Primăria Oraşului Filiaşi

Primăria Oraşului Filiaşi

Anunţuri

14.03.2017 02:04:29

10.02.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea:


18.01.2017

Regulament de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public al orașului Filiași

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea:

  • unei funcții publice de execuție de inspector clasa I, gradul profesional debutant
  • unei funcții publice de execuție de inspector clasa I, gradul profesional asistent
în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
Anunț
Bibliografie
Dosare depuse pentru concurs
Rezultat proba scrisă
Anunț interviu
Rezultat final

15.12.2016

Rezultat examen avansare

13.10.2016

Primăria oraşului Filiaşi împreuna cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Craiova" desfăşoara etapa de consultare publică a documentului "Planul de acţiune pentru Energie Durabilă - Zona Metropolitană Craiova"

Anunţ
Planul de acţiune pentru Energie Durabilă - Zona Metropolitană Craiova

11.10.2016

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană - Zona Metropolitană Craiova - varianta consultativă
Anunţ

30.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate debutant

Anunţ
Bibliografie şi fişa postului
Rezultat dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer treapta III

Anunţ
Bibliografie şi fişa postului
Rezultat dosare
Rezultat probă scrisă

28.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte economice, Asistenţă socială.

Anunţ
Rezultat probă scrisă

26.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor în cadrul compartimentului Achiziţii Publice, Patrimoniu-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Filiaşi.

Anunţ
Rezultat selecţie dosare
Rezultat probă practică
Rezultat final

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire şi Încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Anunţ

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire şi Încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Anunţ

22.07.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior, în cadrul serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte economice, Asistenţă socială.

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului

21.07.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate gradul II în cadrul compartimentului Administraţie Publică Locală, Secretariat, Protocol, Relaţii cu publicul din aparatul de specialitate al primarului oraşului Filiaşi.

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire şi Încasare a Impozitelor şi taxelor locale

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului
Dosare depuse
Rezultatele finale

15.07.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

11.07.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

09.02.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

31.12.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

27.11.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti "Anton Pann" Filiaşi:

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi, în ziua de 23.12.2015, orele 10:00 - probă scrisă şi în ziua de 30.12.2015 - interviul.

Anunţ
Dosare depuse
Rezultat proba scrisă
Rezultat contestaţie
Rezultat final

16.09.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post de supraveghetor sală în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti "Anton Pann" Filiaşi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi, în ziua de 08.10.2015, orele 10:00 - probă scrisă şi în ziua de 14.10.2015 - interviul.

Anunţ
Stare dosare candidaţi
Rezultat probă scrisă
Rezultat contestaţii

07.08.2015

Primarul Stăncioi Nicolae, pentru Consiliul Local Filiaşi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul Realizare staţie de epurare şi reţea de canalizare în satul Răcarii de Sus

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 14:00, precum şi la adresa apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.08.2015

Anunţ

23.06.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

11.06.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

20.04.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizeată concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post de medic stomatolog/dentist în cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală Filiaşi

Anunţ

23.02.2015

Se aprobă lista spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale, din proprietatea privată a oraşului Filiaşi, ce urmează a fi vândute:

Anunţ

09.02.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

20.12.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

19.12.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

12.11.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

11.10.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

08.08.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

17.01.2013

Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu.


Anunţ

08.01.2013

Primarul Oraşului Filiaşi, în temeiul art 45(6) din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicate, la solicitarea unor investitori informează publicul, la iniţiativa acestora, despre intenţia de elaborare a unui Plan urbanistic zonal pentur realizarea investiţiei "Parc Fotovoltaic situat în T24,P1,2,1030 de către investitorii privaţi: SC FOTOVOLTAIC PROD&DISTRIBUTION SRL şi SC POWER REGENERABIL ENERGY SRL", proprietarii terenurilor

Obiectivul principal al întocmirii acestei documentaţii este realizarea în această zonă a unui parc fotovoltaic.

Publicul este rugat să se implice potrivit legii în prima etapă şi anume în aceea de elaborare a propunerilor. De aceea, orice persoană interesată este invitată să depună în scris propuneri, sugestii, opinii până la data de 30.01.2013 la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi la camera 25.


Anunţ
Plan urbanistic zonal

24.10.2012

SC FOTOVOLTAIC PROD&DISTRIBUTION SRL şi SC POWER REGENERABIL ENERGY SRL, anunţă elaborarea primei versiuni a planului: Plan Urbanistic Zonal - Parc fotovoltaic, Tarlaua 24, Parcela 1,2,1030, Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, Craiova, judeţul Dolj, la sediul titularilor: str. Manoleşti Deal, nr.33, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani şi la Primăria Oraşului Filiaşi cu sediul în oraşul Filiaşi, B-dul Racoţeanu, nr.178, cam.25.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova în termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Memoriu tehnic

28.08.2012

Aprobarea Planului Urbanistic General al oraşului Filiaşi şi al satelor aparţinătoare
Hotărârea nr.22/31.08.2012

23.09.2010

Anunţ pentru organizarea concursului de ocupare a postului de manager la Spitalul Filişanilor

25.03.2009

Informare publică
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană

06.03.2009

Dezbatere publică

Informatii contact

B-dul Racoţeanu, nr.160
Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/441.018
Fax: 0251/441.453
Email: primarie@netfil.ro
contact@primaria-filiasi.ro

Meteo

Senin
Senin 7°C
Minin: 7°C Maxim: 20°C
Vânt: 7 km/h N
Umiditate: 70 %
Răsărit 07:10 Apus 19:50

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.5575
USD Dolarul american 4.2232
CHF Francul elveţian 4.2496
GBP Lira sterlină 5.2473
XAU Gramul de aur 170.1325

Copyright © Primăria Oraşului Filiaşi

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional