Primăria Oraşului Filiaşi

Primăria Oraşului Filiaşi

Directorul executiv al Primăriei oraşului Filiaşi, Draga Gheorghe

04.04.2011 13:31:01

Draga Gheorghe

Născut la 1 februarie 1951 în comuna Argetoaia, judeţul Dolj

STUDII

- Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova

- Analiza economico-financiară în activitatea de creditare

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

- 1969-1980 - muncitor la C.F.R.

- 1980-1986 - economist la I.T.M.E. Filiaşi

- 1986-1989 - preşedinte la Consiliul Popular Braloştiţa

- 1990-1994 - economist, director la I.C.S.M. Filiaşi

- 1994-1998 - economist-credite la Banca Agricolă SA, Filiala Filiaşi

- 1998-2001 - director la Banca Agricolă SA, Agentia Filiaşi

- 2001-2002 - director la Raiffeisen Banca Agricolă SA, Agenţia Filiaşi

- 2002-prezent - Director economic, Primăria Filiaşi

ATRIBUŢII

1. Directorul economic organizează şi răspunde pentru activitatea de Ansamblu a Direcţiei economice şi coordonează direct activitatea Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte economice, Serviciul Constatare, Impunere, Urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale, Compartimentul Resurse Umane şi Compartimentul Asistentã socială.

2. Organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de elaborare a lucrărilor privind întocmirea bugetului local pe anul în curs, pregăteşte şi întocmeste lucrãrile, referitoare la proiectul de buget pentru anii viitori, antrenând toate serviciile publice şi instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului de buget:

- solicitã serviciilor de specialitate şi instituţiilor subordonate necesarul de fonduri în vederea stabilirii proiectului de buget;

- verifică şi analizează legalitatea propunerilor, centralizeazã datele, urmăreşte încadrarea lor în sursele de venituri;

- întocmeşte lucrările şi supune spre aprobare ordonatorului de credite proiectul de buget cu împărţirea pe capitolele execuţiei bugetare, repartizarea pe trimestru;

- bugetul aprobat este prezentat D.G.F.P.C.F.S. Dolj;

- comunică instituţiilor publice de interes local indicatorii financiari aprobaţi;

- verifică şi analizează solicitările de modificare a bugetului propus şi a bugetelor unităţilor din subordinea Consiliului Local Filiaşi.

3. Urmăreşte utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la Dispoziţia Consiliului Local conform legislaţiei în vigoare.

4. Urmăreşte, organizează şi conduce activitatea de alimentare cu mijloace băneşti pentru realizarea cheltuielilor proprii şi a unităţilor alimentate din bugetul local.

5. Verifică propunerile pentru stabilirea de impozite şi taxe locale, precum şi taxe locale, taxe speciale, în condiţiile legii.

6. Coordonează activitatea de verificare financiar-gestionară a patrimoniului propriu al unităţilor subordonate.

7. Urmăreste efectuarea inventarierii anuale a bunurilor proprietatea domeniului public şi privat, bunurilor materiale şi a valorilor băneşti.

8. Efectuează periodic controale la casierie.

9. Analizează săptămânal cu şefii de servicii şi compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu şi stabileste acţiunile pentru perioada următoare.

10. Asigură buna circulaţie a documentelor din cadrul Direcţiei economice şi avizează în vederea înaintãrii spre aprobare.

11. Angajează unitatea alături de conducerea Primăriei şi Consiliului Local în relatiile contractuale şi de decontare.

12. Urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform legii şi informează ordonatorul de credite când este necesar.

13. Acordă efectuarea controlului financiar preventiv pentru efectuarea plăţilor făcute potrivit legislaţiei în vigoare.

14. întocmeste deschiderea de credite în baza bugetului aprobat pe capitolele execuţiei bugetare.

15. Întocmeste şi dispune dările de seamă în conformitate cu normele legale în vigoare.

16. Urmăreşte şi verifică activitatea contabilă la unităţile subordinate din subordinea Primăriei şi Consiliului Local Filiaţi.

17. Verifică şi centralizează execuţiile bugetare şi dările de seamă depuse de unităţile finanţate din bugetul local şi prezintă spre aprobare ordonatorului de credite şi Consiliului Local Filiaşi contul de execuţie bugetară.

18. Prezintă ordonatorului de credite date referitoare la evoluţia plăţilor şi a încasărilor şi face propuneri privind atragerea de noi resurse financiare.

19. Urmăreşte recuperarea debitelor şi reîntregirea patrimoniului Consiliului Local Filiaşi.

20. Controlează şi urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale, majorărilor de întârziere şi amenzilor.

21. Verifică datele trecute în declaraţiile de impunere în vederea încasării impozitelor şi a taxelor de la contribuabili.

22. Face propuneri de modificare a impozitelor şi taxelor locale în funcţie de legislaţia în vigoare, propune ordonatorului de credite şi Consiliului Local spre aprobare eşalonări de plată, reduceri sau scutiri de penalizări conform legii.

23. Centralizează modul de încasare a taxelor şi chiriilor stabilite în baza contractelor pentru ocuparea terenurilor din domeniul public şi privat pentru amplasări de chioşcuri, tonete, garaje etc.

24. Coordoneaza, elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local organigrama, numărul de personal şi ştatele de funcţii pentru aparatul propriu şi unităţile subordonate Consiliului Local în condiţiile legii.

25. Propune pentru casare obiecte de inventar şi bunuri deteriorate urmare folosinţei îndelungate.

26. Coordonează activitatea de perfecţionare a personalului.

27. Urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor bugetare cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Local Filiaşi.

28. Respectă prevederile Legii 188/1999 privind Statutul Funcţionarului public cu modificările ulterioare.

29. Exercită şi alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative, Hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.

Informatii contact

B-dul Racoţeanu, nr.160
Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/441.018
Fax: 0251/441.453
Email: primarie@netfil.ro
contact@primaria-filiasi.ro

Meteo

Ploi în cantităţi mari şi moderate pe porțiuni însoțite de tunete
Ploi în cantităţi mari şi moderate pe porțiuni însoțite de tunete 20°C
Minin: 12°C Maxim: 24°C
Vânt: 19 km/h W
Umiditate: 60 %
Răsărit 05:47 Apus 20:57

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.5496
USD Dolarul american 4.0533
CHF Francul elveţian 4.1680
GBP Lira sterlină 5.2515
XAU Gramul de aur 163.8506

Copyright © Primăria Oraşului Filiaşi

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional