2017

Privind aprobarea actului aditional nr.1/2017 la protocolul de colaborare nr incheiat cu S.C SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L pentru gestionarea populatiei canine pe raza orasului Filiasi

124/31.08.2017

Privind extinderea retelei la sistemul de iluminat public in orasul Filiasi, Aleea 1 si Aleea 2 Agronomului

123/31.08.2017

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2016

122/31.08.2017

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

121/31.08.2017

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr. 170009414/2017 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. FLORILOR.

120/31.08.2017

Privind aprobarea contractului cofinantare nr. 170009384/2017 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. BELA BRAINER.

119/31.08.2017

Privind aprobarea contractului cofinantare nr . 170009447/2017 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. aleea 3 - 24 ianuarie

118/31.08.2017

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin COnsilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 31.08.2017

117/09.08.2017

Privind organizarea si desfasurarea manifestari "FESTIVALUL BERII - FILIASI , editia a 4-a in perioada 29.09.2017- 01.10.2017"

116/09.08.2017

Privind rectificarea B.V.C al Asociatiei Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

114/09.08.2017

Privind aprobarea proiectului tehnic "AMENAJARE STADION ORASENESC " (suprafata de joc , tribune, zid de sprijin, alei, parcare, imprejmuire)

113/09.08.2017

Privind depunerea cererii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructuri educationale

112/09.08.2017

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr. 170009669/2017 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distrubitie din str. MACULUI

111/09.08.2017

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

110/09.08.2017

Privind desemnearea domnului Florescu Laurentiu -Ionel , viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

109/09.08.2017

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 09.08.2017

108/28.07.2017

Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna aferent anului 2016 de catre Primarul orasului Filiasi, in cursul anului 2017

107/28.07.2017

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr. 170009348/2017 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din bld.RACOTEANU

106/28.07.2017

Privind aprobarea Contractului de cofintantare nr. 170009350/2017 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. EGALITATII

105/28.07.2017

Privind aprobarea Contractului de cofinantare nr. 170009347/2017 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din str. 13 SEPTEMBRIE

104/28.07.2017

Privind aprobarea "Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017"

103/28.07.2017

Privind constituirea Comisiei Sociale si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Sociale

102/28.07.2017

Privind aprobarea PROCEDURII OPERATIONALE PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE

101/28.07.2017

Privind aprobarea Devizului Estimativ nr. 8927/12.06.2017 pentru obiectivul "Alimentare cu apa in satul Fratostita , orasul Filiasi, jud. Dolj"

100/28.07.2017

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate - SPITALUL FILISANILOR pentru anul 2017

99/28.07.2017

Privind virarea de credite de la un capitol la altul in cadrul Bugetului de Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

98/28.07.2017

Privind stabilirea salariilor de baza si coeficientilor de ierarhizare a functiilor publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului orasului Filiasi si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local Filiasi

97/14.07.2017

Privind aprobarea contractului de cofinantare nr. 170009349/2017 privind acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distributie din Str. Morii si Aleea Morii

96/14.07.2017

Privind eliberarea acordului pentru cumpararea apartamentelor detinute cu titlul de chirie

95/14.07.2017

Privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului orasului Filiasi din anul 2016

94/14.07.2017

Privind rectificarea listei de investitii si Planului Anual de Achizitii publice pentru obiectivul de investitie "Modernizare infrastructura rutiera in orasul Filiasi , judetul Dolj"

93/14.07.2017

Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi - satul Bilta

92/14.07.2017

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin COnsilier Local in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 04.08.2017

91/14.07.2017

Privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al orasului Filiasi al domnului Afrim Nicolae

115/09.07.2017

Privind aprobarea traversari islazului comunal al satului Balta de catre o conducta tip PVC de captare a unui izvor

90/28.06.2017

Privind transmiterea in administrarea Spitalului Filisanilor a unui spatiu pe pentru amenajarea corespunzatoare a arhivei

89/28.06.2017

Privind incheierea Acordului de Parteneriat cu Spitalul Filisanilor

88/28.06.2017

Privind achizitionarea serviciului de evaluare a unor terenuri si constructii

87/28.06.2017

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al orasului Filiasi

86/28.06.2017

Privind incheierea unui contract de prestari servicii

85/28.06.2017

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu POLICOLOR S.A BUCURESTI SI ZAGA BRAND

84/28.06.2017

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 06.07.2017

83/28.06.2017

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Roth Cristian

82/16.06.2017

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

81/16.06.2017

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

80/16.06.2017

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru asfaltare drum comunal DC 121A - km 0.000 - km 1.100 Str Luncii Sat Bilta

79/16.06.2017

Privind revizuirea si actualizarea Proiectului nr. 83/2014 executat de catre S.C. SCUAR S.R.L. TG-JIU , pentru obiectivul "AMENAJARE STADION ORASENESC"

78/09.06.2017

Privind instrumentarea proiectului "Integrare si dezvoltare sociala in orasul Filiasi" in cadrul programului operational capital uman 2014 - 2020

77/09.06.2017

Privind atribuirea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Fratostita - Filiasi si Filiasi - Fratostita

76/24.05.2017

Privind restrictionarea circulatiei auto , in sensul inchideri unui tronson de drum pe strada Stadionului in perioada 26-28 mai 2017 cu ocazia organizarii manifestarilor dedicate "ZILELOR ORASULUI FILIASI"

75/24.05.2017

Privind realizarea investitiilor de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale in orasul Filiasi

74/24.05.2017

Privind asigurarea unor cantitati de apa menajera in Satul Fratostita in zonele lipsite de sursa de apa

73/24.05.2017

Privind incetarea , prin reziliere a unui contract de concesiune

72/24.05.2017

Privind aprobarea contului de executie al Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2016

71/24.05.2017

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

70/24.05.2017

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A pentru data de 29.05.2017

69/28.04.2017

Privind aprobarea Programului anual al Manifestarilor culturale ce se vor desfasura in orasul Filiasi

68/28.04.2017

Privind stabilirea unor masuri pentru intocmirea si completarea datelor in registrul 2017

67/28.04.2017

Privind transmiterea fara plata a unui mijloc fix

66/28.04.2017

Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a orasului Filiasi pentru anul 2017

65/28.04.2017

Privind aprobarea Contractului de inchiriere cu Organizatia P.S.D Filiasi

64/28.04.2017

Privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.2825/2013

63/28.04.2017

Privind organizarea manifestarilor dedicate "ZILELE ORASULUI FILIASI"

62/28.04.2017

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA pentru data de 15.05.2017

61/11.04.2017

Privind realizarea obiectivului "Extindere retea apa potabila prin racordarea la bazinele existente in punctul Negraia " catre si in localitatea Fratostita - sat apartinator orasului Filiasi, jud. Dolj

60/11.04.2017

Privind realizarea obiectivului "CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE SOCIALE S1 IN LOCALITATEA FILIASI, STR. GARII, JUDETUL DOLJ," cu 38 de apartamente

59/11.04.2017

Privind aprobarea actului aditional nr.1 /5305/27.03.2017 la Contractul de servici nr. 99484 din 19 Mai 2016 incheiat cu S.C CHEQUE DEJEUNER ROMANIA S.R.L. BUCURESTI avand ca obiect Imprimarea si livrarea tichetelor sociale pentru gradinite.

58/11.04.2017

Privind punerea la dispozitie, cu titlu gratuit , a salii de sedinte a Consiliului Local Filiasi si a salii din incinta Casei de Cultura Filiasi , pentru desfasurarea unor activitati de interes local

57/11.04.2017

Privind anularea debitului reprezentant redeventa, calculata in mod eronat pentru C.M.I Dr. GHEORGHE ADRIAN

56/11.04.2017

Privind desemnarea Domnului Florescu Laurentiu - Ionel Viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte U.A.T orasul Filiasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Oltenia

55/11.04.2017

Privind desemnarea Domnului Florescu Laurentiu - Ionel, viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte U.A.T orasul Filiasi, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

54/31.03.2017

Privind desemnarea Presedintelui de Sedinta pentru perioada de 3 luni Aprilie - iunie 2017

53/31.03.2017

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu S.C SECVISION BUSINESS SOLUTIONS S.R.L

52/31.03.2017

Privind atribuirea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Filiasi - Fratostita Fratostita- Filiasi

51/31.03.2017

Privind aprobarea actului aditional nr.1 /5234/24.03.2017 la Contractul de lucrari nr. 35355 /28.11.2016 incheiat cu "S.C ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L. BALESTI avand ca obiect REPARATII STRAZI PRIN PIETRUIRE CU PIATRA SPARTA CALCAR IN ORASUL FILIASI SI SATUL USCACI "

50/31.03.2017

Privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de Servicii nr. 11679 din 27 mai 2016 incheiat cu SC LUYY SERV S.R.L. STEHAIA avand ca obiectiv "REPARATII SI INTRETINERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL FILIASI SI SATELE APARTINATOARE"

49/31.03.2017

Privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de manager, persoana fizica, la Spitalul Filisanilor

48/31.03.2017

Privind utilizarea excedentului bugetar al anul 2016

47/31.03.2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2017

46/31.03.2017

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

45/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "RETEA DE APA POTABILA IN SATUL BILTA , ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ " pentru anul 2017

44/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "STATIE DE EPURARE SI RETEA DE CANALIZARE IN SATUL BALTA , ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ" pentru anul 2017

43/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "RETEA DE APA POTABILA IN SATUL FRATOSTITA , ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ." pentru anul 2017

42/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "STATIE DE EPURARE SI RETEA DE CANALIZARE IN SATUL FRATOSTITA ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ " pentru anul 2017

41/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "ASFALTARE STRADA VALEA BISERICII DIN SATUL FRATOSTITA , ORASUL FILIASI" pentru anul 2017

40/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "Reabilitare termica cladiri ce apartin de scoala cu clasele I-VIII Filiasi " pentru anul 2017

39/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "REALIZARE STATIE EPURARE SI RETEA DE CANALIZARE IN SATUL RACARII DE SUS ORASUL FILIASI" pentru anul 2017

38/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "Asfaltare Drum Comunal Balta Dc. 121 A km. 0.0 - km. 1.100" pentru anul 2017

37/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "Reparatii capitale si modernizare sediu primarie orasul Filiasi" pentru anul 2017

36/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "Punerea in valoare a Potentialului Turistic Local al orasului Filiasi prin Amenajarea unei Yone de agrement turistic " pentru anul 2017

35/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL FILIASI" pentru anul 2017

34/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "Construire Corp Gradinita in incinta Scolii cu Clasele I-VII Fratostita "

33/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul " Reabilitare Termica Corp.C1 cladire spital si Laborator de analize medicale Spitalul Filisanilor pentru anul 2017

32/15.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul Construirea si Dotarea ambulatoriului Spitalului orasenesc Filiasi pentru anul 2017"

31/07.03.2017

Privind proiectele de investitie pentru cresterea eficientei energetice a unor cladiri publice din Orasul Filiasi

30/07.03.2017

Privind inscrierea orasului Filiasi in Programul National de Dezvoltare Locala cu obiectivul "Renovare Corp Cladire C5, Liceul Tehnologic "Dimitrie Filisanu" pentru anul 2017

29/28.02.2017

Privind inregistrarea Primariei Orasului Filiasi in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

28/28.02.2017

Privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubritate in orasul Filiasi

27/28.02.2017

Privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Filiasi si satele apartinatoare

26/28.02.2017

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor apartinand domeniului public al orasului Filiasi si aflate in administrarea Consiliului Local al orasului Filiasi

25/28.02.2017

Privind incheierea unui contract de prestari servicii

24/28.02.2017

Privind transmiterea in administrare a unui bun mobil

23/28.02.2017

Privind incheierea Acordului de parteneriat privind implementarea campaniei "ORASE CURATE - FILIASI"

22/28.02.2017

Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Filiasi nr.7/2017 privind interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 7.5 tone pe unele strazi din orasul Filiasi

21/28.02.2017

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Rascacea Alexandru si validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al orasului Filiasi al domnului Danet Eugen

20/15.02.2017

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.02.2017

19/15.02.2017

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.02.2017

18/15.02.2017

Privind modificarea organigramei si statului de functii al Spitalului Filisanilor

17/15.02.2017

Privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului " Realizare statie de epurare si retea de canalizare in satul Racarii de Sus, oras Filiasi, jud. Dolj

16/15.02.2017

Se aproba asigurarea co-finantarii in suma de 508.250,41 lei pentru proiectul Realizare statie de epurare si retea de canalizare in satul Racari de Sus, oras Filiasi, jud. Dolj care va fi prevazuta in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2017

15/30.01.2017

Privind mandatarea Domnului Gheorghe Ilie-Costelus, Primarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor "ECODOLJ"

14/30.01.2017

Privind desemnarea Domnului Florescu Laurentiu-Ionel Viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

13/30.01.2017

Privind desemnarea unui reprezentant cu cunostinte financiar-contabile care sa verifice modul de gestionare a sumelor de bani alocate ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV ORASENESC FILIASI de la bugetul Consiliului Local Filiasi

12/30.01.2017

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

11/20.01.2017

Privind aprobarea co-finantarii pentru proiectul "DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI FILISANILOR"

10/20.01.2017

Privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de Furnizare Produse nr. 6920 din 29 Decembrie 2016 incheiat cu S.C METALGAN COMPANYS.R.L MILCOVENI avand ca obiect "ADAPOSTURI PENTRU STATII CALATORI"

9/20.01.2017

Privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de servicii nr 4069 din 17 martie 2014 incheiat cu S.C TOPGEST PROIECT S.R.L CRAIOVA , avand ca obiect "Actualizare plan urbanistic general si regulament local de urbanism al orasului Filiasi, judetul Dolj"

8/20.01.2017

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu S.C SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L pentru gestionarea populatiei canine de pe raza orasului Filiasi

7/20.01.2017

Privind interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 7,5 tone pe unele strazi din orasul Filiasi

6/20.01.2017

Privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primariei Filiasi si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orasului Filiasi

5/20.01.2017

Privind incheierea unui contract de prestari servicii cu S.C. MARPROIECT CONSULTING S.R.L CRAIOVA

4/20.01.2017

Privind incheierea Contractului de prestari servicii cu dl. Piele Nicolae

3/20.01.2017

Privind aprobarea reportarii excedentelor existente la finele anului 2016, rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, precum si a celor rezultate din activitatile finantate din venituri proprii

2/20.01.2017

Privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local a cuantumului ajutorului de deces si a criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenta

1/20.01.2017

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Filiasi

Anul 2016 (155 hotărâri)

82/30.12.2016

Se aproba prelungirea Contractului de lucrari nr. 35355/28.11.2016 incheiat cu S.C. ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L. BAILESTI,

81/30.12.2016

Privind aprobarea Actului aditional la Contractul de executie lucrari pentru activitatea de prestari servicii informatice nr. 1/26 din 04.01.2016 incheiat cu "S.C ETO INFORMATIC S.R.L. TIMISOARA"

80/30.12.2016

Privind aprobarea actului aditional la Contractul de inchiriere Nr. 9687/27.04.2016 incheiat cu Directia Regionala a Finantelor Publice Craiova

79/30.12.2016

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al orasului Filiasi

78/30.12.2016

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Filiasi pentru anul 2017, conform anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare

77/30.12.2016

Se aproba reteaua scolara din orasul Filiasi pentru anul 2017-2018

76/23.12.2016

Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local al orasului Filiasi, doamna Bercea Rodica

75/23.12.2016

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Fratostita

74/23.12.2016

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Filiasi

73/23.12.2016

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Liceului Tehnologic "DIMITRIE FILISANU"

72/23.12.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2016

71/15.12.2016

Privind aprobarea Acordului de Parteneriat privind implementarea activitatilor aferente proiectului "Educatie incluziva pentru asigurarea de sanse egale a copiilor si tinerilor din comunitati dezavantaje din judetul Dolj"

70/08.12.2016

Privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport scolar

69/08.12.2016

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2016

68/08.12.2016

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2016

67/08.12.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data 09.01.2017

66/29.11.2016

Privind aprobarea procedurii de acordare a unor insleniri la plata, constand in scutirea de majorari de intarziere aferente obigatiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului Local al Orasului Filiasi

65/29.11.2016

Privind tarifele pentru folosinta spatiilor situate in incinta "SALA DE SPORT CU NIVEL DE PRACTICA SPORTIVA COMPETITIONALA LOCALA FILIASI"

64/29.11.2016

Privind stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale in orasul Filiasi pentru anul 2017

63/29.11.2016

Privind tarifele minime de inchiriere pentru anul 2017

62/29.11.2016

Privind zonarea orasului Filiasi si a sateor apartinatoare in vederea stabiliri impozitelor (taxei) pentru cladiri si terenuri

61/29.11.2016

Privind aprobarea raportului informativ privind vizita in Republica Moldova

60/29.11.2016

Privind incheierea Contractului de Parteneriat educational in cadrul proiectului educativ interjudetean "TEHNICA VIITORULUI"

59/29.11.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.12.2016

58/10.11.2016

Privind aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de servicii nr. 11679 din 27 mai 2016 incheiat cu SC LUYY SERV S.R.L STREHAIA avand ca obiectiv REPARATII SI INTRETINERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL FILIASI SI SATELE APARTINATOARE

57/10.11.2016

Privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate a Primarului orasului Filiasi

56/10.11.2016

Se aproba amenajarea unui spatiu cu destinatia de locuire pentru persoanele fara adapost, preluate din locurile publice

55/10.11.2016

Se aproba schimbarea denumirii din lista de investitii din "Achizitionare teren pentru amenajare targ saptamanal" in Achizitionare imobil

54/10.11.2016

Se aproba de principiu realizarea Acordului de cooperare si infratire a orasului Filiasi cu Orasul Ialoveni din Republica Moldova

53/10.11.2016

Privind actualizarea programului anual al achizitiilor publice al Consiliului Local Filiasi

52/10.11.2016

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2016

51/19.10.2016

Privind aprobarea platii unui raport de expertiza

50/19.10.2016

Privind punerea la dispozitie a Scolii Gimnaziale Filiasi a "SALII DE SPORT CU NIVEL DE PRACTICA SPORTIVA COMPETITIONALA LOCALA FILIASI".

49/19.10.2016

Privind organizarea si desfasurarea manifestarii "FESTIVALUL TOAMNEI SI AL VINULUI - FILIASI 2016, Editia a I - a" in perioada 21.10 - 23.10.2016

48/07.10.2016

Privind extinderea retelei de distributie a gazelor naturale in orasul Fiiasi

47/07.10.2016

Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi.

46/07.10.2016

Se aproba punea a dispozitie cu titlu gratuit a spatiului din incinta Casei de Cultura a orasului Filiasi pentru organizarea si desfasurarea cursurilor de dans modern

45/07.10.2016

Privind alocarea sumei de 20.000 lei Parohiei nr.1 Filiasi

44/07.10.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin-Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.10.2016

43/29.09.2016

Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local al orasului Filiasi ,domnul VINTILA NICOLAE

42/29.09.2016

Privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta numitului MALANCA NICOLAE

41/29.09.2016

Privind incheierea unui contract de prestari servicii cu S.C. MARPROIECT CONSULTING S.R.L. CRAIOVA

40/29.09.2016

Privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Filiasi pentru anul 2016

39/29.09.2016

Privind organizarea si desfasurarea activitatilor cultural-artistice reunite sub genericul ,,PRIMAVARA -N TOAMNA VIETII-50 DE ANI DE CASATORIE",editia I-a 6 Octombrie 2016

38/29.09.2016

Privind punerea la dispozitia Asociatiei Clubului Sportiv Orasenesc Filiasi a ""SALII DE SPORT CU NIVEL DE PRACTICA SPORTIVA COMPETITIONALA LOCALA FILIASI"

37/29.09.2016

Privind aprobarea reportarii excedentelor existente la finele anilor precedenti si anului 2015 ,rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate,finantate integral din venituri proprii,precum si a celor rezultate din activitatile finantate din venituri proprii

36/29.09.2016

Privind redistibuirea utilizarii excedentului bugetar al anului 2015

35/29.09.2016

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2016

34/29.09.2016

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2016

33/29.09.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin-Consilier local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.09.2016

32/09.09.2016

Privind aprobarea co-finantarii pentru proiectul "Integrare si dezvoltare sociala in orasul Filiasi" in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020

31/09.09.2016

Privind organizarea si desfasurarea manifestarii ,,FESTIVALUL BERII-Filiasi 2016,editia a 3-a"",in perioada 16.09.- 18.09.2016

30/09.09.2016

Privind aprobarea unui contract de asociere in participatiune

29/09.09.2016

Privind aprobarea Regulamentului si criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea atribuirii unui teren in baza Legii nr. 15/2003(r2),republicata

28/12.08.2016

Privind constituirea comisiei pentru analizarea dosarelor depuse in vederea atribuirii unui teren-loc de casa

27/12.08.2016

Privind indeplinirea integrala a obiectivelor si indicatorilor proiectului cod SMIS 11297

26/12.08.2016

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al scolii Gimnaziale Fratostita

25/12.08.2016

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul De Administratie al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu" Filiasi

24/12.08.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin Consilier Local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30.08.2016

23/12.08.2016

Privind aprobarea contractului de finantare cu Asociatia Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

22/12.08.2016

Privind preluarea in administrarea Consiliului Local Filiasi a microbuzului scolar marca OPEL MOVANO de la scoala Gimnaziala Filiasi

21/12.08.2016

Privind avizarea solicitarii Spitalului Filisanilor privind transformarea din spital orasenesc in Unitate sanitara locala de urgenta cu nivel de competenta IV

20/12.08.2016

Privind aprobarea statului de functii al Serviciului Voluntar pentru Situatii De Urgenta al orasului Filiasi

19/02.08.2016

Privind aprobarea contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor pentru SPITALUL FILISANILOR

18/02.08.2016

Privind aprobarea actului aditional nr.1/2016 la Protocolul de colaborare nr. incheiat cu S.C. Salubritate Craiova S.R.L pentru gestionarea populatiei canine de pe raza orasului Filiasi

17/29.07.2016

Privind desemnarea reprezentantului U.A.T orasul Filiasi in Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ZONA METROPOLITANA CRAIOVA"

16/29.07.2016

Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Filiasi

15/29.07.2016

Privind mandatarea domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 05.08.2016

14/29.07.2016

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Iana Ion si validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al orasului Filiasi a domnului Dumbrava Ion

13/29.07.2016

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stancioi Nicolae si validarea mandatului de consilier in cadrul consiliului Local al orasului Filiasi a domnului Giurca Claudiu Vali

12/29.07.2016

Privind alegerea presedintelui de sedinta

11/12.07.2016

Privind aprobarea initierii si instrumentarii proiectului "Integrare si dezvoltare sociala in orasul Filiasi " in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020

10/12.07.2016

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Filiasi

9/12.07.2016

Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala a actionarilor la Compania de Apa S.A Oltenia, domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin

8/12.07.2016

Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Filiasi

7/12.07.2016

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

6/24.06.2016

Privind stabilirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

5/24.06.2016

Privind alegerea in functia de Viceprimar al orasului Filiasi

4/24.06.2016

Privind alegerea presedintelui de sedinta

3/24.06.2016

Privind constituirea Consiliului Local al orasului Filiasi

2/24.06.2016

Privind validarea alegerii in functia de consilieri in Consiliul Local Filiasi

1/24.06.2016

Privind alegerea comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali

72/31.05.2016

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2016

71/31.05.2016

Privind aprobarea organizarii manifestarilor prilejuite de "Ziua internationala a Copilului "

70/31.05.2016

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Filiasi pentru perioada 2014-2020

69/31.05.2016

Privind aprobarea unui contract de superficie

68/31.05.2016

Privind completarea nomenclatorului stradal al orasului Filiasi

67/31.05.2016

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2016

66/31.05.2016

Se aproba contul de executie al Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

65/31.05.2016

Se aproba rezilierea contractului de concesiune nr.22096/30.11.2004 incheiat cu CMI Dr. Vladutu Leonica, spatiu cu destinatia de cabinet medical in suprafata de 49, 33 mp

64/31.05.2016

Se aproba rezilierea contractului de concesiune nr.23100/30.11.2004 incheiat cu CMI. Dr. Surdu Livia - Margareta, spatiu cu destinatia de cabinet medical in suprafata de 58,10 mp pentru o perioada de 25 de ani

63/31.05.2016

Privind atribuirea unor terenuri pentru construirea unei locuinte proprietate personala

62/31.05.2016

Se aproba Actul aditional nr.01/11055/17.05.2016 la Contractul de Concesiune nr. 22098/30.11.2014 dintre Consiliul Local Filiasi cu DR. NEAMTU RODICA TEODORA

61/31.05.2016

Privind atribuirea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Filiasi - Fratostita

60/31.05.2016

Se aproba dezafectarea din domeniul public al orasului Filiasi a terenului in suprafata de 36,94 amplasat in zona piata Agroalimentara Filiasi

59/31.05.2016

Privind aprobarea trecerii din administratia COnsiliului Local Filiasi in administrarea COnsiliului Judetean Dolj a unor tronsoane de drum pentru acces la Statia de Transfer

58/31.05.2016

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Casa de Cultura a orasului Filiasi

57/31.05.2016

Privind completarea domeniului public al orasului Filiasi

56/30.05.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.05.2016

55/22.04.2016

Privind aprobarea contractului de inchiriere cu Directia Regionala a Finantelor Publice Craiova

54/22.04.2016

Privind modificarea Procedurii pentru anularea in cota de 73% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015

53/22.04.2016

Privind aprobarea actului aditional nr.01/9370/21.04.2016 la Contractul de Prestare de Servicii nr. 14467/07.10.2010

52/22.04.2016

Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Filiasi

51/22.04.2016

Privind infiintarea unui punct de aprindere in satul Uscaci pentru iluminatul public stradal

50/22.04.2016

Privind organizarea manifestarilor dedicate "ZILELE ORASULUI FILIASI"

49/22.04.2016

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

48/06.04.2016

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea perioada

47/06.04.2016

Privind incheierea unei Conventii cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj

46/06.04.2016

Privind organizarea evenimentului "Ziua Mondiala a Sanatatii - Filiasi 2016"

45/06.04.2016

Privind dezafectarea unor bunuri (terenuri) din domeniul public al orasului Filiasi

44/06.04.2016

Privind aprobarea contractului de inchiere cu Partidul U.N.P.R Dolj - Organizatia Oraseneasca Filiasi

43/06.04.2016

Privind aprobarea contractului de inchiriere cu Partidul Romania Unita - Filiala Filiasi

42/06.04.2016

Privind aprobarea contractului de inchiriere cu Partidul Alianta Liberarilor si Democratilor - ALDE Filiala Dolj

41/06.04.2016

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al orasului Filiasi

40/06.04.2016

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primariei orasului Filiasi

39/06.04.2016

Privind derularea turneului de handbal junioare in perioada 9-10 aprilie 2016

38/06.04.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 05.05.2016

37/25.03.2016

Privind scoatearea din functiune a unor mijloace fixe din cadrul Statiei de Epurare Filiasi

36/25.03.2016

Privind incheierea Acordului de asociere intre Consiliul Local al orasului Filiasi si Consiliul Local al comunei Grecesti, judetul Dolj

35/25.03.2016

Se aproba actul aditional nr. 01/471/11.01..2016 la Contractul de imprumut de Folosinta nr . 2457 /11.02.2013 dintre Consiliul Local Filiasi cu S.C. CONSTRUCCIONES LUJAN S.A , S.C. LUJAN CONSTRUCTII S.R.L BUCURESTI

34/25.03.2016

Privind scutirea de la plata impozitului sau a taxei pe cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ precum si scutirea la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ

33/25.03.2016

Privind modificarea "PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE" din cadrul Primariei orasului Filiasi pentru anul 2016

32/25.03.2016

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2016

32/25.03.2016

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pe anul 2016

31/18.03.2016

Se aproba Planul de analiza si acoperire a tipurilor de riscuri al orasului Filiasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

30/18.03.2016

Se aproba organigrama pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Filiasi, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare

29/18.03.2016

Privind incheierea Conventiei de Colaborare cu Asociatia Vasiliada - Centrul Social de Zi pentru Copii Filiasi

28/18.03.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.03.2016

27/18.03.2016

Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului VINTILA NICOLAE

26/29.02.2016

Privind incheierea unui contract de prestari servicii

25/29.02.2016

Privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului orasului Filiasi din anul 2015

24/29.02.2016

Privind dezafectarea din domeniul public al orasului Filiasi a unor bunuri si mijloace fixe

23/29.02.2016

Privind transmiterea in administrarea SPITALULUI FILISANILOR a unui spatiu pentru cabinete ambulatoriu

22/29.02.2016

Privind aprobarea "PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE " din cadrul Primariei Orasului Filiasi pentru anul 2016

21/10.02.2016

Privind aprobarea regulamentului privind conditiile de utilizare a terenurilor ce apartin domeniului public si privat al Orasului Filiasi

20/10.02.2016

Privind completarea Hotararii Consiliului Local Filiasi nr. 79/2015

19/10.02.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in Adunarea Generala Extraordinara a Asociatiilor pentru data 26.02.216

18/10.02.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in adunarea Generala Ordinara a Asociatilor pentru 26.02.2016

17/10.02.2016

Privind aprobarea retelei scolare in orasul Filiasi

16/04.02.2016

Privind aprobarea actului aditional nr.1/2016 la contractului de asociere nr. 12956/28.02.2015 incheiat cu Asociatia Clubului Sportiv Orasenesc Filiasi

15/04.02.2016

Privind aprobarea preluarii depozitului de deseuri neconform Filiasi de la S.C RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A TIMISOARA

14/04.02.2016

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatiile autofinantate pentru anul 2016

13/04.02.2016

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

12/04.02.2016

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2015

11/04.02.2016

Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 rezultat din bugetul de venituri si cheltuieli al Pietii Agroalimentare Filiasi finantata integral din venituri proprii

10/22.01.2016

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu S.C SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L pentru gestionarea populatiei canine de pe raza orasului Filiasi

9/22.01.2016

Privind anularea in cota de 73% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 decembrie 2015

8/22.01.2016

Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul de Asistenta Medicala Filiasi

7/22.01.2016

Privind mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - Consilier Local in Adunarea Generala a Asociatiilor a Asociatiei, de dezvoltare Intercomunitara Oltenia

6/22.01.2016

Privind mandatarea domnului Gheorghe Ilie - Viceprimarul Orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

5/22.01.2016

Privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din Targul Orasenesc Filiasi

4/22.01.2016

Privind scoaterea din functiune a unui mijloc fix

3/22.01.2016

Privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local, a cuantumului ajutorului de deces si a criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenta

2/08.01.2016

Privind aprobarea reportarii excedentelor existente la finele anului 2015 rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, precum si a celor rezultate din activitatile finantate din venituri proprii

1/08.01.2016

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

Anul 2015 (117 hotărâri)

115/28.12.2015

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Fratostita

114/28.12.2015

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Filiasi

113/28.12.2015

Privind aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul liceului Tehnologic Dimitrie Filisanu"

112/28.12.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

111/22.12.2015

Privind furnizarea gratuita de agent termic la sala de sport a Scolii Gimnaziale Filiasi

110/22.12.2015

Privind aprobarea co-finantarii pentru proiectul "DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI FILISANILOR"

109/22.12.2015

Privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarilor culturale prilejuite de "Seara de Revelion" in data de 31.12.2015

108/22.12.2015

Privind aprobarea virarii la bugetul local a cotei procentuale de 50% din veniturile obtinute din incheierea sau concesionarea bunurilor, conform contractelor incheiate de Liceul Tehnologic "DIMITRIE FILISANU"

107/22.12.2015

Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in orasul Filiasi

106/22.12.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

105/22.12.2015

Privind aprobarea actului aditional nr.5 la contractul de lucrari nr. 17627/21.11.2011

104/22.12.2015

Privind finalizarea contractului de finantare pentru proiectul SMIS 11297

103/17.12.2015

Privind folosirea conductei metalice rezultata din dezafectarea retelei termotehnice de alimentare cu energie termica a punctelor termice din orasul Filiasi pentru realizarea unor podete in orasul Filiasi si satelor apartinatoare

102/17.12.2015

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana la nivelul Politiei Locale a orasulu Filiasi

101/15.12.2015

Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna aferent anului 2015 de catre Primarul orasului Filiasi in perioada 16 decembrie 2015- 21 ianuarie 2016

100/15.12.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2015

99/15.12.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

98/10.12.2015

Privind mandatarea unui reprezentant al consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala a Actionarilor pentru data 28.12.2015

97/10.12.2015

Privind includerea in lista de investitii pentru anul 2016 a proiectului "Modernizare strazi, trotuare si infiintare de parcare auto in orasul Filiasi,"

96/10.12.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

95/26.11.2015

Privind tarifele minime de inchiriere pentru anul 2016

94/26.11.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2015

93/26.11.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

92/17.11.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

91/05.11.2015

Aprobarea taxelor si tarifelor pentru activitatea de transport in regim de taxi

90/05.11.2015

Privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 27.11.2015

89/05.11.2015

Privind incheierea Conventiei de colaborare cu Asociatia Vasiliada - centrul social de zi pentru copii "SFANTUL NICOLAE" FILIASI

88/05.11.2015

Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

87/23.10.2015

Privind aprobarea SF actualizat privind "AMENAJARE STADION ORASENESC"

86/23.10.2015

Privind aprobarea unui contract de superficie

85/23.10.2015

Privind situatia terenurilor disponibile in vederea atribuirii tinerilor pentru construirea unor locuinte

84/23.10.2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

83/23.10.2015

Privind aprobarea unui contract de superficie

83/16.10.2015

Privind incheierea contractului de comodat cu Asociatia de Proprietari "UNIREA" Filiasi

83/16.10.2015

Privind incheierea contractului de comodat cu Asociatia de Proprietari "UNIREA" Filiasi

82/16.10.2015

Privind incheierea contractului de comodat cu Asociatia de Proprietari nr.4 Filiasi

81/16.10.2015

Privind incheierea Acordului de parteneriat in scopul implementarii proiectului "TEHNICA VIITORULUI "

80/16.10.2015

Privind transmiterea in administrare a unui bun mobil

79/16.10.2015

Privind zonarea orasului Filiasi si a satelor apartinatoare in vederea stabiliri impozitului (taxei) pentru cladiri si terenuri

78/16.10.2015

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada de 3 luni

77/29.09.2015

Privind incheierea Acordului de parteneriat cu Municipiul Berkovitsa - Bulgaria in scopul implementarii unor proiecte comune

76/29.09.2015

Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local Filiasi, domnul OLAROIU NICOLAE

75/25.09.2015

Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2014, de catre Primarul orasului Filiasi, in cursul anului 2015

74/25.09.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

73/14.09.2015

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Orasului Filiasi in consiliul de administrare al Scolii Gimnaziale Fratostita

72/14.09.2015

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Orasului Filiasi in consiliul de administrare al Scolii Gimnaziale Filiasi

71/14.09.2015

Privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu " Filiasi

70/14.09.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2015

69/14.09.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

68/08.09.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

67/08.09.2015

Privind asocierea orasului Filiasi, prin consiliul Local Filiasi, cu S.C. MYRELLA SES S.R.L FILIASI

66/08.09.2015

Se alege ca presedinte de sedinta al Consiliului Local al orasului Filiasi , domnul Danet Eugen

65/04.09.2015

Privind mandatarea domnului Gheorghe Ilie - Viceprimarul Orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ - teritoriala in Adunarea Generala a Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare a deseurilor "ECODOLJ "

64/25.08.2015

Privind aprobarea contractului de asociere cu Ascociatia Clubul Sportiv Orasenesc Filisai

63/25.08.2015

Privind aplicarea prevederilor Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.27/2015 pentru Completarea Ordonantei de urgenta a guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 , precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare

62/25.08.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

61/13.08.2015

Privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubritate in orasul Filiasi

60/13.08.2015

Privind mandatarea unui reprezentant al Consiliul Local Filiasi in Adunarea Generala ordinara a Actionarilor pentru data de 31.08.2015

59/05.08.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

58/31.07.2015

Privind aprobarea contractului de asociere cu Asociatia Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

57/31.07.2015

Privind deschiderea unui punct de lucru al cadrul S.C. MYRELLA SES S.R.L. FILIASI

56/31.07.2015

Privind aprobarea tarifelor de debransare/rebransare a utilizatorilor serviciului de alimente cu apa si canalizare

55/31.07.2015

Privind concesionarea partilor sociale detinute de UAT Filiasi la cadrul S.C. MYRELLA SES S.R.L. FILIASI .

54/31.07.2015

Privind schimbarea sediului Filialei Fratostita a Biblioteci Orasenesti " ANTON PANN " FILIASI

53/31.07.2015

Privind incheierea acordului de parteneriat in scopul implementarii proiectului ,,Carti, ne educati! "

52/31.07.2015

Privind asigurarea cantitatilor de apa potabila si menajera in perioadele de canicula

51/10.07.2015

Privind incheierea contractului de comodat dintre Consiliul Local Filiasi cu S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. SLATINA

50/10.07.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

49/03.07.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

48/26.06.2015

Privind incheierea contractului de comodat dintre Consiliul Local Filiasi si A.P.I.A - Centrul Judetean Dolj

47/26.06.2015

Privind revocarea Hotararii nr. 23/2015 ( aprobarea participarii orasului Filiasi, prin Consiliul Local Filiasi ca asociat in cadrul S.C. MYRELLA SES S.R.L. FILIASI )

46/26.06.2015

Privind mandatarea Domnului Gheorghe Ilie - Viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ - teritoriala in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

45/26.06.2015

Privind mandatarea Domnului Gheorghe Ilie - Viceprimarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ - teritoriala in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor "ECODOLJ"

44/26.06.2015

Privind aprobarea documentelor necesare demararii si derularii proceduri de licitatie publica organizata in vederea atribuiri contractului

43/27.05.2015

Privind conferirea distintiei "CHEIA ORASULUI" Domnului Academician Prof. Dr. IRINEL POPESCU

42/27.05.2015

Privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al orasului Filiasi Domnului TURCU CRISTIAN - ALEXANDRU

41/27.05.2015

Privind instituirea distinctiilor " TITLUL DE EXCELENTA " SI "CHEIA ORASULUI"

40/27.05.2015

Privind asocierea orasului Filiasi in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Terra Romana

39/27.05.2015

Privind completarea domeniului privat al orasului Filiasi

38/27.05.2015

Se aproba contul de executie al Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

37/27.05.2015

Privind incheierea Acordului de parteneriat cu Municipiul Boichinovtsi - Bulgaria in scopul implementarii unor proiecte comune

36/27.05.2015

Privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.05.2015

35/27.05.2015

Privind actualizarea, organizarea si functionarea Comisiei Locale de Ordine Publica a orasului Filiasi

34/27.05.2015

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi

33/08.05.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

32/08.05.2015

Privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta numitei Grecu Maria in vederea repatrierii numitului Iordache Radu-Cristian decedat in Franta

31/08.05.2015

Privind rectificarea B.V.C. al Asociatiei Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

30/30.04.2015

Privind instituirea unei taxe speciale

29/30.04.2015

Privind atribuirea licentelor de traseu pentru cursele regulate efectuate pe traseele Filiasi (Scoala Gimnaziala Filiasi) - Fratostita si Filiasi (Liceul Tehnologic "Dimitrie Filisanu") - Fratostita

28/30.04.2015

Privind aprobarea concesionarii prin incredintarea directa a suprafetei de 65 m.p

27/30.04.2015

Privind stabilirea redeventei anuale pentru concesionarea prin incredintare directa a unor terenuri care apartin domeniului public sau privat al orasului Filiasi

26/27.04.2015

Privind organizarea manifestarilor dedicate " ZILELOR ORASULUI FILIASI"

25/27.04.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

24/21.04.2015

Privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2015

23/21.04.2015

Privind aprobarea participari orasului Filiasi, prin Consiliul Local Filiasi ca asociat in cadrul S.C MYRELLA SES S.R.L FILIASI

22/21.04.2015

Privind acordarea alocatiei zilnice de hrana pentru copiii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa

21/21.04.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

20/21.04.2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015

19/27.03.2015

Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi, in administrarea Consiliului Local Filiasi, aprobat prin H.G. 965/2002 anexa 5 pozitiile 152-156 si pozitia 170, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

18/27.03.2015

Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi, in administrarea Consiliului Local Filiasi, aprobat prin H.G. 965/2002, anexa 5

17/27.03.2015

Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi, in administrarea Consiliului Local Filiasi, aprobat prin H.G. 965/2002

16/27.03.2015

Se aproba modificare si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi, in administrarea Consiliului Local Filiasi , aprobat prin H.G. nr 965/2002

15/27.03.2015

Se aproba Contractul de donatie autentificat sub numarul 5548/19.12.2011 incheiat intre S.C. MIKY COM S.R.L. FILIASI in calitate de donator si orasul Filiasi in calitate de donator (beneficiar), privind terenurile din intravilanul orasului Filiasi in suprafata totala de 8.199 mp, identificate conform inscrierii in cartea funciara

14/27.03.2015

Se interzice circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata de peste 7,5 tone reglementata prin indicatoarele rutiere specifice-semnalizare permanenta

13/27.03.2015

Se aproba completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Filiasi - satul Racarii de Sus, in administrarea Consiliului Local Filiasi

12/27.03.2015

Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia Domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin, sa voteze urmatoarea ordine de zi

11/24.03.2015

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

10/06.03.2015

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate pentru anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

9/06.03.2015

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

8/23.02.2015

Se aproba participarea orasului Filiasi la constituirea Asociatiei de Dezvoltare InterComunitara Terra Romana

7/23.02.2015

Se aproba derularea si finantarea in limita sumei de 14.157,2 lei a proiectului strategic POSDRU, DMI 2.2 CPP 181, "Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii" cu titlul "STOP ABANDONULUI SCOLAR"

6/30.01.2015

Se aproba incheierea contractului de comodat dintre Consiliul Local Filiasi cu "S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A BUCURESTI -LIDER ASOCIERE S.C. POLYSTAR IMPEX S.R.L. CRAIOVA si S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. SLATINA, cu amendamentul formulat de dl. consilier Golumbeanu Dumitru Emanoil- Alin , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

5/30.01.2015

Se aproba Planul anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

4/30.01.2015

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Filiasi pentru anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

3/30.01.2015

Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia Domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin, sa voteze urmatoarea ordine de zi

2/09.01.2015

Se aproba cooperarea Unitatii Administrativ Teritoriale Filiasi Cu Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor conform prevederilor acordului de parteneriat privind implementarea proiectului "ECONOMIA SOCIALA UN PAS SPRE VIITOR "

1/09.01.2015

Se aproba acoperirea deficitului bugetar-sectiunea de dezvoltare

Anul 2014 (77 hotărâri)

77/18.12.2014

Se aproba mandatarea Domnului Stancioi Nicolae - Primarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

76/18.12.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pentru anul 2014, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

75/12.12.2014

Se aproba reteaua scolara din orasul Filiasi incepand cu anul scolar 2015-2016

74/12.12.2014

Se aproba tarifele minime de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie din fondul locativ

73/12.12.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pentru anul 2014

72/12.12.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014

71/08.12.2014

Se aproba mandatarea Domnului Stancioi Nicolae - Primarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

70/08.12.2014

Se aproba mandatarea Domnului Stancioi Nicolae - Primarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatilor ECODOLJ

69/08.12.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014

68/18.11.2014

Se aproba instrumentarea proiectului "PUNEREA IN VALOARE A POTENTIALULUI TURISTIC LOCAL AL ORASULUI FILIASI PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT TURISTIC "

67/29.10.2014

Se aproba modificarea si completarea inventariului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi in administrarea Consiliului Local Filiasi

66/29.10.2014

Privind completarea retelei scolare in orasul Filiasi

65/29.10.2014

Se aproba valorea redeventei pentru spatiile concesionate , cu destinatia de cabinete medicale

64/29.10.2014

Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2015 conform anexei 1-7 care fac parte integranta din prezenta hotarare

63/29.10.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pentru anul 2014

62/29.10.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014

61/29.10.2014

Se aproba mandatarea Domnului Stancioi Nicolae - Primarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

60/17.10.2014

Se aproba co-finantarea locala pentru realizarea proiectului "PUNEREA IN VALOARE A POTENTIALULUI TURISTIC LOCAL AL ORASULUI FILIASI PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT TURISTIC"

59/14.10.2014

Se aproba desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Fratostita

58/14.10.2014

Se aproba desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Liceului "Dimitrie Filisanu" Filiasi

57/14.10.2014

Se aproba desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Filiasi

56/14.10.2014

Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia "PUNEREA IN VALOARE A POTENTIALULUI TURISTIC LOCAL AL ORASULUI FILIASI PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT TURISTIC

55/30.09.2014

Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia Domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin sa voteze urmatoarea ordine de zi

54/30.09.2014

Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia Domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin sa voteze urmatoarea ordine de zi

53/30.09.2014

Se aproba concesionarea prin incredinta directa

52/30.09.2014

Se aproba preluarea din domeniul public al statului si administrarea Directiei pentru Agricultura Dolj, in domeniul public al orasului Filiasi

51/30.09.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pentru anul 2014

50/30.09.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014

49/01.09.2014

Se aproba rectificarea Bugetului si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014

48/22.08.2014

Se aproba scoaterea din functiune a unui mijloc fix

47/22.08.2014

Se aproba aderarea orasului Filiasi la Asociatia "Craiova Capitala Culturala Europeana 2021"

46/22.08.2014

Se aproba incheierea contractului de asociere intre orasul Filiasi, prin Consiliul Local al Orasului Filiasi cu Clubul Sportiv Orasenesc Filiasi

45/22.08.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pentru anul 2014

44/22.08.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014

43/22.08.2014

Se aproba actualizarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare in orasul Filiasi

42/30.07.2014

Se aproba atribuirea unor terenuri pentru construirea unei locuinte proprietate personala

41/30.07.2014

Se aproba Studiul de fezabilitate pentru "Amenajare Stadion Orasenesc

40/30.07.2014

Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia Domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin

39/30.07.2014

Se constata incedarea de drept, ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales, a mandatului de consilier local al domnului Popescu Marin, ales pe lista Partidului Social Democrat si declara mandatul vacant

38/17.07.2014

Mandatarea Domnului Stancioi Nicolae - Primarul Orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

37/17.07.2014

Se mandateaza reprezentantul orasului Filiasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor "ECODOLJ", dl. Stancioi Nicolae

36/17.07.2014

Se aproba Statutul Orasului Filiasi , conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare

35/17.07.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pentru anul 2014, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

34/17.07.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014, cu amendamentele formulate de consilieri, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

33/27.06.2014

Se aproba Contul de executie al Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

32/27.06.2014

Se aproba Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrata din prezenta hotarare

31/17.06.2014

Se aproba valorificarea conductei metalice rezultata din dezafectarea retelei termotehnice de alimentare cu energie termica a punctelor termice din orasul FIliasi

30/17.06.2014

Se aproba bransarea la conducta de aductiune Izvarna-Craiova

29/27.05.2014

Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia Domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin sa voteze urmatoarea ordine de zi

28/28.04.2014

Se aproba instituirea dreptului de uz si servitute de trecere in favoarea S.C DISTRIGAZ SUD RETELELE S.R.L Bucuresti

27/28.04.2014

Se aproba Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Filiasi, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare

26/28.04.2014

Se aproba Statul de functii al Serviciului de Asistenta Medicala Filiasi, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare

25/02.04.2014

Desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local Filiasi pentru proiectul " Protectia, Restaurarea, Conservarea si punerea in valoare a monumentului istoric - Mausoleul familiei Filisanu "

24/02.04.2014

Se aproba acordul pentru realizarea proiectului " Protectia, Restaurarea, Conservarea si punerea in valoare a monumentului istoric - Mausoleul familiei Filisanu "

23/02.04.2014

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2013

22/02.04.2014

Se aproba proiectul " Protectia, Restaurarea, Conservarea si punerea in valoare a monumentului istoric - Mausoleul familiei Filisanu "

21/31.03.2014

Se aproba alocarea de catre Consiliul Local Filiasi a sumei de 4.000 lei in vederea premierii jandarmilor din cadrul Grupei de supraveghere si ordine publica Filiasi

20/31.03.2014

Se aproba costul lunar pentru un copil aflat in plasament intr-un serviciu de tip rezidential din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj

19/31.03.2014

Se aproba Regulamentul privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea orasului Filiasi si satelor apartinatoare, precum si stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii

18/14.03.2014

Se acorda Titlul de "CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI FILIASI"

17/14.03.2014

Se aproba incheierea Conventiei de constituire a dreptului de uz si a dreptului de servitute de trecere in favoarea S.C CEZ DISTRIBUTIE S.A CRAIOVA

16/14.03.2014

Se aproba co-finantarea locala de 1% din valoarea totala estimata a investitiilor necesare realizarii investitiilor pentru orasul Filiasi din cadrul proiectului "EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERI GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ"

15/28.02.2014

Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Filiasi

14/28.02.2014

Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2014

13/28.02.2014

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2013 pentru realizarea obiectivelor de investitii

12/08.02.2014

Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia Domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin

11/08.02.2014

Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local Filiasi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia Domnul Golumbeanu Dumitru Emanoil-Alin

10/08.02.2014

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pentru anul 2014

9/08.02.2014

Se aproba bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pe anul 2014, cu amendamentele formulate de consilieri, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

8/31.01.2014

Se aproba co-finantarea locala de 1% din valoarea totala estimata a investitiilor necesare realizarii investitiilor pentru Orasul Filiasi din cadrul proiectului "EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERI GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ"

7/31.01.2014

Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul "EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ "

6/31.01.2014

Se aproba incheierea contractului de comodat dintre Consiliul Local Filiasi cu S.C. CEZ DISTRUBUTIE S.A. CRAIOVA

5/31.01.2014

Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local Filiasi nr . 11/2013 privind concesionarea prin incredintare directa pentru o perioada de 49 de ani, a suprafetei de 1.370 m.p, de catre SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM FILIASI

4/31.01.2014

Se aproba completarea nomenclatorului stradal al orasului Filiasi

3/31.01.2014

Se aproba Planul anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social

2/31.01.2014

Se aproba modificarea contractului de asociere privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Dolj"

1/10.01.2014

Se aproba operatiunea de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2013

Anul 2013 (65 hotărâri)

82/23.12.2013

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013

81/18.12.2013

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013

80/18.12.2013

Desemnarea reprezentantului legal al proiectului "Realizare statie de epurare si retea de canalizare in satul Racarii de Sus, oras Filiasi, judetul Dolj"

79/18.12.2013

Aprobarea contributiei aferenta cheltuielilor eligibile pentru proiectul "Realizare statie de epurare si retea de canalizare in satul Racarii de Sus, oras Filiasi, judetul Dolj"

78/17.12.2013

Aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Fratostita

77/17.12.2013

Se aproba incheierea Acordului de parteneriat cu Reprezentanta Fundatia Terre des hommes Elvetia, in scopul implementarii proiectului "Zefir"

76/17.12.2013

Se aproba incheierea contractului de comodat dintre Consiliul Local Filiasi cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj

75/17.12.2013

Aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Filiasi

74/17.12.2013

Utilizarea excedentului bugetar al anului 2012

73/17.12.2013

Modificarea bugetului la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pe anul 2013

72/17.12.2013

Modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013

71/17.12.2013

Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a functiei de manager in cadrul SPITALULUI FILISANILOR

68/29.11.2013

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013

67/29.11.2013

Aprobarea burselor si cuantumului acestora acordate elevilor din cadrul Liceului Tehnologic "DIMITRIE FILISANU"

66/29.11.2013

Conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Orasului Filiasi

65/19.11.2013

Se aproba incetarea, prin reziliere, a unui contract de concesiune

64/19.11.2013

Se aproba cumpararea unui teren in suprafata de 200 m.p. situat in Filiasi, satul Racarii de Sus, T 130, parcela A17, pentru realizarea investitiei de utilitate publica "Sistem Alimentare cu apa potabila in satul Racarii de Sus, orasul Filiasi"

62/19.11.2013

Mandatarea Domnului Stancioi Nicolae - Primarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatior Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

61/19.11.2013

Aprobarea documentelor necesare indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru proiectul "Sistem de Management Integral al Deseurilor in judetul Dolj"

63/18.11.2013

Aprobarea tarifelor minime de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie din fondul locativ si a terenurilor din domeniul privat

70/05.11.2013

Aprobarea bugetului la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pe anul 2013

69/05.11.2013

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013

60/31.10.2013

Rectificarea bugetului la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pe anul 2013

59/31.10.2013

Rectificarea bugetului la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pe anul 2013

58/31.10.2013

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013

57/31.10.2013

Aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Filiasi

56/23.10.2013

Mandatarea Domnului Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin in Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.11.2013

55/23.10.2013

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013

54/27.09.2013

Mandatarea Domnului Stancioi Nicolae - Primarul orasului Filiasi sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in Adunarea Generala a Asociatilor de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia

53/27.09.2013

Desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu" Filiasi

52/27.09.2013

Desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al orasului Filiasi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Filiasi

51/27.09.2013

Privind aprobarea inchirierii directe a suprafetei de 24 m.p

50/27.09.2013

Privind alegerea delegatilor satesti al satelor Balta si Racarii de Sus din localitatea Filiasi sa reprezinte interesele locuitorilor in sedintele Consiliului Local Filiasi

49/30.08.2013

Se aproba modificarea hotararilor avand ca obiect inventarierea bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al orasului Filiasi si satelor apartinatoare

48/30.08.2013

Se aproba modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la activitatile autofinantate si din afara bugetului local pe anul 2013

47/30.08.2013

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Filiasi pentru anul 2013

46/27.08.2013

Se aproba infiintarea unui Punct de lucru apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "OLTENIA" al judetului Dolj in orasul Filiasi

45/27.08.2013

Se aproba demararea procedurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orasului Filiasi si satelor apartinatoare, Anexa 1

44/31.07.2013

Se aprobă Organigrama şi Ştatul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Filiaşi

43/31.07.2013

Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare din oraşul Filiaşi

42/19.07.2013

Se aprobă Planul Urbanistic General - Staţie de transfer deşeuri

41/19.07.2013

Se aprobă cumpărarea de către Consiliul Local Filiaşi a imobilului clădire sediu GDF Suez din oraşul Filiaşi, str. Gării, nr.4

40/19.07.2013

Se aprobă asocierea între oraşul Filiaşi, prin Consiliul Local Filiaşi, cu Clubul Sportiv Orăşenesc Filiaşi

39/19.07.2013

Se aprobă completarea domeniului public al oraşului Filiaşi

38/19.07.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate şi din afara bugetului pentru anul 2013

37/19.07.2013

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pentru anul 2013

33/27.06.2013

Se aprobă preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Filiaşi

32/28.05.2013

Se aprobă proiectul "Sistem informatic integrat cu funcţie de e-guvernare la nivelul CJ Dolj şi a UAT-urilor pentru implementarea Registrului Agricol, informatizarea flucurilor de lucru şi creşterea transparenţei"

31/28.05.2013

Se aprobă actualizarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare în oraşul Filiaşi, Anexa 1

29/28.05.2013

Se aprobă Impozitele şi taxele locale pentru anul 2014, Anexa 1

27/09.04.2013

Se aprobă utilizarea unor drumuri de exploatare de interes local şi realizarea unor reţele de cabluri electrice subterane

26/09.04.2013

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate şi din afara bugetului pentru anul 2013

25/09.04.2013

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pentru anul 2013

24/28.03.2013

Se aprobă încheierea contractului de comodat dintre Consiliul Local Filiaşi şi Palatul Copiilor Craiova

23/23.03.2013

Aprobarea contribúţiei lunare pentru copiii instituţionalizaţi prin DGASPC Dolj

20/22.03.2013

Se aprobă constituirea Grupului de Lucru Local pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor, Anexa 1

19/22.03.2013

Se aprobă "Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul oraşului Fiiaşi"

18/22.03.2013

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Filiaşi

12/26.02.2013

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Orăşenesc Filiaşi

6/31.01.2013

Se aprobă depunerea cererii de adeziune la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Craiova"

5/31.01.2013

Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local, Anexa 1

4/31.01.2013

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parc Fotovoltaic

3/31.01.2013

Se aprobă atribuirea unor terenuri, care fac parte din domeniul privat al oraşului Filiaşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, Anexa 1

2/11.01.2013

Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, Anexa 1

1/11.01.2013

Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7

Anul 2012 (36 hotărâri)

38/29.11.2012

Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 8.000 lei a proiectului "Sfinţii din Oltenia - reper moral şi spiritual pentru elevii noştrii"

37/29.11.2012

Se aprobă situaţia terenurilor disponibile şi libere de sarcini din intravilan, aparţinând domeniului privat al oraşului Filiaşi, Anexa 1

36/29.11.2012

Se aprobă completarea domeniului privat al oraşului Filiaşi cu suprafaţa de 1.306 mp

35/29.11.2012

Se constituie comisia pentru analizarea cererilor solicitanţilor de teren de loc de casă depuse în baza Legii nr.15/2003

33/23.11.2012

Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate şi din afara bugetului local pe anul 2012

32/23.11.2012

Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2012

31/23.11.2012

Se constată încetarea mandatului de consilier local al domnului Dumbravă Ion şi validarea mandatului doamnei Gîngu Lucica

29/24.09.2012

Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Filiaşi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a Drumului Judeţean DJ605A Filiaşi-Melineşti de la km 0+000 la km 2+050 pe perioada desfăşurării lucrărilor

28/21.09.2012

Se aprobă constituirea unei comisii speciale pentru stabilirea amplasamentelor platformelor şi ghenelor de gunoi

27/21.09.2012

Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate şi din afara bugetului local pe anul 2012

22/31.08.2012

Se aprobă "Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau reviziurea Planurilor de amenajare a teritoriului de urbanism în oraşul Filiaşi"

20/23.08.2012

Se aprobă stabilirea unor contravenţii în domeniul salubrităţii

19/23.08.2012

Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Filiaşi în domeniul privat al acestuia a mijlocului fix înregistrat în evidenţele contabile sub denumirea "Amenajare piaţă agroalimentară", în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia

18/31.07.2012

Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2012

17/31.07.2012

Se aprobă contul de execuţie al Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pentru anul 2011

16/31.07.2012

Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2011 pentru realizarea obiectivului de investiţii "Desfiinţare şi construire piaţă agroalimentară în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj"

15/16.07.2012

Se aprobă taxele pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi

8/16.07.2012

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Filiaşi

7/16.07.2012

Se constată încetarea de drept, ca urma a demisiei, a mandatului de consilier local al domnului Iana Ion şi se validează mandatul domnului Roşu Emil

6/29.06.2012

Se stabilesc comisiile de specialitate pe domenii de activitate, Anexa 1

5/29.06.2012

Se alege în funcţia de viceprimar al Oraşului Filiaşi, domnul Gheorghe Ilie

3/29.06.2012

Se declară legal constituit Consiliul Local al Oraşului Filiaşi

2/29.06.2012

Se validează alegerea Consiliului Local Filiaşi

1/29.06.2012

Se alege comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

12/23.03.2012

Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare din Oraşul Filiaşi

11/23.03.2012

Se interzice cu desăvârşire expunerea de afişe, reclame, anunţuri în alte locuri decât cele aprobate prin acte ale administraţiei publice locale

10/23.03.2012

Se aprobă Organigramele şi Statele de funcţii pentru serviciile din subordinea Consiliului Local, Anexa 1

9/23.03.2012

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2012, Anexa 1, Anexa 2

8/20.02.2012

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate şi din afara bugetului local pe anul 2012, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

7/20.02.2012

Se aprobă Bigetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2012, Anexa 1, Anexa 2

6/17.02.2012

Privind completarea domeniului privat al Oraşului Filiaşi, Anexa 1

5/17.02.2012

Privind desemnarea unui consilier local la Comitetul Judeţean de prijin al ISJ Dolj

4/17.02.2012

Privind încetarea şi validarea unui mandat de consilier local

3/27.01.2012

Se aprobă operaţiunea de acoperire a deficitului, secţiunea dezvoltare, în sensul trecerii sumei de 280.742,86 lei din contul 40.02.14 - Sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor în contul 82.98 - Excedent al bugetului local

2/27.01.2012

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Filiaşi a unor mijloace fixe

1/27.01.2012

Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Filiaşi, Anexa 1, Anexa 2

Anul 2011 (61 hotărâri)

61/29.11.2011

Se acceptă donaţia făcută de SC MIKY SRL, cu sediul în Filiaşi b-dul Racoţeanu, nr.196, a unui teren în suprafaţă de 8.901 mp

60/25.11.2011

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2011

59/25.11.2011

Se aprobă tarifele minime de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie, construite din fondul locativ şi tarifele pentru ocuparea terenurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Filiaşi, Anexa 1, Anexa 2

58/25.11.2011

Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Filiaşi, Anexa 1

57/27.10.2011

Se aprobă acordul de parteneriat în cadrul proiectului "ACTIVE-E: Întărirea capacităţii partenerilor sociali şi structurilor administrative de implementare a unor măsuri active de ocupare, la nivel local şi zonal, în regiunea Sud Vest Oltenia"

56/27.10.2011

Se aprobă realizarea proiectului "Parc energetic fotovoltaic în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj", Anexa 1

55/27.10.2011

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate şi din afara bugetului local pe anul 2011

54/27.10.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2011

53/03.10.2011

Se aprobă indicatorii execuţiei Bugetului local pe trimestrul I şi II, Anexa 1, Anexa 2

52/28.09.2011

Se aprobă înfiinţarea Clubului sportiv de drept public "Clubul Sportiv orăşenesc Filiaşi", Anexa 1

51/31.08.2011

Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Filiaşi, Anexa 1, Anexa 2

50/31.08.2011

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Filiași pe anul 2011, Anexa 1

49/31.08.2011

Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul 2012, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7

48/23.08.2011

Se aprobă încheierea unui protocol de parteneriat public-privat între Orașul Filiași prin Consiliul Local Filiași și Asociația Alexis Project în vederea salvării, protejării și restaurării monumentelor istorice de pe raza localității

47/23.08.2011

Se aprobă plata chiriei în cunatum de 12.000 lei pentru CORNISH LINDSEY AKIKO, voluntară Corpului Păcii din Statele Unite ale Americii, repartizată la Școala cu clasele I-VIII Filiași, în perioada 2011-2013, pentru a preda limba engleză

46/23.08.2011

Se acceptă casarea autovehiculelor uzate cu durata de viață amortizată integral de la Spitalul Filișanilor, Anexa 1

45/23.08.2011

Se aprobă cooperarea Consiliului Local Filiași cu Compania bulgară de consultanță ADORIA CONSULT Ltd. pentru realizarea proiectelor cu finanțare UE, transfrontaliere în vederea promovării patrimoniului cultural local

44/29.07.2011

Se aporbă încheierea contractului de comodat dintre Consiliul Local Filiași și Asociația Culturală PRO CULTURA, Anexa 1

43/29.07.2011

Se aprobă încheierea contractului de comodat dintre Consiliul Local Filiași și A.P.I.A. - Centrul Județean Dolj, Anexa 1

42/29.07.2011

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru "Desființare și construire piață agroalimentară" în orașul Filiași

41/19.07.2011

Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru servicii de consultanță în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate și Cererii de finanțare pentru proiectul "Parc Energetic Fotovoltaic în orașul Filiași, județul Dolj", Anexa 1

40/19.07.2011

Se aprobă Statutul Orașului Filiași, Anexa 1

39/19.07.2011

Rectificarea Bugetului de venituri proprii și subvenții al Consiliului Local Filiași pe anul 2011, Anexa 1

38/19.07.2011

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Filiași pe anul 2011, Anexa 1

37/29.06.2011

Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Filiași, Anexa 1

36/29.06.2011

Se aprobă contractul de colaborare dintre Consiliul Local Filiași, Primăria Orașului Filiași și Sport Club Municipal Craiova, Anexa 1

35/29.06.2011

Se aprobă proiectul "Informatizarea activității Spitalului Filișanilor" și cheltuielile legate de proiect, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial - Creșterea Competivității Economice

34/29.06.2011

Se aprobă modul de facturare a cantităților de apă potabilă în sistem paușal și ape uzate preluate în rețeaua publică de canalizare, Anexa 1

33/30.05.2011

Se aprobă darea în administrare Consiliului Județean Dolj a DE 4086/1 (Str. Izlaz) pe o lungime de 450 ml și o lățime de 7m (3.150 mp) pentru amenajarea accesului la obiectivul de investiții "Stație de transfer deșeuri în orașul Filiași", Anexa 1

32/30.05.2011

Se aprobă Contul de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Filiași pentru anul 2010, Anexa 1

31/30.05.2011

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Filiași pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2

30/18.05.2011

Se aprobă modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la activități autofinanțate și din afara bugetului local pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

29/18.05.2011

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Filiași pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2

28/06.05.2011

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Modernizare drum comunal 113A, Fratoştiţa - Cărăşei, oraşul Filiaşi"

27/06.05.2011

Se aprobă trecerea drumului comunal 113A Fratoştiţa - Cărăşei, ce aparţine domeniului public al oraşului Filiaşi, din administrarea Consiliului Local Filiaşi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

26/06.05.2011

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Modernizare drum comunal 113, satul Fratoştiţa, oraşul Filiaşi"

25/06.05.2011

Se aprobă trecerea drumului comunal 113 Fratoştiţa, ce aparţine domeniului public al oraşului Filiaşi, din administrarea Consiliului Local Filiaşi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

24/06.05.2011

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Modernizare DJ605A KM 0+000 - KM 2+050, oraş Filiaşi, judeţul Dolj"

23/06.05.2011

Se aprobă trecerea DC605A KM 0+000 - KM 2+050, ce aparţine domeniului public al oraşului Filiaşi, din administrarea Consiliului Local Filiaşi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

22/27.04.2011

Se aprobă actulizarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare în oraşul Filiaşi, Anexa 1

21/31.03.2011

Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii (conform prevederilor OG nr.55/2002) vor presta activităţi în folosul comunităţii

20/31.03.2011

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2

19/31.03.2011

Se stabilesc taxele pentru serviciile prestate cetăţenilor în cadrul procedurii de divorţ pe cale administrativă

18/31.03.2011

Se aprobă păşunatul pe izlazul comunal din oraşul Filiaşi şi satele Bâlta, Răcarii de Sus, Fratoştiţa (în suprafaţă de 428 ha) cu interzicerea închirierii contractelor de arendă, concesiune, închiriere, folosinţă gratuită şi a taxelor de păşunat pentru persoanele fizice şi juridice

17/03.03.2011

Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Filiaşi nr.11/14.02.2011

16/28.02.2011

Se anulează autorizaţia persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care nu şi-au preschimbat autorizaţia de funcţionare şi scăderea creanţelor fiscale reprezentând taxă viză autorizaţie impusă din oficiu, aflată în evidenţa primăriei oraşului Filiaşi, Anexa 1

15/14.02.2011

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

14/14.02.2011

Se aprobă deplasarea în perioada 18 martie - 17 aprilie 2011 a doamnei Braloştiţeanu Dorina, şef serviciu Biblioteca Orăşenească "Anton Pann" Filiaşi, în S.U.A. pentru a participa la programul de training pentru lideri şi inovatori 2011, în cadrul de programe internaţionale de formare a bibliotecarilor

13/14.02.2011

Se aprobă preţul pentru serviciul de alimentare cu apă şi serviciul de canalizare

12/14.02.2011

Se aprobă criteriile proprii suplimentare de evaluare a veniturilor provenite din valorificarea bunurilor personale ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi planul anual de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

11/14.02.2011

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2

10/31.01.2011

Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanelor Filiaşi, Anexa 1

9/31.01.2011

Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Filiaşi, Anexa 1, Anexa 2

8/31.01.2011

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Poliţia Locală Filiaşi, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

7/31.01.2011

Se aprobă reorganizarea Serviciului Poliţie Comunitară Filiaşi în Serviciul Poliţie Locală Filiaşi începând cu data de 01.01.2011

6/31.01.2011

Se constituie la nivelul oraşului Filiaşi Comisia locală de ordine publică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei

5/17.01.2011

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Modernizare drum comunal 113 A", Anexa 1

4/17.01.2011

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Modernizare drum comunal 113", Anexa 1

3/17.01.2011

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Construire corp grădiniţă în incinta Şcolii cu clasele I-VIII Fratoştiţa", Anexa 1

2/17.01.2011

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Modenizare DJ 605 A", Anexa 1

1/17.01.2011

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Extindere spaţiu la Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Filiaşi", Anexa 1

Anul 2010 (61 hotărâri)

62/31.12.2010

Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Filiaşi nr.19 din 27 aprilie 2007 privind aprobarea denumirii străzilor din oraşul Filiaşi şi satele aparţinătoare, Anexa 1

61/31.12.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2010

60/28.12.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2010, Anexa 1

59/28.12.2010

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Protejarea şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice a lacurilor aflate în proprietatea Oraşului Filiaşi", accesat prin Programul Operaţional pentru Pescuit, Măsura 3.2

58/10.12.2010

Se interzice comercializarea, distribuirea, oferirea gratuită, transmiterea sau intermedierea transmiterii plantelor, produselor vegetale şi/sau substanţelor care ar putea avea efecte similare celor ale plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope

57/10.12.2010

Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Filiaşi, Anexa 1

56/10.12.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi la activităţi autofinanţate pe anul 2010

55/10.12.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2010

54/23.11.2010

Se aprobă tarifele minime de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie, contruite din fondul locativ şi pentru terenurile care aparţin domeniului privat al oraşului Filiaşi, Anexa 1, Anexa 2

53/23.11.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pe anul 2010, Anexa 1

52/23.11.2010

Se aprobă contul de execuţie al Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Filiaşi pentru anul 2009, Anexa 1

51/16.11.2010

Se aprobă cumpărarea unui teren în suprafaţă de 3.000 mp situat în T125, parcela 275, pentru realizarea investiţiei de utilitate publică "Realizare staţie de epurare şi reţea de canalizare în satul Răcarii de Sus, oraşul Filiaşi, judeţul Dolj"

50/16.11.2010

Se aprobă contractarea finanţării, necesitatea şi oportunitatea proiectului "Realizare staţie de epurare şi reţea de canalizare în satul Răcarii de Sus, oraşul Filiaşi, judeţul Dolj"

49/03.11.2010

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Sistem de supraveghere urban în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj", Anexa 1

48/03.11.2010

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului "Sistem de supraveghere urban în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj", Anexa 1

47/03.11.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate (venituri proprii şi subvenţii) al Spitalului Filişanilor pe anul 2010

46/03.11.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

45/14.10.2010

Se aprobă planul de analiză şi acoperire a tipurilor de riscuri al oraşului Filiaşi

44/14.10.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate (venituri proprii) al Grupului Şcolar "Dimitrie Filişanu" pe anul 2010

43/14.10.2010

Se aprobă mandatarea primarului Oraşului Filiaşi, Stăncioi Nicolae, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară Oltenia, Anexa 1

42/14.10.2010

Se aprobă valoarea investiţiilor aferente Oraşului Filiaşi la cofinanţarea proiectului "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj"

41/14.10.2010

Se aprobă darea în folosinţă gratuit, pe termen de 25 ani, Parohiei Fratiştiţa, a unui teren în suprafaţă de 0,20 ha, pentru amenajarea unui cimitir, Anexa 1

40/14.10.2010

Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Filiaşi nr.10/2010 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2011

39/14.10.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

38/24.09.2010

Se aprobă acordul de parteneriat Oraşul Filiaşi - Acces Oltenia pentru implementarea unui proiect în vederea combaterii şomajului în cadrul localităţii

37/24.09.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

36/24.09.2010

Se aprobă implicarea Consiliului Local Filiaşi în proiectul "Economia bazată pe cunoaştere" prin mobilizarea de resurse financiare

35/24.09.2010

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului "Modernizarea străzilor, trotuarelor şi înfiinţarea de parcări auto în oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj", accesat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Anexa 1

34/24.09.2010

Se aprobă modalitatea de plată a serviciilor de salubritate în cadrul "Sistemului de management integrat al deşeurilor în Judeţul Dolj"

33/13.09.2010

Se aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei de manager în cadrul Spitalului Filişanilor

32/03.09.2010

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul de investiţii "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj", Anexa 1

31/03.09.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Filiaşi pe anul 2010, Anexa 1

30/31.08.2010

Se aprobă donaţia domnului Zidaru Nicolae domiciliat în oraşul Filiaşi, sat Fratoştiţa

29/20.08.2010

Se modifică Hotărârea Consiliului Local Filiaşi nr.51 din 28 septembrie 2009, privind Studiul de fezabilitate al proiectului "Programul de completare sau înlocuire a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme solare, eoliene, geotermale sau alte sisteme care coduc la îmbunătăţirea calităţii apei, aerului şi solului la instituţii publice din oraşul Filiaşi"

28/20.08.2010

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Filiaşi nr.58/2009, privind taxele şi impozitele locale

27/20.08.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, Anexa 1

26/26.07.2010

Modificarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oltenia SA

25/26.07.2010

Delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către SC Compania de Apă Oltenia SA

24/26.07.2010

Constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Filişanilor

23/26.07.2010

Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului

22/13.07.2010

Se aprobă întocmirea şi depunerea cererii de finanţare pentru proiectul "PAPI - Sprijin real în protejarea mediului înconjurător" ca parte integrată a proiectului "Economia bazată pe cunoaştere"

21/13.07.2010

Reorganizarea Serviciului voluntar pentru Situaţii de urgenţă

20/13.07.2010

Darea în administrare Consiliului Judeţean Dolj a depozitului de deşeuri al oraşului Filiaşi, teren şi infrastructura aferente

19/13.07.2010

Se aprobă preţurile/tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru oraşul Filiaşi

18/13.07.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, Anexa 1

16/24.06.2010

Se aprobă exploatarea unui număr de 33 arbori (plopi) având un volum brut de 19,3 mc din partida 83 Filiaşi pentru efectuarea unei tăieri de igienă

15/24.06.2010

Transferul managementului asistenţei medicale al "Spitalului Filişanilor" de la Direcţia de Sănătate Publică Dolj către Consiliul Local Filiaşi

14/24.06.2010

Se aprobă Proiectul tehnic privind implementarea proiectului "Sistem de supraveghere urban în oraşul Filiaşi"

13/24.06.2010

Se aprobă Proiectul tehnic privind implementarea proiectului "Modernizarea străzilor, trotuarelor şi înfiinţarea de parcări auto în oraşul Filiaşi"

12/03.06.2010

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, Anexa 1

11/26.05.2010

Se aprobă implicarea Consiliului Local Filiaşi în calitate de co-partener în Proiectul "Biblionet - Lumea în biblioteca mea"

10/26.05.2010

Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7

9/17.05.2010

Se aprobă păşunatul de izlazul comunal din oraşul Filiaşi şi satele: Bâlta, Răcarii de Sus, Fratoştiţa (428 ha) cu interzicerea contractelor de arendă, concesiune, închiriere şi a taxelor de păşunat

8/30.04.2010

Se aprobă costul lunar pentru un copil instituţionalizat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

7/30.04.2010

Se aprobă Statul de funcţii pentru Serviciul de Asistenţă Medicală Filiaşi, Anexa 1

6/12.04.2010

Se aprobă implementarea proiectului "Sistem informatic pentru interoperabilitatea aplicaţiilor informatice în cadrul Primăriei Oraşului Filiaşi" în vederea accesării unor fonduri nerambursabile

5/12.04.2010

Se împuterniceşte primarul oraşului Filiaşi să voteze aprobarea hotărârilor pentru Adunarea Generală a Asociaţiilor

4/13.03.2010

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate şi din afara bugetului local pentru anul 2010, Anexa 1

3/12.03.2010

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, Anexa 1

2/24.02.2010

Se aprobă dezafectarea din domeniul public a imobilului situat în oraşul Filiaşi, str. Morii, nr.1 - "Clădire Grădiniţa nr.1", şi trecerea în domeniul privat

1/27.01.2010

Se aprobă scăderea creanţelor fiscale din evidenţa Primăriei Oraşului Filiaşi a unor debitori aflaţi în stare de insolvabilitate, Anexa 1

Anul 2009 (47 hotărâri)

68/29.12.2009

Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Consiliul Local Filiaşi şi Consiliile Locale ale comunelor Brădeşti, Braloştiţa, Cernăteşti, Fărcaş, Tălpaş, Greceşti, Scaeşti şi Secu pentru desfăşurarea activităţilor de evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate, Anexa 1

67/29.12.2009

Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, Anexa 1

66/23.12.2009

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009

65/18.11.2009

Se aprobă încheierea contractului de comodat dintre Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Filiaşi şi comodanţii Preda Gheorghe şi Preda Emilia, privind imobilul situat în oraşul Filiaşi, str. Stadionului, nr.5, Anexa 1

64/18.11.2009

Se aprobă protocolul de colaborare între Consiliul Local Filiaşi, Sport Club Municipal Craiova şi Clubul Sportiv Şcolar Craiova, în scopul atragerii elevilor pentru practicarea baschetului

63/18.11.2009

Se aprobă tarifele minime de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie construite din fondul locativ, Anexa 1, Anexa 2

62/18.11.2009

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii cu clasele I-VIII Filiaşi pe anul 2009, Anexa 1

61/18.11.2009

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, Anexa 1

60/30.10.2009

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Bloc de locuinţe sociale"

59/30.10.2009

Se aprobă atribuirea de terenuri, care fac parte din domeniul privat al oraşului, pentru construirea de locuinţe proprietatate personală, Anexa 1

58/30.10.2009

Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2010, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7

56/30.10.2009

Se aprobă programul de investiţii prioritare în domeniul apei/apelor uzate care va fi finanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, Anexa 1

55/16.10.2009

Se aprobă întocmirea şi depunerea cererii pentru proiectul "Sistem informatic integrat cu funcţii de E-Guvernare la nivelul oraşului Filiaşi pentru eficientizarea fluxurilor de activităţi şi îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii"

54/16.10.2009

Se aprobă darea în administrare Consiliului Judeţean Dolj a terenului în suprafaţă de 7.700 mp pentru construcţia obiectivului de investiţii "Staţie de transfer deşeuri în oraşul Filiaşi"

53/16.10.2009

Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului, pentru construcţia obiectivului de investiţii "Staţie de transfer deşeuri în oraşul Filiaşi", a terenului în suprafaţă de 7.700 mp, situat în T114, parcela 74/1

52/11.10.2009

Se aprobă încheierea în termenul prevăzut a contractului pentru finanţarea nerambursabilă privind proiectul "Înfiinţare parc în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj"

51/28.09.2009

Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului "Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează enegia solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului"

50/28.09.2009

Se aprobă cota de cofinanţare de 20%, în valoare totală de 200 mii lei, pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi eoliana

49/28.09.2009

Se aprobă contractarea finanţării nerambursabile în valoare de 1.000 mii lei de la Administraţia Fondului de Mediu pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi eoliana

46/09.09.2009

Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj", a terenurilor pentru construcţia obiectelor de investiţii

45/07.09.2009

Se aprobă aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

44/07.09.2009

Se aprobă modificarea Contractului de asociere, Actului constitutiv şi Statutul, Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de gestionare a deşeurilor ECO Dolj

43/21.08.2009

Se aprobă închiderea în anul 2011 a depozitului neconform de deşeuri (str. 24 Ianuarie), în vederea includerii în finanţarea prin Programul operaţional sectorial de mediu

41/21.08.2009

Se aprobă organizarea unor activităţi de formare profesională continuă prin Reţeaua Electronică a Comunităţii Locale Filiaşi

39/05.08.2009

Se aprobă preluarea prin protocol a 2 posturi de mediator sanitar de la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiva în cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală Filiaşi

37/05.08.2009

Se aprobă construirea în oraşul Filiaşi, str. Gării a unui bloc de locuinţe sociale cu 38 apartamente

35/15.07.2009

Completarea domeniului public al oraşului cu suprafaţa de 6.389 mp situată în T86, Filiaşi

34/15.07.2009

Se aprobă cumpărarea unui teren în suprafaţă de 5.218 mp situat în T86 Filiaşi, pentru realizarea investiţiei "Staţie de epurare în oraşul Filiaşi"

33/15.07.2009

Se aprobă înfiinţarea Serviciului de Asistenţă Medicală Filiaşi

32/15.07.2009

Se modifică Art.6 din Hotărârea Consiliului Local Filiaşi nr.13 din 30 martie 2007

31/15.07.2009

Completarea domeniului public al satului Răcarii de Sus cu suprafaţa de 4.100 mp situată în T125

29/30.06.2009

Se aprobă solicitarea de intrare în procedura de selecţie pentru acreditarea a 25 de centre de instruire în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)

28/30.06.2009

Se aprobă cumpărarea unui teren în suprafaţă de 4.100 mp situat în T215 pentru realizarea investiţiei "Sistem alimentare cu apă potabilă în satul Răcarii de Sus"

27/26.06.2009

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Filiaşi a suprafeţei de 5.250 mp situată în T30 din intravilanul oraşului

26/26.06.2009

Se aprobă Organigrama Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului

23/29.05.2009

Se aprobă dezafectarea din domeniul public al oraşului a suprafeţei de 6.300 mp, situată în str. Morii, nr.9, şi trecerea acesteia în domeniul privat al localităţii

21/30.04.2009

Se aprobă protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Dolj şi consiliile locale care administrează tronsoane de drum aflate în domeniul public, în vederea realizării lucrărilor de pietruire/ reabilitate/ asflatare

20/30.04.2009

Se aprobă dezafectarea din domeniul public al oraşului Filiaşi a imobilului Policlinică şi trecerea în domeniul privat al localităţii

15/27.03.2009

Se aprobă Studiul de fezabilitate privind implementarea proiectului "Sistem de supraveghere urban în oraşul Filiaşi"

14/27.03.2009

Se aprobă Studiul de fezabilitate privind implementarea proiectului "Modernizarea străzilor, trotuarelor şi înfiinţarea de parcări auto în oraşul Filiaşi"

13/27.03.2009

Se însuşeşte Planul integrat de dezvoltare urbană Filiaşi

11/24.03.2009

Se modifică Hotărârea Consiliului Local Filiaşi nr.1 din 22 ianuarie 2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public

9/27.02.2009

Se constituie comisia pentru analizarea cererilor solicitanţilor de teren loc de casă, depuse în baza Legii nr.15/2003, republicată

8/27.02.2009

Se transferă autoutilitara DJ-06-TMZ, aflată în dotarea primăriei, la Seviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

7/27.02.2009

Se aprobă reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Filiaşi

5/30.01.2009

Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea serviciilor de iluminat public

3/19.01.2009

Se aprobă atribuirea de denumire Grădiniţa "Fraţii Racoţeanu" grădiniţei cu program normal nr.1 Filiaşi

Anul 1970 (0 hotărâri)

0/30.11.-0001

Informatii contact

B-dul Racoţeanu, nr.160
Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj
Telefon: 0371-517288
Fax: 0371-517289
Email: primarie@netfil.ro
contact@primaria-filiasi.ro

Meteo

Filiaşi
Coordonate: 44.55,23.5167
Temperatură: 28.31°C
Vânt: 2.55 Km/h
Umiditate: 45%
cer acoperit de nori

Răsărit: 05:41, Apus: 21:14
22.06.2024 22:38:18

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.9771
USD Dolarul american 4.6535
CHF Francul elveţian 5.2157
GBP Lira sterlină 5.8883
XAU Gramul de aur 353.6146

Copyright © Primăria Oraşului Filiaşi

Valid XHTML 1.0 Transitional