Primăria Oraşului Filiaşi

Primăria Oraşului Filiaşi

Anunţuri

06.07.2018 09:16:00

05.09.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de conducere de:

- Director executiv in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Filiasi;

Concursul va avea loc la sediul Primariei orasului Filiasi, B-dul Racoteanu nr.160, astfel:

- proba scrisa in data de 07.10.2019, orele 10:00;

- proba de interviu se va desfasura in termen de maximum 5 zile lucratoare de la sustinerea probrei scrise.

Anunt

Fisa postului

Formular

Rezultat selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale

19.08.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza examen pentru promovarea in clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, conform art.480 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ si ale art.144 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Anunt

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

10.07.2019

Material informativ privind "Pesta porcina Africana"

Pesta porcina africana cea ma periculoasa boala la porc"

24.05.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de:

- Inspector clasa I gradul profesional principal in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impoziteleor si Taxelor Locale.

Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi b-dul Racoteanu nr.160, astfel:

- proba scrisa in ziua de 26.06.2019, orele 10:00

- proba de interviu se va desfasura in termen de maximum 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Anunt

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 26.06.2019

Rezultat final.

11.03.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice de executie de: - Inspector clasa I gradul profesional principal in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impoziteleor si Taxelor Locale; Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 11.04.2019, orele 10:00 - proba practica si in ziua de 18.04.2019, orele 10:00 - interviul.

Anunt

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

Tabel nominal privind admiterea/respingerea dosarelor.

Anunt privind suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I gradul profesional principal.

06.03.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea a sase posturi contractuale vacante de muncitor necalificat in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi. Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 28.03.2019, orele 10:00 - proba practica si in ziua de 03.04.2019, orele 10:00 - interviul.

Anunt

Tabel nominal privind admiterea/respingerea dosarelor.

Rezultatele probei practice la concursul din data de 28.03.2019

Rezultatele finale la concursul din data de 03.04.2019

Rezultatul la contestatia din data de 03.04.2019

24.02.2019

Lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ale caror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere.

Centralizator

Harti

11.02.2019

Stimați cetăteni, S.C Compania de Apă Oltenia S.A anuntă întreruperea alimentării cu apă potabilă în localitătile de pe traseul conductei de transport a apei potabile Izvarna- Craiova, în data de 12.02.2019, între orele 09: 00- 24: 00, în scopul remedierii unei avarii la această conductă, produsă în zona localității Coțofenii din Fața, județul Dolj. În județul Dolj se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă în următoarele localități: 1. Orașul Filiași; 2. Comuna Braloștița; 3. Comuna Brădești; 4. Comuna Coțofenii din Fața; 5. Comuna Coțofenii din Dos; 6. Comuna Almăj; 7. Comuna Ișalnița; Concomitent se vor executa și alte lucrări de întreținere și reparații pe toată lungimea traseului conductei. Vă mulțumim pentru înțelegere!

09.01.2019

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs. in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de Inspector de specialitate gradul debutant in cadrul compartimentului Administratie Publica Locala, Secretariat, Protocol, Relatii cu Publicul. Concursul va avea loc la Sediul Primariei orasului Filiasi in ziua de 01.02.2019, orele 10:00 - proba scrisa si in ziua de 07.02.2019, orele 12:00 - interviul.

Anunt

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 01.02.2019

Rezultatele finale la concursul din data de 07.02.2019

16.11.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, titular al proiectului: "Amenajare zona lacuri in Filiasi, judetul Dolj" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt

16.11.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, titular al proiectului: "Protejarea si dezvoltarea faunei si florei acvatice a lacurilor aflate in administrarea orasului Filiasi" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt

16.11.2018

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de:

- Inspector clasa I gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului Tehnic Investitii, Avize, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

- Inspector clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Tehnic Investitii, Avize, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Anunt

Bibliografie - Inspector clasa I gradul profesional asistent.

Bibliografie - Inspector clasa I gradul profesional debutant.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

Rezultat selectie dosar - Inspector clasa I gradul profesional asistent.

Rezultat selectie dosar - Inspector clasa I gradul profesional debutant.

Rezultatele probei scrise si probei finale la concursul din 18.12.2018 - Inspector clasa I gradul profesional asistent.

13.11.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, in calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu dispozitile legale ale Legii 98/2016, HG 395/2016, solicita prin prezenta depunerea de oferte in vederea achizitiei privind, "Servicii de organizare eveniment - Rvelion 2019", cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente" Denumire: "Servicii de organizare eveniment - Revelion 2019".

Invitatie de participare

Caiet de sarcini


29.10.2018

Primaria Orasului Filiasi organizeaza concurs, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de:

- Inspector clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impozitelor si Taxelor locale.

- Inspector clasa I gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmarire si Incasare a Impozitelor si Taxelor locale.

Anunt

Bibliografie - Inspector clasa I gradul profesional superior.

Bibliografie - Inspector clasa I gradul profesional asistent.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS

Rezultat selectie dosare - Inspector clasa I gradul profesional superior.

Procedura de organizare si desfasurare a probei suplimentare de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informatiei la concursurile organizate de catre Primaria Orasului Filiasi.

Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor in domeniul tehnologiei informatiei.

Rezultat final selectie dosare - Inspector clasa I gradul profesional superior.

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 28.11.2018 - Inspector clasa I gradul profesional superior.

Rezultatele probei finale la concursul din data de 28.11.2018 - Inspector clasa I gradul profesional superior.

25.10.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Protejarea si dezvoltarea faunei si florei acvatice a lacurilor aflate in administrarea orasului Filiasi".

Anunt

25.10.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare zona lacuri in Orasul Filiasi, judetul Dolj" propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt

19.10.2018

Primaria Orasului Filiasi organizeaza examen, in conditiile legislatiei in vigoare pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare detinute de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Filiasi si din cadrul serviciilor din subordinea Consiliului Local Filiasi.

Anunt

Bibliografie


09.10.2018

PRIMARIA FILIASI prin GHEORGHE ILIE COSTELUS, titular al proiectului "Modernizarea, extinderea si optimizarea consumului de energie electrica - Sistem de iluminat in Orasul Filiasi", propus a fi amplasat in Orasul Filiasi, Judetul Dolj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj: Nu se supun evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizarea, extinderea si optimizarea consumului de energie electrica - Sistem de iluminat in Orasul Filiasi", propus a fi amplasat in Orasul Filiasi, Judetul Dolj.

Anunt


05.09.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea, extinderea si optimizarea consumului de energie electrica - Sistem de iluminat in Orasul Filiasi", propus a fi amplasat in Orasul Filiasi, Judetul Dolj.

Anunt


07.08.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj, titular al proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea Serviciului Public de Transport persoane si reabilitarea infrastructurii aferente in Orasul Filiasi" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea Serviciului Public de Transport persoane si reabilitarea infrastructurii aferente in Orasul Filiasi", propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt


06.07.2018

UAT ORAS FILIASI titular al proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Filiaşi prin înfiinţarea Serviciului Public de Transport Persoane şi reabilitarea infrastructurii aferente în oraşul Filiaşi - Autobază cu autogară”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul„Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Filiaşi prin înfiinţarea Serviciului Public de Transport Persoane şi reabilitarea infrastructurii aferente în oraşul Filiaşi - Autobază cu autogară”, propus a fi amplasat în Orasul Filiasi.

Anunt


28.06.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj prin directiile/serviciile/compartimentele este operator de date cu caracter personal si figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Anunt


20.06.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reducerea emisiilor de Carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea Serviciului Public de Transport persoane si reabilitarea infrastructurii afereante in Orasul Filiasi-Autobaza cu Autogara" propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt


20.06.2018

Primaria Orasului Filiasi, cu sediul in Filiasi, B-dul Racoteanu, nr.160, judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reducerea emisiilor de Carbon in Orasul Filiasi prin infiintarea Serviciului Public de Transport persoane si reabilitarea infrastructurii afereante in Orasul Filiasi" propus a fi amplasat in Orasul Filiasi.

Anunt


18.05.2018

Anunt privind admiterea/respingerea dosarelor candidatilor pentru examenul privind promovarea in clasa a functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Filiasi.

Anunt

Rezultatele probei scrise la examenul din data de 24.05.2018

Rezultatele probei finale examenul din data de 24.05.2018


17.04.2018

În temeiul Legii Nr.52/2003 privind transparența decizională în administrașia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Filiași anunță publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentației strategice: “Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Filiași”.

Anunt


13.04.2018

Primaria orasului Filiasi organizeaza examen, in conditiile legislatiei in vigoare pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare detinute de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Filiasi si din cadrul serviciilor din subordinea Consiliului Local Filiasi.

Bibliografia de examen

Rezultatele probei scrise la examenul din data de 02.05.2018

Rezultatele probei de interviu la examenul din data de 04.05.2018


30.03.2018

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE - conform Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 31.03.2019

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 31.03.2018

Nivelul brut al salariilor de baza aflate in plata la data de 30.09.2018


28.12.2017

DISPOZITIA nr. 501 - Privind afisarea locurilor de munca: - se aproba folosirea, cu titlu gratuit, a panourilor amplasate in orasul Filiasi pentru afisaj electoral, de catre agentii economici care doresc sa faca angajari precum si de persoanele care doresc sa se angajeze.

Dispozitia nr. 501


20.11.2017

In temeiul art.47 alin.(5) si alin.(6) si (7) Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunt Individual


15.11.2017

In temeiul art.47 alin.(5) si alin.(6) si (7) Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunt Individual


08.11.2017

In temeiul art.47 alin.(5) si alin.(6) si (7) Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunt Individual


20.10.2017

Primaria orasului FILIASI organizeaza examen, in conditiile legislatiei in vigoare, pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare detinute de personalul contractual din cadrul aparatului de specialiate al primarului orasului Filiasi.

Anunt

Bibliografia de examen


12.10.2017

PRIMARIA FILIASI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj - fara acord de mediu in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului/fara evaluare adecvata pentru proiectul "Modernizare infrastructura rutiera in orasul Filiasi, judetul Dolj", propus a fi amplasat in intravilanul orasului Filiasi.

Anunt


11.10.2017

Primaria oraşului Filiaşi, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98 /2016 anunta operatorii economici interesați publicarea Invitatiei de participare / anunt de participare simplificat nr. 415375 in S.E.A.P pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect” ,,AMENAJARE STADION ORASENESC (SUPRAFATA DE JOC, TRIBUNE, ZID DE SPRIJIN , ALEI, PARCARE, IMPREJMUIRE)”.

Tip contract: Lucrari

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P.

Data limita de depunere a ofertelor: 26.10.2017, ora 15:00


02.10.2017

PRIMARIA FILIASI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "modernizare infrastructura rutiera in orasul Filiasi, judetul Dolj". propus a fi amplasat in intravilanul orasului Filiasi".

Anunt


23.08.2017

In temeiul art.47 alin.(5) si alin.(6) si (7) Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunt Individual


28.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Programe cu Finantare Externa.

Anunț

Bibliografie

Rezultat selectie dosare (stiinte juridice).

Rezultat selectie dosare (stiinte economice).

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 30.08.2017 - stiinte juridice.

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 30.08.2017 - stiinte economice.

Rezultatele probei finale la concursul din data de 30.08.2017 - stiinte juridice.

Rezultatele probei finale la concursul din data de 01.09.2017 - stiinte economice.

Rezultate contestatii depuse la proba scrisa din data de 30 august 2017.


27.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii Publice.

Anunț

Bibliografie

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 29.08.2017.

Rezultatele probei finale la concursul din data de 29.08.2017.


25.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de: Inspector clasa I gradul profesional asistent si Inspector clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Tehnic Investitii, Avize, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Anunț

Bibliografie Inspector clasa I gradul profesional asistent

Bibliografie Inspector clasa I gradul profesional debutant


20.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie de Inspector clasa I gradul profesional superior si Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Cadastru si Evidenta Agricola.

Anunț

Bibliografie

Rezultat selectie dosare

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 23.08.2017.

Rezultate contestatii depuse la proba scrisa din data de 23 august 2017.

Rezultate probei finale la concursul din data de 28 august 2017.


20.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de muncitor necalificat in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Anunț

Rezultat selectie dosare muncitor necalificat in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Rezultatele probei practice - muncitor necalificat in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Rezultat la contestatiile inregistrate sub numerele 13378, 13403, 13402 si 13411 din 18.08.2017

Rezultatele finale la concursul din data de 22.08.2017.


20.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de Inspector de specialitate gradul debutant in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Anunț

Rezultat selectie dosare Inspector de specialitate gradul debutant in cadrul compartimentului Amenajarea, Intretinerea si Infrumusetarea Zonelor Verzi.

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 25.08.2017

Rezultatele finale la concursul din data de 31.08.2017


20.07.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator in cadrul compartimentului Administrarea Cimitirelor.

Anunț

Anunt amanare concurs

Rezultat selecție dosare Administrator in cadrul compartimentului Administrarea Cimitirelor.

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 24.08.2017.

Rezultatele finale la concursul din data de 29.08.2017.


30.06.2017

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor care trebuiesc respectate pe perioada de recoltare a cerealelor.

Anunt30.06.2017

Recomandari cadru pentru prevenirea incidentelor in timpul perioadelor de temperaturi extreme.

Anunt


19.05.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de:

 1. Consilier clasa I gradul profesional superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice - un post;
 2. Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice - un post.
Anunț
Bibliografie
Bibliografie - Erata
Rezultat selecție dosare Consilier clasa I gradul profesional superior
Rezultat selecție dosare Consilier clasa I gradul profesional debutant
Rezultatele probei scrise - Consilier clasa I gradul profesional debutant
Rezultatele probei finale


12.05.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de:

 1. Politist local clasa III gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala - un post;
 2. Politist local clasa III gradul profesional principal in cadrul Serviciului Politia Locala - un post.
Anunț
Bibliografie
Rezultat selectie dosare Politist local clasa III gradul profesional superior
Rezultat selectie dosare Politist local clasa III gradul profesional principal
Rezultate contestatii
Rezultatele probei scrise
Rezultatele probei finale


13.04.2017

Consiliul de Administrație al Spitalului Filişanilor organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager, persoană fizică.
Concursul se va desfășura la sediul unității începând cu data de 12.05.2017, ora: 10:00.

Anunț
Spitalul Filişanilor


13.04.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a 4 functii publice de executie de:

 1. Consilier clasa I gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală, Secretariat, Relaţii cu publicul - 3 posturi
 2. Consilier juridic clasa I gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului juridic - un post
Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultatele probei scrise - Consilier juridic clasa I gradul profesional debutant
Rezultatele probei scrise - Consilier clasa I gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală, Secretariat, Relaţii cu publicul
Rezultate contestatii
Rezultatele probei finale - Consilier juridic clasa I gradul profesional debutant
Rezultatele probei finale - Consilier clasa I gradul profesional debutant


07.04.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a trei functii publice de executie de:

 1. Inspector clasa I gradul profesional superior în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
 2. Inspector clasa I gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
 3. Inspector clasa I gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultatele probei scrise
Rezultate contestatii
Rezultate probei finale


03.04.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea a trei functii publice de executie de Consilier clasa I gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii Publice:

Anunț
Bibliografie
Rezultat selecție dosare
Rezultatele probei scrise
Rezultatele probei finale

10.02.2017

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea:


18.01.2017

Regulament de organizare și funcționare a cimitirelor aparținând domeniului public al orașului Filiași

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea:

 • unei funcții publice de execuție de inspector clasa I, gradul profesional debutant
 • unei funcții publice de execuție de inspector clasa I, gradul profesional asistent
în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire și Încasare a Impozitelor și Taxelor Locale
Anunț
Bibliografie
Dosare depuse pentru concurs
Rezultat proba scrisă
Anunț interviu
Rezultat final

15.12.2016

Rezultat examen avansare

13.10.2016

Primăria oraşului Filiaşi împreuna cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Craiova" desfăşoara etapa de consultare publică a documentului "Planul de acţiune pentru Energie Durabilă - Zona Metropolitană Craiova"

Anunţ
Planul de acţiune pentru Energie Durabilă - Zona Metropolitană Craiova

11.10.2016

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană - Zona Metropolitană Craiova - varianta consultativă
Anunţ

30.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate debutant

Anunţ
Bibliografie şi fişa postului
Rezultat dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer treapta III

Anunţ
Bibliografie şi fişa postului
Rezultat dosare
Rezultat probă scrisă

28.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte economice, Asistenţă socială.

Anunţ
Rezultat probă scrisă

26.09.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor în cadrul compartimentului Achiziţii Publice, Patrimoniu-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Filiaşi.

Anunţ
Rezultat selecţie dosare
Rezultat probă practică
Rezultat final

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Constatare, Impunere, Urmărire şi Încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Anunţ

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire şi Încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Anunţ

22.07.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior, în cadrul serviciului Buget Financiar Contabilitate, Contracte economice, Asistenţă socială.

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului

21.07.2016

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate gradul II în cadrul compartimentului Administraţie Publică Locală, Secretariat, Protocol, Relaţii cu publicul din aparatul de specialitate al primarului oraşului Filiaşi.

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu în cadrul Serviciului Constatare Impunere Urmărire şi Încasare a Impozitelor şi taxelor locale

Anunţ
Bibliografie
Fişa postului
Dosare depuse
Rezultatele finale

15.07.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

11.07.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

09.02.2016

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

31.12.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

27.11.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti "Anton Pann" Filiaşi:

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi, în ziua de 23.12.2015, orele 10:00 - probă scrisă şi în ziua de 30.12.2015 - interviul.

Anunţ
Dosare depuse
Rezultat proba scrisă
Rezultat contestaţie
Rezultat final

16.09.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizează concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post de supraveghetor sală în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti "Anton Pann" Filiaşi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi, în ziua de 08.10.2015, orele 10:00 - probă scrisă şi în ziua de 14.10.2015 - interviul.

Anunţ
Stare dosare candidaţi
Rezultat probă scrisă
Rezultat contestaţii

07.08.2015

Primarul Stăncioi Nicolae, pentru Consiliul Local Filiaşi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul Realizare staţie de epurare şi reţea de canalizare în satul Răcarii de Sus

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 14:00, precum şi la adresa apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.08.2015

Anunţ

23.06.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

11.06.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

20.04.2015

Primăria Oraşului Filiaşi organizeată concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru ocuparea unui post de medic stomatolog/dentist în cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală Filiaşi

Anunţ

23.02.2015

Se aprobă lista spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale, din proprietatea privată a oraşului Filiaşi, ce urmează a fi vândute:

Anunţ

09.02.2015

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Anunţ

20.12.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

19.12.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

12.11.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

11.10.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

08.08.2013

Anunt individual:

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/3002 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Anunţ Individual

17.01.2013

Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu.


Anunţ

08.01.2013

Primarul Oraşului Filiaşi, în temeiul art 45(6) din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicate, la solicitarea unor investitori informează publicul, la iniţiativa acestora, despre intenţia de elaborare a unui Plan urbanistic zonal pentur realizarea investiţiei "Parc Fotovoltaic situat în T24,P1,2,1030 de către investitorii privaţi: SC FOTOVOLTAIC PROD&DISTRIBUTION SRL şi SC POWER REGENERABIL ENERGY SRL", proprietarii terenurilor

Obiectivul principal al întocmirii acestei documentaţii este realizarea în această zonă a unui parc fotovoltaic.

Publicul este rugat să se implice potrivit legii în prima etapă şi anume în aceea de elaborare a propunerilor. De aceea, orice persoană interesată este invitată să depună în scris propuneri, sugestii, opinii până la data de 30.01.2013 la sediul Primăriei Oraşului Filiaşi la camera 25.


Anunţ
Plan urbanistic zonal

24.10.2012

SC FOTOVOLTAIC PROD&DISTRIBUTION SRL şi SC POWER REGENERABIL ENERGY SRL, anunţă elaborarea primei versiuni a planului: Plan Urbanistic Zonal - Parc fotovoltaic, Tarlaua 24, Parcela 1,2,1030, Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, Craiova, judeţul Dolj, la sediul titularilor: str. Manoleşti Deal, nr.33, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani şi la Primăria Oraşului Filiaşi cu sediul în oraşul Filiaşi, B-dul Racoţeanu, nr.178, cam.25.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova în termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Memoriu tehnic

28.08.2012

Aprobarea Planului Urbanistic General al oraşului Filiaşi şi al satelor aparţinătoare
Hotărârea nr.22/31.08.2012

23.09.2010

Anunţ pentru organizarea concursului de ocupare a postului de manager la Spitalul Filişanilor

25.03.2009

Informare publică
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană

06.03.2009

Dezbatere publică

Informatii contact

B-dul Racoţeanu, nr.160
Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/441.018
Fax: 0251/441.453
Email: primarie@netfil.ro
contact@primaria-filiasi.ro

Meteo

Filiasi, Iasi
Coordonate: 47.217,27.117
Temperatura: 14°C
Vant: 7 Km/h ESE
Overcast


01:33 PM

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.7601
USD Dolarul american 4.2726
CHF Francul elveţian 4.3205
GBP Lira sterlină 5.5266
XAU Gramul de aur 204.3163

Copyright © Primăria Oraşului Filiaşi

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional